Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Successieplanning met onroerend goed

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw leidraad om te bepalen wanneer en hoe u optimaal uw onroerend goed overdraagt naar de volgende generatie en tegen welke kostprijs. We bekijken de overdracht bij overlijden en uw mogelijkheden bij leven. Hierbij houden we uiteraard rekening met de fors verlaagde schenkbelasting en de (bestaande) erfrechterlijke elijke regels. Vanuit een zeer praktische invalshoek buigen we de vaak ingewikkelde regels om tot praktische tips en adviezen. Zo bent u er zeker van om een rechtszekere keuze te maken in functie van uw doelstellingen en specifieke situatie.

in detail

Elke eigenaar van vastgoed stelt zich onvermijdelijk de vraag wanneer en hoe zijn onroerende goederen naar de volgende generatie overgedragen kunnen worden. Hierbij speelt uiteraard het optimaliseren van de 'kostprijs' een belangrijke rol. En wanneer u nieuw vastgoed aankoopt, is het dan zinvol dat de volgende generatie dit voor u koopt? Om een antwoord te krijgen op deze en vele andere vragen, behandelen we in dit dossier:

  • de overdracht bij overlijden
  • de overdracht bij leven
    • het schenken van onroerend goed
    • planningstechnieken voor overdracht (al in uw bezit)
    • planningstechnieken bij aankoop (nieuwe investeringen)

Als u niets onderneemt, worden uw onroerende goederen overgedragen bij uw overlijden. Hierbij gelden dan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de progressieve regionale successierechten. U kunt echter ook actief bij leven onroerende goederen overdragen met als doel uiteraard een optimale successieplanning uit te werken. Dit dossier is uw ideale gids voor een optimale overdracht van uw onroerende goederen naar de volgende generatie.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

  • die een praktisch antwoord zoekt op de vraag: 'Wanneer en hoe uw onroerende goederen optimaal naar de volgende generatie overdragen?'

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

  • juridisch en fiscaal vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I. De overdracht bij overlijden

Enkele basisprincipes

1. De wettelijke regels

1.1. Wie is erfgenaam?

1.2. Hoe beïnvloedt het huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht de samenstelling van uw nalatenschap?

1.3. Wie erft wat?

1.4. De omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

2. De testamentaire erfopvolging

2.1. Wie zijn de reservataire erfgenamen?

2.2. Hoeveel bedraagt de reserve?

2.3. Waarop wordt de reserve berekend?

2.4. Schenking op voorschot of buiten erfdeel

3. Vereffening-verdeling van de nalatenschap

3.1. Vordering tot verdeling

3.2. Samenstelling van de massa’s – inbreng

3.3. Verdeling

4. Erfbelasting/successierechten

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

Deel II. De overdracht bij leven – schenking

1. Definitie

2. Soorten schenkingen

2.1. Volgens de inhoud

2.2. Volgens de vorm

3. Modaliteiten van de schenking

3.1. Het beding van conventionele terugkeer

3.2. Beperkingen van het beschikkingsrecht

3.3. Vrijstelling van inbreng (in natura)

3.4. Voorbehoud van vruchtgebruik

3.5. Restschenking (‘fideïcommis de residuo’)

3.6. Ontbinding van de schenking

3.7. Zaakvervanging

4. Schenkingsrechten – schenkbelasting

4.1. Enkele basisprincipes

4.2. Vlaams gewest

4.3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.4. Waals gewest

Deel III. Planningstechnieken voor overdracht

Inleiding

1. De vererving – gezinswoning

2. De schenking

2.1. Algemeen

2.2. Fiscale gunstregimes

2.3. Schenking met tussentijdse periodes

2.4. Inbreng van een onroerend goed in de huwgemeenschap door één echtgenoot, gevolgd door een schenking van beide echtgenoten

3. De ouderlijke boedelverdeling

3.1. Begrip

3.2. Geldigheidsvereisten

3.3. Vormvereisten

3.4. Gevolgen

3.5. Betwisting van de ouderlijke boedelverdeling

3.6. Fiscale aspecten

4. De dubbele akte

4.1. Begrip

4.2. Geldigheidsvereisten

4.3. Vormvereisten

4.4. Gevolgen

4.5. Fiscale aspecten

5. De verkoop of schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

5.1. Begrip

5.2. Toepassingsvoorwaarden

5.3. Werking

5.4. Uitzondering

5.5. Besluit

5.6. Fiscale aspecten

6. De oprichting van een patrimonium­vennootschap

Deel IV. Planningstechnieken bij verwerving

Inleiding

1. De schenking van een geldsom ter verwerving van een onroerend goed

1.1. Begrip

1.2. Voorwerp van de schenking

1.3. Gevolgen

2. De gesplitste aankoop

2.1. Begrip

2.2. Juridische implicaties van de gesplitste aankoop

2.3. Fiscale implicaties van de gesplitste aankoop

3. Aanwas

3.1. Begrip

3.2. Geldigheidsvereisten

3.3. Vormvereisten

3.4. Fiscale aspecten

4. Burgerlijke maatschap

Besluit