Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Vermogens- en successieplanning voor alleenstaanden en koppels zonder kinderen

Hoe uw partner maximaal beschermen en uw vermogen optimaal doorgeven?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw leidraad om nu al optimaal een successieplanning uit te bouwen, zodat uw nalatenschap later ook daadwerkelijk toekomt aan wie u echt wilt. En natuurlijk op zo'n manier dat uw partner en/of andere erfgenamen zo weinig mogelijk successierechten betalen.

in detail

Als alleenstaande of als koppel zonder kinderen hoeft u zich niet neer te leggen bij de basisregels van het wettelijk erfrecht. Met een optimale successieplanning kunt u:

 • de langstlevende partner maximaal beschermen
 • uw erfgenamen zo veel mogelijk successierechten besparen

Dit dossier leert u van a tot z hoe u deze doelstellingen bereikt door een antwoord
te geven op de volgende vragen:

 • naar wie gaat uw nalatenschap?
  • 7 basisregels
  • wie erft wat?
  • de reserve
 • hoeveel bedragen de successierechten?
 • welke planningtechnieken heeft u als kinderloze erflater?
  • het huwelijkscontract
  • het samenlevingscontract
  • de verwantschapsband
  • het testament
  • het aanwascontract
  • de schenking
  • controlemechanismen
 • De planningstechnieken getoetst aan uw concrete situatie?
  • u bent gehuwd
  • u bent wettelijk samenwonend
  • u bent feitelijk samenwonend
  • u bent alleenstaand

Dit dossier verwerkt erfrecht, successierecht en schenkingsrecht tot een verstaanbaar geheel. Zodoende kunt u met kennis van zaken nadenken over erven en schenken en nu reeds de optimale weg uitstippelen. Zo bent u er zeker van dat u uw vermogen optimaal doorgeeft aan wie u dat echt wilt.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

alleenstaanden en koppels zonder kinderen

 • die met kennis van zaken een successieplanning op maat willen uitbouwen om zo hun vermogen optimaal door te geven.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • jurist en belastingconsulent, Vermogensadvies

Inhoudstafel

Inleiding

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

1. Een aantal principes

2. De zeven basisregels van het erfrecht

2.1. De vier orden

2.2. Binnen een orde bepaalt de graad wie erft

2.3. Wettelijke erfopvolging enkel tot in de vierde graad

2.4. De plaatsvervulling

2.5. Kloving

2.6. Voor gelijke delen en per hoofd

2.7. Langstlevende partner

3. Wie erft wat?

3.1. De langstlevende echtgenoot

3.2. De langstlevende wettelijk samenwonende

3.3. De eerste orde (afstammelingen)

3.4. De tweede orde (bevoorrechte ascendenten en zijverwanten)

3.5. De derde orde (ascendenten)

3.6. De vierde orde (gewone zijverwanten)

3.7. De omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en afkoop van de blote eigendom

3.8. De omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende wettelijk samenwonende

4. De reserve

4.1. Wat is de reserve?

4.2. Wie zijn reservataire erfgenamen?

4.3. Hoeveel bedraagt de reserve?

4.4. Waarop wordt de reserve berekend?

4.5. Inkorting

Deel 2. Hoeveel bedragen de successierechten?

1. Inleiding

1.1. Drie soorten erfopvolging

1.2. Wereldwijd vermogen

1.3. Fictiebepalingen

1.4. Waardering van het vruchtgebruik

1.5. Tarieven verschillen per gewest

2. De tarieven

2.1. Hoe toepassen?

2.2. Tarieven in het Vlaams gewest

2.3. Tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

2.4. Tarieven in het Waals gewest

Deel 3. Welke planningsmogelijkheden heeft de kinderloze erflater?

1. Inleiding

1.1. De grenzen van het burgerlijk recht

1.2. De grenzen van het fiscaal recht

1.3. Welke instrumenten?

2. Het huwelijkscontract

2.1. Gemeenschapsstelsel

2.2. Scheiding van goederen

3. Het samenlevingscontract

3.1. Wettelijk samenwonenden

3.2. Feitelijk samenwonenden

4. De verwantschapsband

4.1. Wettelijke samenwoning

4.2. Feitelijke samenwoning

4.3. Adoptie

5. Het testament

5.1. Definities

5.2. Waarom een testament gebruiken?

5.3. Bijzondere legaten

6. Het aanwascontract

6.1. Definitie

6.2. De vorm

6.3. De inhoud

6.4. Mogelijk tussen echtgenoten?

6.5. Fiscaliteit

6.6. Nut van een aanwasbeding

7. De schenking

7.1. Definitie

7.2. Soorten schenkingen

7.3. Modaliteiten van de schenking

7.4. De wederzijdse schenking tussen echtgenoten

7.5. De registratie van de schenking van roerende goederen

7.6. Schenkingsrechten – schenkbelasting

8. Controlemechanismen

8.1. Inleiding

8.2. Burgerlijke maatschap

8.3. Private stichting

Deel 4. De planningstechnieken getoetst aan uw concrete situatie

1. U bent gehuwd

1.1. U wenst een maximale bescherming van de langstlevende echtgenoot

1.2. U wenst een beperking van de erfaanspraken van de langstlevende echtgenoot

1.3. U wenst de langstlevende echtgenoot te onterven

1.4. U wilt (een deel van) uw vermogen bestemmen voor een hoger doel

2. U bent wettelijk samenwonend

2.1. U wenst een maximale bescherming van de langstlevende wettelijk samenwonende

2.2. U wenst een beperking van de erfaanspraken van de langst­levende wettelijk samenwonende of zelfs een onterving

3. U bent feitelijk samenwonend

3.1. U wenst een maximale bescherming van de langstlevende feitelijk samenwonende

3.2. U wenst een toebedeling aan (een) derde(n)

4. U bent alleenstaand

4.1. U wenst een toebedeling aan (een) derde(n)

4.2. U wilt (een deel van) uw vermogen bestemmen voor een hoger doel