Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider

Maandelijkse adviesbrief

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal winst te halen uit uw bedrijf
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om na te denken over hoe u later uw bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • om uw bedrijf geleidelijk te optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • om een vermogens- en successieplanning op uw maat uit te bouwen
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • om met een gerust gemoed uw professionele carrière op termijn af te ronden

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de ervaren bedrijfsleider

 • die reeds meerdere jaren actief is
 • die oplossingen zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die nadenkt over hoe hij later zijn bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • die het bedrijf geleidelijk wil optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • die een vermogens- en successieplanning op maat wil uitbouwen
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met zijn boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • die met een gerust gemoed zijn professionele carrière op termijn wil afronden

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de ervaren bedrijfsleider optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Bank

 • Bankkosten
 • Borg
 • Financiering
 • Hypotheek
 • Interesten
 • Krediet
 • Lenen
 • Rekeningen
 • Varia
 • Waarborg

Belastingen

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Bankgeheim
 • Beroepskosten
 • Boekhouding
 • Buitenland
 • Cliënteel
 • Controle
 • Dagvergoedingen
 • Dienstencheques
 • Dividend
 • Energieaftrek
 • Erfpacht
 • Financiële activa & beleggingen
 • Geld uit uw vennootschap halen
 • Gesplitste aankoop
 • Groepsverzekering
 • Huur
 • Interesten
 • Interne pensioenvoorziening
 • Investeringsaftrek
 • IPT
 • Lenen
 • Levensverzekering
 • Lijfrente
 • Liquidatiebonus
 • Loon
 • Maaltijdcheques
 • Meerwaarden
 • Motor
 • Notionele interestaftrek
 • Onkostenvergoeding
 • Onroerende voorheffing
 • Onroerend goed
 • Opstalrecht
 • Overgedragen verliezen
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Rekening-courant
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Roerende voorheffing
 • Tantième
 • Tweede verblijf
 • VAPZ
 • Varia
 • Voordeel van alle aard
 • Vruchtgebruik
 • Woningfiscaliteit

Beleggen

 • Aandelen
 • Beurstaks
 • Bevaks
 • Beveks
 • Cash
 • Dividend
 • Fondsen
 • Goud
 • Groeilanden
 • Interesten
 • Internet
 • Kosten
 • Obligaties
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Premietaks
 • Rendement
 • Risicospreiding
 • Roerende voorheffing
 • Spaarboekje
 • Tak 21
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Termijnrekening
 • Varia
 • Vermogensbeheer
 • Vreemde munten

Btw

 • Aftrekbaarheid
 • Autokosten
 • Bankgeheim
 • Buitenland
 • Controle
 • Factuurvermeldingen
 • Medecontractant
 • Onroerend goed
 • Procedure
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Tarief
 • Teruggave
 • Varia
 • Verlegging van heffing

Financieel

 • Auto
 • Jaarrekening
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Varia
 • Ziekenfonds

Overdracht vennootschap

 • Aandelen
 • Huurcontract
 • Kinderen
 • Onroerend goed
 • Personeel
 • Successierechten
 • Varia
 • Verkoop
 • Waardebepaling

Pensioen

 • Buitenland
 • Groepsverzekering
 • Interne pensioenvoorziening
 • IPT
 • Kapitaal
 • Levensverzekering
 • Pensioenleeftijd
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Toegelaten arbeid
 • VAPZ
 • Varia
 • Wettelijk pensioen

Personeel

 • Arbeidsreglement
 • Bonus
 • Fiscaal
 • Groepsverzekering
 • Interim
 • Loonkosten
 • Maaltijdcheques
 • Ontslag
 • Opzeg
 • Ouderschapsverlof
 • Proefperiode
 • Tijdskrediet
 • Vakantie
 • Varia
 • Zwangerschap

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Auto
 • Bewijs
 • Contract
 • Deskundigenonderzoek
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Factuur
 • Faillissement
 • Garantie
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Internet
 • Kopen
 • Lenen
 • Levering
 • Privacy
 • Slechte betalers
 • Varia
 • (Ver)Bouwen
 • Verjaring

Schenking

 • Aandelen
 • Behoud controle
 • Beleggingen
 • Echtgenoten
 • Effectenportefeuille
 • Handgift & bankgift
 • Maatschap
 • Modaliteiten
 • Nederlandse notaris
 • Notaris
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Pacte adjoint
 • Schenkingsrechten
 • Varia
 • Verzekeringen

Successierechten

 • Beding van aanwas
 • Behoud controle
 • Beleggingen
 • Bescherming partner
 • Controleschatting
 • Gesplitste aankoop
 • Huwelijkscontract
 • Maatschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Procedure
 • Samenwonenden
 • Successieplanning
 • Testament
 • Tontine
 • Varia
 • Verzekeringen

Vastgoed

 • Huur
 • Kosten
 • Mede-eigendom
 • Onroerende leasing
 • Patrimoniumvennootschap
 • Varia

Vennootschap

 • Aandelen
 • Bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boekhouding
 • Conflictsituaties
 • Dividend
 • Jaarrekening
 • Kapitaal
 • Managementvennootschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Statuten
 • Varia
 • Vennootschapsvorm
 • Vruchtgebruik

Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Autoverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Brandverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Varia

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 10 - nummer 3 - 18.05.2018

DEELNEMINGEN

Welke gevolgen heeft de hervorming van de vennootschapsbelasting voor uw holding?

Wanneer u uw bedrijf overdraagt aan uw kinderen of zelf een ander bedrijf wilt overnemen, gebruikt u daarvoor waarschijnlijk een holdingvennootschap.

Wat wijzigt de hervorming van de vennootschapsbelasting dan voor de dividenden en de meerwaarden die de holding realiseert of voor een kapitaalvermindering bij de holding of bij een werkvennootschap?

OVERNAME

Een overname als ideale belegging voor de liquiditeiten van uw bedrijf?

Wanneer is een overname strategisch zinvol en wanneer niet? Waarom vernietigen overnames in de praktijk vaak aandeelhouderswaarde?

Hoe kunt u de voornaamste valkuilen vermijden door vanaf het begin van het overnameproces de juiste vragen te stellen en tijdig na te denken over de integratie van het target? Hoe vermijdt u dat u uiteindelijk toch te veel betaalt?

LOONOPTIMALISATIE

Winstpremie, loonbonus of warrants: flexibiliteit vs. kostprijs?

Sinds 1 januari 2018 kunt u aan uw werknemers op een fiscaal vriendelijke manier een winstpremie toekennen. Wat zijn dan de spelregels en de beperkingen?

Is die winstpremie fiscaal ook voordeliger dan de loonbonus of een toekenning van warrants?

Met welke aanpak heeft u de meeste flexibiliteit om enkel een extraatje toe te kennen aan de werknemers die dat ook echt verdienen? Heeft een ‘klassieke’ bonus daarvoor ook zo zijn voordelen?

MAATSCHAP

Burgerlijke maatschap: aandachtspunten voor de ‘corporate housekeeping’

Bij het oprichten van een maatschap wordt terecht veel belang gehecht aan het op maat opstellen van de statuten. De meeste oprichters laten zich daarbij ook grondig adviseren.

Zodra de maatschap bestaat, krijgt de ‘corporate housekeeping’ van die maatschap vaak een stuk minder aandacht. Waarmee moet u zoal rekening houden als u de algemene vergadering van uw maatschap organiseert? Waarom is een goede ‘corporate housekeeping’ na een recent standpunt van de Vlaamse Belastingdienst nu zelfs nog een stuk belangrijker dan vroeger?

BEZOLDIGING BEDRIJFSLEIDER

Minimumbezoldiging bedrijfsleiders: opportuniteit of valkuil?

Ter gelegenheid van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd de minimumbezoldigingsvereiste om het (nieuwe) verlaagd tarief te genieten verhoogd naar € 45.000. Bovendien geldt er nu een bijkomende heffing van 5,1% ten belope van het tekort.

Is het dan altijd opportuun om uw loon te verhogen naar € 45.000, rekening houdend met het feit dat deze keuze ook gepaard gaat met bijkomende fiscale en sociale lasten?

AANSPRAKELIJKHEID

Aandeelhouder binnen een vennootschap: soms toch een aansprakelijkheidsrisico?

Algemeen wordt aangenomen dat het enige risico verbonden aan het aanhouden van aandelen in een vennootschap het verlies van uw inbreng is. In specifieke vennootschappen gaat uw aansprakelijkheid als aandeelhouder/vennoot echter verder dan dat. Wanneer is dat het geval?

Daarnaast kan uw aansprakelijkheid toch ook in het gedrang komen als u als aandeelhouder van een nv, bvba of cvba bepaalde handelingen stelt.

Wat moet u daarover weten als u bv. de vraag krijgt om in het bedrijf van een familielid of een bevriend ondernemer (minderheids)aandeelhouder te worden?

Ontslag

Langdurig ziek: wanneer is beëindiging arbeidsovereenkomst mogelijk?

U las het wellicht ook in de krant, een vakbond raadt haar leden af om in te gaan op een uitnodiging van de arbeidsgeneesheer, omdat een re-integratietraject vaak misbruikt zou worden om de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht te beëindigen.

Wanneer is zo’n beëindiging mogelijk? Hoe verloopt het re-integratietraject? Kunt u een langdurig zieke werknemer nog ontslaan? Riskeert een werknemer die niet ingaat op de uitnodiging van de arbeidsgeneesheer een sanctie? Kunt u die weigering in uw voordeel gebruiken?

PENSIOENOPBOUW

Backservice storten of toch beter een liquidatiereserve aanleggen?

Is het vandaag nog steeds zinvol om een backservicepremie te storten in uw bedrijfspensioenverzekering of kunt u toch beter een liquidatiereserve aanleggen?

Hoeveel belastingen betaalt u dan in die twee situaties en hoeveel houdt u op het einde van de rit netto over? Met welke andere aandachtspunten houdt u het best ook nog rekening?

LIJFRENTE

Alternatieven voor een klassieke verkoop op lijfrente?

Een klassieke verkoop op lijfrente komt in de praktijk nog weinig voor, maar er duiken wel nieuwe vormen op die interessant kunnen zijn voor wie zijn pensioen wil aanvullen.

Kunt u zo’n verkoop op lijfrente ook gebruiken in het kader van uw successieplanning? Wat zijn dan de aandachtspunten? Met welke fiscale gevolgen moet u rekening houden?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

144 €

59,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

287 €

262,00 

Bij meerdere jaarabonnementen
1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

287,00 

1 jaar
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

DIGITAAL

Ontdekkingsaanbod

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

258,00 

1 jaar
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00