Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Vermogen is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om uw vermogen rendabel op te bouwen
 • om optimaal te investeren in onroerend goed
 • om alternatieve beleggingsproducten te kunnen beoordelen
 • om objectief en neutraal advies te krijgen
 • om uw privé- en professionele situatie optimaal op elkaar af te stemmen
 • om uw privévermogen af te schermen van professionele risico's
 • om uw vermogen fiscaal vriendelijk door te geven
 • om met kennis van zaken te overleggen met uw vermogensbeheerder, boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de ondernemer, de vrije beroeper

 • die zijn vermogen rendabel wil opbouwen
 • die optimaal wil investeren in onroerend goed
 • die alternatieve beleggingsproducten wil beoordelen
 • die objectief en neutraal advies wenst
 • die zijn privé- en professionele situatie optimaal op elkaar wil afstemmen
 • die het privévermogen wil afschermen van professionele risico's
 • die zijn vermogen fiscaal vriendelijk wil doorgeven
 • die met kennis van zaken wil overleggen met zijn adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil begeleiden met tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Bank

 • Borg
 • Financiering
 • Hypotheek
 • Interesten
 • Krediet
 • Lenen
 • Procedure
 • Rekeningen
 • Varia
 • Waarborg

Belastingen

 • Afschrijvingen
 • Antiwitwaswetgeving
 • Autokosten
 • Bankgeheim
 • Beroepskosten
 • Bezwaar
 • Boekhouding
 • Buitenland
 • Cliënteel
 • Controle
 • Dagvergoedingen
 • Dividend
 • Energieaftrek
 • Erfpacht
 • Financiële activa & Beleggingen
 • Geld uit uw vennootschap halen
 • Gesplitste aankoop
 • Huur
 • Interesten
 • Investeringsaftrek
 • Lenen
 • Lijfrente
 • Liquidatiebonus
 • Loon
 • Meerwaarden
 • Motor
 • Notionele interestaftrek
 • Onkostenvergoeding
 • Onroerende voorheffing
 • Onroerend goed
 • Opstalrecht
 • Pensioensparen
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Rekening-courant
 • Roerende voorheffing
 • Tantième
 • Tweede verblijf
 • Varia
 • Voordeel van alle aard
 • Vruchtgebruik
 • Woningfiscaliteit

Beleggen

 • Aandelen
 • Antiwitwaswetgeving
 • Beurstaks
 • Bevaks
 • Beveks
 • Cash
 • Dakfondsen
 • Dividend
 • Fondsen
 • Goud
 • Groeilanden
 • Interesten
 • Internet
 • Kosten
 • Obligaties
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Premietaks
 • Rendement
 • Risicospreiding
 • Roerende voorheffing
 • Spaarboekje
 • Tak 21
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Termijnrekening
 • Varia
 • Vermogensbeheer
 • Vreemde munten

Btw

 • Aftrekbaarheid
 • Bankgeheim
 • Buitenland
 • Controle
 • Medecontractant
 • Onroerend goed
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Tarief
 • Teruggave
 • Varia
 • Verlegging van heffing

Financieel

 • Sociale bijdragen
 • Varia

Pensioen

 • Groepsverzekering
 • IPT
 • Kapitaal
 • Levensverzekering
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • VAPZ
 • Varia
 • Wettelijk pensioen

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Bewijs
 • Contract
 • Deskundigenonderzoek
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Internet
 • Kopen
 • Lenen
 • Varia
 • (Ver)Bouwen

Registratierechten

 • Boete
 • Inbreng in vennootschap
 • Procedure
 • Varia
 • Verdeling
 • Verkoop

Schenking

 • Aandelen
 • Behoud controle
 • Echtgenoten
 • Effectenportefeuille
 • Handgift & bankgift
 • Maatschap
 • Nederlandse notaris
 • Notaris
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Pacte adjoint
 • Schenkingsrechten
 • Varia

Successierechten

 • Aangifte
 • Beding van aanwas
 • Behoud controle
 • Beleggingen
 • Bescherming partner
 • Boete
 • Controleschatting
 • Gesplitste aankoop
 • Huwelijkscontract
 • Maatschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Procedure
 • Samenwonenden
 • Successieplanning
 • Testament
 • Tontine
 • Varia
 • Verzekeringen

Vastgoed

 • Gemene huur
 • Handelshuur
 • Huur
 • Kosten
 • Mede-eigendom
 • Onroerende leasing
 • Patrimoniumvennootschap
 • Varia
 • Verkoop
 • Woninghuur

Vennootschap

 • Aandelen
 • Bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boekhouding
 • Conflictsituaties
 • Dividend
 • Jaarrekening
 • Kapitaal
 • Maatschap
 • Managementvennootschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Statuten
 • Varia
 • Vennootschapsvorm

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 21 - nummer 7 - 07.05.2018

SUCCESSIEPLANNING

Schenking tussen echtgenoten: geen inbreng?

Een schenking tussen echtgenoten kan een manier zijn om de langstlevende te beschermen en tegelijkertijd erfbelasting te besparen. Vanaf 1 september 2018 wijzigt het nieuwe erfrecht echter de regels van inbreng tussen de langstlevende en de kinderen. Die nieuwe regels hebben grote gevolgen voor schenkingen tussen echtgenoten en voor schenkingen aan uw kinderen. Wat moet u daarover weten?

BELEGGEN

Gaat de goudprijs opnieuw door het dak?

De goudprijs beweegt al een tijdje zijwaarts. Grosso modo schommelde de koers van het edele metaal de voorbije vijf jaar tussen de $ 1.100 en de $ 1.300 per ons. In dollar presteerde het goud in 2017 reeds sterk. Volgens menig specialist wordt 2018 het jaar van de doorbraak van het goud. Wat zegt onze analyse daarover? Hoe belegt u dan het best in goud?

ONROEREND GOED

Nieuwe Wet op de mede-eigendom op komst

Eind 2018 wijzigt normaal gezien de wetgeving rond mede-eigendom. Het wetsontwerp ligt intussen bij het parlement. Welke wijzigingen zijn ook voor u van belang? Wordt het nu verplicht om een reservefonds in te richten? Kan de algemene vergadering weldra eenvoudiger beslissen over bepaalde grote werken? Mag de syndicus binnenkort zelf achterstallen innen als een mede-eigenaar niet betaalt?

ERFRECHT

Langstlevende binnenkort beter beschermd?

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht die in principe op 01.09.2018 ingaat, zal voor koppels zonder kinderen het erfrecht van de langstlevende verruimen en schaft het erfrecht van verre verwanten van gehuwden af. Anderzijds krijgen partners met niet-gemeenschappelijke kinderen ook ruimere mogelijkheden om het erfrecht van de langstlevende in te perken. Wat moet u daarover weten?

ONROEREND GOED

De koper wil de sleutels al vóór de akte?

Als u een pand verkoopt, dan gebeurt het wel vaker dat de koper vraagt of hij de sleutels al vroeger kan krijgen, bv. omdat hij alvast werken wil uitvoeren of dringend moet verhuizen. Kan het werken met een sleutelovereenkomst dan een oplossing bieden? Wat zijn daarvan de risico’s en hoe beperkt u ze zoveel mogelijk? Zijn er alternatieven die een veiligere oplossing bieden?

SUCCESSIEPLANNING

‘Corporate housekeeping’ voor uw maatschap

De oprichters van een maatschap laten zich meestal grondig adviseren bij het opstellen van de statuten. Eens de maatschap bestaat, krijgt de ‘corporate housekeeping’ vaak een stuk minder aandacht. Waarmee moet u rekening houden als u binnenkort een algemene vergadering houdt? Waarom is een goede ‘corporate housekeeping’ na een recent standpunt van Vlabel nu nog belangrijker?

ONROEREND GOED

Een vakantiewoning kopen in Nederland?

Steeds meer Belgen kopen een tweede verblijf in Nederland. De Nederlandse kust ligt immers vlakbij en ze is nog relatief ongerept. Hoe wordt u dan belast, in België en in Nederland? Is er bij uw overlijden ook erfbelasting verschuldigd? Welke mogelijkheden heeft u dan om een vermogensplanning uit te werken? Waarom is een schenking voordelig? Is een gesplitste aankoop ook mogelijk?

BELEGGEN

Is de ‘techno party’ voorbij?

Tot voor kort bejubeld, nu de verdoemenis ingeschreven... Wat is er aan de hand met de voormalige beurslievelingen uit de technologiesector?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

194 €

59,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

387 €

337,00 

Bij meerdere jaarabonnementen
1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

387,00 

1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

DIGITAAL

Ontdekkingsaanbod

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

348,00 

1 jaar
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00