Indicator Online

016 35 99 00

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Wanneer kiezen voor een hand- of bankgift dan wel voor een schenking voor een Belgische of Nederlandse notaris?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier geeft u een praktisch antwoord op al uw vragen inzake het schenken van roerende goederen. Het helpt u om een juridisch veilige en fiscaal optimale schenkingstechniek te kiezen, in functie van uw eigen situatie. We analyseren vier populaire technieken in het licht van de vernieuwde antimisbruikbepaling.

Schenken is een veelvoorkomende vorm van successieplanning. De keuze van de juiste techniek geeft u de zekerheid dat uw erfgenamen minder successierechten betalen.

in detail

In dit dossier behandelen we:

 • de vier schenkingstechnieken van a tot z
  • handgift
  • bankgift
  • schenking voor de Nederlandse notaris
  • schenking voor de Belgische notaris
 • in functie van wat en aan wie u schenkt
  • geld
  • beleggingen
  • specifieke voorwerpen
  • aandelen of bestanddelen van uw bedrijf
  • aan uw partner: getrouwd of samenwonend
  • aan uw kinderen
 • 25 antwoorden op veelgestelde vragen uit de praktijk

Dit dossier helpt u om voor elke soort schenking, ook voor minder vanzelfsprekende schenkingen zoals een auto, een boot, ... de correcte en fiscaal meest voordelige schenkingstechniek te kiezen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die overweegt een schenking te doen en hiervoor een juridisch veilige en fiscaal optimale schenkingstechniek wil kiezen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Johan Adriaens

 • estate planner Neven & Partners Neven & Partners

Marc Van Ginderachter

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

1. Vier schenkingstechnieken

1.1. Handgift

1.2. Bankgift

1.3. Schenking voor de Nederlandse notaris

1.4. Schenking voor de Belgische notaris

1.5. Wat zijn de voornaamste verschillen tussen de vier technieken?

2. Concrete schenkingen: welke techniek gebruikt u en waarom?

2.1. U schenkt geld

2.2. U schenkt beleggingen

2.3. U schenkt aan uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

2.4. U schenkt specifieke voorwerpen

2.5. U schenkt (aandelen of bestanddelen van) uw bedrijf

2.6. Enkele specifieke schenkingen

3. FAQ

3.1. Is er één goede reden om een schenking van een eenvoudige som geld niet via een bankgift te doen?

3.2. Kunt u voorwerpen die te zwaar zijn om zomaar te verplaatsen (bv. een marmeren beeld, een zware kast) schenken via een handgift?

3.3. U heeft uw buitenverblijf in bv. Frankrijk of Spanje geschonken aan uw kind(eren). Moet u nu drie jaar wachten vooraleer u in België een schenking kunt doen tegen de laagste tarieven?

3.4. Is enkel een Nederlandse notaris interessant of zijn er ook nog andere landen waarin u (gelijkaardige) voordelen heeft inzake schenkingen?

3.5. Kunt u een foutief uitgevoerde hand- of bankgift achteraf nog ‘rechtzetten’?

3.6. Kunt u een schenking (in welke vorm dan ook) achteraf weer ongedaan maken?

3.7. Kunt u ‘versnipperde’ hand- of bankgiften, die op een verschillend tijdstip gedaan zijn, samen laten registreren (mocht dat ineens nodig blijken te zijn)?

3.8. Kunt u goederen uit uw ‘gemeenschappelijk vermogen’ aan bv. uw kind(eren) schenken?

3.9. Kunnen echtgenoten gemeenschappelijke goederen aan elkaar schenken?

3.10. Wanneer u schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, kunt u er dan voor zorgen dat het aandeel in het vruchtgebruik van de eerststervende terechtkomt bij de langst­levende echtgenoot?

3.11. Kunt u kiezen in welk registratiekantoor u een hand- of bankgift of een schenking voor een Nederlandse notaris achteraf alsnog laat registreren, mocht dat nodig blijken te zijn?

3.12. Hoeveel spaart u uit door een schenking niet notarieel te doen, maar bv. een bankgift te doen en deze achteraf zelf te laten registreren?

3.13. In Vlaanderen geldt er tegenwoordig soms een ‘verdachte periode’ van zeven jaar i.p.v. drie jaar. Wanneer is dat precies het geval?

3.14. In het kader van een successieplanning heeft u de aandelen van uw vennootschap aan uw kind(eren) geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Achteraf merkt u echter dat de ‘controle’ die u ingebouwd heeft via het vruchtgebruik toch net niet ver genoeg gaat omdat u niet alleen kunt beslissen over de verkoop van uw bedrijf. Kunt u dat nog oplossen?

3.15. Kunt u een schenking doen aan uw (klein)kind(eren) zonder dat zij dat nu al weten?

3.16. U heeft destijds een schenking gedaan ‘als voorschot op erfdeel’. De situatie is intussen echter grondig gewijzigd en u wilt de schenking veranderen in een schenking ‘buiten erfdeel’ (of omgekeerd). Kan dat?

3.17. Kunt u bv. aandelen van uw vennootschap, een kunstwerk, enz. schenken aan uw kind(eren) en hen tegelijk verbieden om de geschonken goederen te verkopen?

3.18. Kunt u bv. geld of aandelen schenken aan uw kind(eren) en tegelijk beletten dat een stuk daarvan bij uw schoonzoon of -dochter terechtkomt?

3.19. Kunt u bv. een effectenportefeuille schenken aan uw kind(eren) en ervoor zorgen dat uw schoonzoon of -dochter ook geen recht heeft op de opbrengsten daarvan (die in principe in het gemeenschappelijk vermogen vallen)?

3.20. Kunt u een som geld geven aan uw kind(eren) en hen verplichten om dat geld te gebruiken voor hun (ver)bouw(ing)?

3.21. Klopt het dat het niets uitmaakt dat er in een notariële schenkings­akte staat dat deze ‘buiten deel’ is, ook als u bv. maar één kind heeft? Of is er een goede reden om dat er toch niet in te zetten?

3.22. Kunt u een hand- of bankgift ook gebruiken om een schuld kwijt te schelden (bv. een lening die u gegeven heeft aan uw zoon of dochter, maar nu moeten ze deze niet meer terugbetalen)? Vanaf wanneer begint de driejarige termijn precies te lopen: vanaf de overhandiging van het geld of vanaf de kwijtschelding van de terugbetalingsplicht?

3.23. Mag de notaris een vroegere hand- of bankgift in een notariële akte vermelden, bv. om indiciaire vragen van de Belastingen te vermijden of is dat gevaarlijk?

3.24. U schenkt geld aan uw kind(eren) voor een Nederlandse  notaris. Wordt dit doorgegeven aan de Belgische fiscus?

3.25. Is een hand- of bankgift eigenlijk wel een geldige schenking, want deze gebeurt toch niet volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek?

4. Schema

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

94,00 

74,00 

62
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

94,00 

62
Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00