Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden  |   Specifieke voorwaarden seminaries  |  Voorwaarden 'Ontdekkingsaanbod 3 maanden gratis'

Algemene voorwaarden

Prijzen

Prijzen zijn steeds exclusief btw. Levering in België is gratis. Neem contact op met onze Klantenservice om de verzendkosten voor leveringen in het buitenland te vragen.

Abonneekorting

Heeft u al een actief abonnement dan krijgt u een korting op elk bijkomend abonnement op dezelfde of een andere adviesbrief of bij het bestellen van een boek of dossier, tenzij anders vermeld. De korting op een bijkomend abonnenemt blijft geldig zolang het eerste abonnement loopt. De verschillende abonnementen moeten allemaal hetzelfde leverings- en facturatieadres hebben. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Levering

Wij verwerken onmiddellijk uw bestelling. De bestelde publicatie(s) zoals boeken en dossiers sturen we u binnen de maand via post op. De gemiddelde leveringstermijn is ongeveer een week. Bij een eventueel probleem verwittigen wij u direct.
Uw abonnement op een adviesbrief gaat in vanaf het eerstvolgende nummer dat verschijnt na de verwerking van uw bestelling.
Bij een digitaal abonnement krijgt u na de verwerking van uw bestelling een e-mail met een link om u te registreren.

Betaling

Wij verwachten dat u de betaling onmiddellijk na het ontvangen van de factuur uitvoert. Heeft u online betaald, dan krijgt u altijd een factuur als bevestiging van uw betaling. Indien de online betaling om welke reden dan ook niet uitgevoerd werd, neemt dit de verschuldigdheid van de prijs niet weg en moet deze via overschrijving voldaan worden op het op de factuur aangegeven rekeningnummer, binnen de op de factuur vermelde vervaltermijn. De factuur voor een abonnement op een adviesbrief of een digitaal abonnement ontvangt u apart. De factuur voor elke andere bestelling sturen we samen met de bestelde publicatie op.

Herroepingsrecht

U heeft tot 14 dagen na de levering van een publicatie bedenktijd. Een bestelling annuleren doet u per brief, per fax of per e-mail. Alle publicaties, uitgezonderd adviesbrieven, moet u bij annulatie van de bestelling binnen een periode van 14 dagen na herroeping terugsturen in de originele verpakking. De verzendingskosten zijn te uwen laste.

 

Algemene voorwaarden  |   Specifieke voorwaarden seminaries   |  Voorwaarden 'Ontdekkingsaanbod 3 maanden gratis'

Specifieke voorwaarden seminaries

Inschrijvingsgeld en betaling

Het inschrijvingsgeld moet betaald zijn voor de datum van het Tips & Advies Seminarie, tenzij u gebruik maakt van de kmo-portefeuille. Indicator behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot het Tips & Advies Seminarie te weigeren indien het inschrijvingsgeld niet tijdig werd betaald.

Annuleren

Elke inschrijving, al dan niet reeds betaald, kan geannuleerd worden. Bij een annulering zijn volgende regels van toepassing:

  • Bij annulering meer dan 7 dagen voor het Tips & Advies Seminarie: 100% terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
  • Bij annulering minder dan 7 dagen maar meer dan 24 uur voor het Tips & Advies Seminarie: 50% terugbetaling.
  • Bij een annulering minder dan 24 uur voor het Tips & Advies Seminarie blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Indicator zich het recht voor om het Tips & Advies Seminarie af te lassen. Indicator zal dan het reeds betaalde inschrijvingsgeld volledig terugbetalen. Bij aflassing is de verantwoordelijkheid van Indicator nv beperkt tot de waarde van het reeds betaalde inschrijvingsgeld.

Andere deelnemer

Bij verhindering kunt u iemand aanduiden die uw plaats inneemt. De gegevens van de vervanger moeten aan Indicator minstens 24 uur voor het Tips & Advies Seminarie doorgegeven worden.

Extra deelnemers van hetzelfde bedrijf

Extra deelnemers van hetzelfde bedrijf kunnen eventueel ingeschreven worden aan gunstige voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u terug op de webpagina van het Tips & Advies Seminarie.

Andere docent/spreker

Indicator kan zonder voorafgaande mededeling de aangekondigde spreker vervangen door een evenwaardig gekwalificeerde en ervaren spreker.

 

Algemene voorwaarden  |  Specifieke voorwaarden seminaries   |  Voorwaarden 'Ontdekkingsaanbod 3 maanden gratis'

Voorwaarden 'Ontdekkingsaanbod 3 maanden gratis'

  • Uw abonnement start met 3 maanden gratis onbeperkte toegang tot de digitale versie van de adviesbrief.
  • U ontvangt na 3 maanden een factuur om uw toegang voor de volgende 12 maanden te behouden (huidige prijs: zie DIGITAAL | Standaardaanbod).
  • Wenst u uw abonnement niet te behouden, dan negeert u gewoon de factuur en de herinneringen.
  • Als u onmiddellijk betaalt, loopt uw toegang ononderbroken door.
  • Nadien zijn de verlengingen steeds per 12 maanden (huidige prijs: zie DIGITAAL | Standaardaanbod).
  • Met de 'niet tevreden, geld terug'-garantie kunt u op elk moment uw abonnement stopzetten. Er geldt geen enkele opzeggingstermijn en het niet-gebruikte abonnementsgeld krijgt u terugbetaald!
  • Geen kosten, geen risico's, geen verplichtingen. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van mogelijke prijsstijgingen in de toekomst.