Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Tips & Advies Financieel management

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Tips & Advies Financieel management is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket van een financieel verantwoordelijke efficiënt uit te voeren
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die antwoorden zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de financiële gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Bank

 • Bankkosten
 • Borg
 • Financiering
 • Hypotheek
 • Interesten
 • Krediet
 • Lenen
 • Rekeningen
 • Varia
 • Waarborg

Belastingen

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Bankgeheim
 • Beroepskosten
 • Boekhouding
 • Buitenland
 • Cliënteel
 • Controle
 • Dagvergoedingen
 • Dienstencheques
 • Dividend
 • Energieaftrek
 • Erfpacht
 • Financiële activa & beleggingen
 • Geld uit uw vennootschap halen
 • Gesplitste aankoop
 • Groepsverzekering
 • Huur
 • Interesten
 • Interne pensioenvoorziening
 • Investeringsaftrek
 • IPT
 • Lenen
 • Levensverzekering
 • Lijfrente
 • Liquidatiebonus
 • Loon
 • Maaltijdcheques
 • Meerwaarden
 • Motor
 • Notionele interestaftrek
 • Onkostenvergoeding
 • Onroerende voorheffing
 • Onroerend goed
 • Opstalrecht
 • Overgedragen verliezen
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Rekening-courant
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Roerende voorheffing
 • Tantième
 • Tweede verblijf
 • VAPZ
 • Varia
 • Voordeel van alle aard
 • Vruchtgebruik
 • Woningfiscaliteit

Beleggen

 • Aandelen
 • Beurstaks
 • Bevaks
 • Beveks
 • Cash
 • Dividend
 • Fondsen
 • Goud
 • Groeilanden
 • Interesten
 • Internet
 • Kosten
 • Obligaties
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Premietaks
 • Rendement
 • Risicospreiding
 • Roerende voorheffing
 • Spaarboekje
 • Tak 21
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Termijnrekening
 • Varia
 • Vermogensbeheer
 • Vreemde munten

Boekhouding

 • Belastingen
 • Controle
 • Eigen vermogen
 • IFRS
 • Interne controle
 • Jaarafsluiting
 • Jaarrekening
 • Kostprijsberekening
 • Overlopende rekeningen
 • Resultaatbepaling
 • Schulden
 • Varia
 • Vaste activa
 • Voorzieningen
 • Waardering activa
 • Waardering passiva

Btw

 • Aftrekbare btw
 • Auto
 • Btw-aangifte
 • Btw-afrekening
 • Btw-berekening
 • Btw-controle
 • Btw-listing
 • Btw-plicht
 • Btw-tarief
 • Btw verlegd
 • Diensten
 • Factuur
 • Geschillen en betwistingen
 • Herziening btw
 • Intracommunautaire verwerving
 • Invoer
 • Levering
 • Onroerend goed
 • Recht op btw-aftrek
 • Specifieke regimes
 • Varia

Financieel

 • Auto
 • Jaarrekening
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Varia
 • Ziekenfonds

Overdracht vennootschap

 • Aandelen
 • Huurcontract
 • Kinderen
 • Onroerend goed
 • Personeel
 • Successierechten
 • Varia
 • Verkoop
 • Waardebepaling

Pensioen

 • Buitenland
 • Groepsverzekering
 • Interne pensioenvoorziening
 • IPT
 • Kapitaal
 • Levensverzekering
 • Pensioenleeftijd
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Toegelaten arbeid
 • VAPZ
 • Varia
 • Wettelijk pensioen

Personeel

 • Arbeidsreglement
 • Bonus
 • Fiscaal
 • Groepsverzekering
 • Interim
 • Loonkosten
 • Maaltijdcheques
 • Ontslag
 • Opzeg
 • Ouderschapsverlof
 • Proefperiode
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Tijdskrediet
 • Vakantie
 • Varia
 • Zwangerschap

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Auto
 • Bewijs
 • Contract
 • Deskundigenonderzoek
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Factuur
 • Faillissement
 • Garantie
 • Huwelijkvermogensrecht
 • Internet
 • Kopen
 • Lenen
 • Levering
 • Privacy
 • Slechte betalers
 • Varia
 • (Ver)bouwen
 • Verjaring

Vastgoed

 • Huur
 • Kosten
 • Mede-eigendom
 • Onroerende leasing
 • Patrimoniumvennootschap
 • Varia

Vennootschap

 • Aandelen
 • Bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boekhouding
 • Conflictsituaties
 • Dividend
 • Jaarrekening
 • Kapitaal
 • Managementvennootschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Statuten
 • Subsidies
 • Varia
 • Vennootschapsvorm
 • Vruchtgebruik

Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Autoverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Brandverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Varia

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 5 - nummer 1 - 09.05.2018

VERLONING

Dan toch geen controles op de naleving van de loonnorm?

Hoewel al langer aangekondigd werd dat er strenger opgetreden zou worden tegen bedrijven die de loonnorm niet naleven, kon u onlangs in de krant ‘De Tijd’ lezen dat er in de praktijk eigenlijk geen controles gebeuren.

Wat houdt de loonnorm concreet in? Welke vormen van verloning vallen onder de loonnorm en welke niet? In welke omstandigheden kan het bedrijf toch nog een loonsverhoging toekennen? Wat zijn de sancties voor wie de loonnorm niet naleeft?

VOORDELEN

Bring your own device, hoe zit dat dan fiscaal?

Eerder dan de door u en uw collega’s voor het werk gebruikte laptops, tablets of smartphones zelf aan te kopen, kan het bedrijf ook kiezen voor een bring your own device (BYOD)-systeem waarbij de werknemers hun eigen materiaal gebruiken en daarvoor een vergoeding ontvangen.

Hoeveel mag die vergoeding dan volgens de Rulingdienst bedragen? Wat doet u dan met de kosten van het telefoon- en/of data-abonnement?

GESCHILLEN

Alternatieve vormen van geschillenoplossing: wat verandert er?

Met een wetsontwerp van 5 februari 2018 worden met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing een aantal wijzigingen aangebracht aan het Gerechtelijk Wetboek.

Wat houden die wijzigingen in? Wat is bemiddeling? Wordt bemiddeling binnenkort verplicht gesteld? Wat is daarbij dan de rol van uw advocaat? En wat is collaboratieve onderhandeling?

DIVIDENDEN

Grondwettelijk Hof vernietigt ‘fairness tax’: nu bezwaar aantekenen?

De fairness tax wordt in principe afgeschaft. Het Grondwettelijk Hof heeft ze recentelijk ook vernietigd, maar met behoud van de gevolgen voor aanslagjaar 2014-2018.

Wanneer is het na dat arrest toch zinvol om bezwaar in te dienen? Waarom is het dan belangrijk of u de ontvangen dividenden op uw beurt al dan niet doorgestort heeft aan uw moedervennootschap? Wat zijn de consequenties van dat ‘behoud van gevolgen’ voor een lopend bezwaar?

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

Langdurig ziek: wanneer is beëindiging arbeidsovereenkomst mogelijk?

U las het wellicht ook in de krant, een vakbond raadt haar leden af in te gaan op een uitnodiging van de arbeidsgeneesheer, omdat een re-integratietraject vaak misbruikt zou worden om de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht te beëindigen.

Wanneer is zo’n beëindiging wegens medische overmacht mogelijk? Hoe verloopt het re-integratietraject? Kunt u een langdurig zieke werknemer nog ontslaan? Riskeert een werknemer die niet ingaat op de uitnodiging van de arbeidsgeneesheer een sanctie? Kunt u die weigering toch in uw voordeel gebruiken?

RELATIEGESCHENKEN

Een zeer fiscaal vriendelijk relatiegeschenk?

Als het bedrijf een klant een waardevol geschenk aanbiedt, dan moet u een fiche 281.50 opstellen. De fiscus zelf biedt u nu voor bepaalde geschenken een alternatief waarbij de klant weinig belast wordt en u de kosten toch voor 100% kunt aftrekken. Hoe zit dat precies?

SANCTIES

Aangifte te laat: geen belastingverhoging?

Volgens het Hof van Cassatie mag de fiscus een laattijdige aangifte niet gelijkstellen met een niet-aangifte en kan hij dus geen belastingverhoging opleggen. Blijft die visie overeind nu artikel 444 WIB 92 (wet van 30.06.2017) uitdrukkelijk verwijst naar een laattijdige aangifte?

ALGEMENE VERGADERING

Weldra jaarvergadering: aandachtspunten?

Naar aanleiding van de jaarvergadering ontstaan er weleens vaker discussies. Mag de vergadering beslissen over punten die niet op de agenda staan of een aandeelhouder via Skype laten deelnemen? Wat is de precieze draagwijdte van een kwijting? Welke misschien onverwachte gevolgen heeft de goedkeuring van de jaarrekening voor de aandeelhouders?

ONTSLAG

Nu kortere opzegtermijn?

Sinds 1 mei 2018 zijn er nieuwe opzegtermijnen van toepassing bij een ontslag door de werkgever tijdens de eerste 6 maanden van tewerkstelling. Wat verandert er?

DRIEHOEKSVERKEER

Kettingverkoop en uitvoer: btw-vrijstelling?

Wanneer is er sprake van ‘driehoeksverkeer’? Wat zijn de gevolgen voor uw factuur en uw btw-aangifte als de goederen uiteindelijk vanuit België naar een niet-EU-land vervoerd worden?

KLEIN VERLET

Communie: wanneer klein verlet?

Wanneer hebben uw collega’s recht op klein verlet voor een communie? Hebben zij dan de keuze wanneer ze die vrije dag precies opnemen?

BELASTINGEN

‘Belastingen’ correct verwerken in uw boekhouding en uw jaarrekening

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft op 23 januari 2018 een ontwerpadvies (ontwerpadvies van 22.11.2017) uitgebracht over de verwerking van belastingen in de jaarrekening.

Hoe reflecteert u een betwiste fiscale aanslag op de juiste manier in uw boekhouding? Welke gegevens m.b.t. belastingen vermeldt u in de toelichting bij uw jaarrekening?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

120 €

69,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

239 €

189,00 

Bij meerdere jaarabonnementen
1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

239,00 

1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

DIGITAAL

Ontdekkingsaanbod

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

215,00 

1 jaar
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00