Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Werken met een maatschap

Hoe optimaal uw vermogen overdragen naar de volgende generaties?

Een Praktische Gids 2017 over... 

samengevat

Dit dossier is uw leidraad om via een schenking én uw erfgenamen successierechten te besparen én ervoor te zorgen dat u toch de controle behoudt over uw vermogen en het inkomen hieruit. Zo heeft u enerzijds het voordeel dat u zelf nog van een financieel veilige toekomst zal genieten en anderzijds dat u uw vermogen in stukjes tegen een minimale fiscale kost overdraagt naar de volgende generatie.

in detail

Uw vermogen schenken en toch de controle behouden: het kan via een maatschap! In dit dossier behandelen we van a tot z deze goedkope en discrete manier van schenken op maat van uw wensen en behoeften:

 • uw doel: successieplanning met behoud van inkomsten en controle
 • de maatschap
  • van oprichting tot ontbinding: uw leidraad
  • als instrument voor vermogensplanning
 • de schenking
  • soorten
  • modaliteiten en optimaliseringsmogelijkheden
  • registratie van de schenking van roerende goederen
  • schenken via uw maatschap
  • tarieven schenkingsrechten en successierechten
 • beding van aanwas
 • conclusie
  • voordelen
  • nadelen
  • besluit
 • modelstatuten

Door te schenken via een maatschap behoudt u zelf de controle over uw vermogen zolang u leeft en bepaalt u wie uw vermogen na uw overlijden beheert. Op de online service vindt u de nodige modelstatuten zodat u onmiddellijk aan de slag kunt om een optimale successieplanning uit te werken.

Deze Praktische Gids 2017 is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige en de vrije beroeper

 • die het familiale vermogen fiscaal optimaal wil overdragen
 • die de volledige controle wil behouden over het beheer ervan en de inkomsten eruit

Als extra krijgt u bij deze Praktische Gids 2017 een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Deze Praktische Gids 2017 is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • juriste en belastingconsulent - vermogensadvies

In deze Praktische Gids 2017 leest u...

Inhoudstafel

I. Inleiding – de maatschap: successie­planning met behoud van inkomsten en controle

II. De burgerlijke maatschap

1. Wat is een maatschap? – wettelijk kader

2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap

2.1. Contractuele relatie

2.2. Persoonlijk karakter

2.3. Geen rechtspersoonlijkheid

2.4. Inbreng door elke vennoot

2.5. (On)rechtstreeks vermogensvoordeel

2.6. Discretie

2.7. Geen fiscale meerkost

3. Oprichting

3.1. Formele geldigheidsvereisten

3.2. Materiële geldigheidsvereisten

3.3. Overige bepalingen

4. Interne organisatie van de burgerlijke maatschap

4.1. Bestuur

4.2. Aansprakelijkheid van de vennoten

4.3. Overlijden van een van de vennoten – continuïteitsclausules

5. Duur – uittreding

6. Vermogen van de maatschap

6.1. Bankrelaties

6.2. Levensverzekering

6.3. Onroerend goed

6.4. Leningen

6.5. Kunstwerken

6.6. Aandelen van een (familiale) vennootschap

7. Winstuitkering of reservering

8. Boekhouding

9. Ontbinding

9.1. Gemeen recht

9.2. Statutaire voorzieningen

10. Fiscaliteit

10.1. Bij de oprichting

10.2. Tijdens de duur van de maatschap

10.3. Bij de ontbinding

11. Instrument van vermogensplanning

11.1. De schenking en de burgerlijke maatschap

11.2. De aanwas en de burgerlijke maatschap

III. De schenking

1. Definitie

2. Soorten schenkingen

2.1. Volgens de inhoud

2.2. Volgens de vorm

3. Modaliteiten van de schenking

3.1. Het beding van conventionele terugkeer

3.2. Last van (lijf)rente

3.3. Beperkingen van het beschikkingsrecht

3.4. Vrijstelling van inbreng

3.5. Voorbehoud van vruchtgebruik

3.6. Restschenking (‘fideïcommis de residuo’)

3.7. Ontbinding van de schenking

3.8. Zaakvervanging

3.9. Controlebehoud

4. De registratie van de schenking van roerende goederen

4.1. Verplichte registratie

4.2. Niet-verplichte registratie – vrijwillige registratie

5. Tarieven schenkingsrechten

5.1. Vlaams gewest

5.2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

5.3. Waals gewest

6. Tarieven van de successierechten

6.1. Vlaams gewest

6.2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

6.3. Waals gewest

IV. De aanwas

1. Definitie

2. Inhoud

3. Vorm

4. Fiscaliteit

4.1. Successierechten

4.2. Registratierechten

5. Mogelijk tussen echtgenoten?

V. Besluit

1. Voordelen

2. Nadelen

3. Besluit

VI. Aan de slag! – modelstatuten

Nieuwe editie binnenkort beschikbaar

Onze redactie legt de laatste hand aan een geactualiseerde editie van deze uitgave.

Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie en/of om deze nieuwe editie nu reeds te bestellen.

Zo bent u er zeker van dat u beschikt over onze meest recente tips en adviezen over dit thema

Klik hier voor onze contactgegevens.