Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Successieplanning in nieuw samengestelde gezinnen

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier geeft u inzicht in de moeilijke materie van vermogens- en successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Het is uw hulpmiddel om de juiste beslissingen te nemen, aangepast aan uw situatie en uw doeleinden. Zo bent u er zeker van dat het herontdekte geluk bij een nieuw samengesteld gezin niet overschaduwd wordt door financiële vraagstukken en onzekerheden.

in detail

Nieuw samengestelde gezinnen zijn een minisamenleving van ouders en stiefouders, eigen kinderen en stiefkinderen, halfbroers en -zussen, grootouders en stiefgrootouders. Afhankelijk van de situatie en het doel zijn er verschillende antwoorden op uw vragen. Dit dossier leidt u naar de oplossing vanuit2 belangrijke invalshoeken:

 1. de burgerrechtelijke aanpak
  • gehuwd?
  • wettelijk samenwonend?
  • feitelijk samenwonend?
 2. de fiscale aanpak
  • successierechten
  • registratierechten (schenkingsrechten)

Als jonge 'nieuwe' partners, als volwassen kinderen van een nieuw samengesteld koppel, maar ook als (groot)ouders van (stief)kinderen en (stief)kleinkinderen stelt u zich veel vragen: Wie krijgt wat?, Wie kan men bevoordelen en/of benadelen?, Wat is er wettelijk geregeld?, Hoe kan ik dat 'aanpassen'?, enz. Dit dossier geeft u het inzicht om in deze moeilijke materie de juiste keuzes te maken.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

ieder nieuw samengesteld gezin, (groot)ouders van (klein)kinderen uit een nieuw samengesteld gezin en volwassen kinderen zelf

 • die duidelijke antwoorden zoeken op financiële vragen over hun plaats in deze minisamenleving

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • jurist en belastingconsulent, vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I - Huwen, wettelijk of feitelijk samen­wonen: ­vermogensrechtelijke ­aspecten

1. Het huwelijk

1.1. Wettelijke regeling

1.2. Huwelijksvermogensrecht

1.3. Erfrecht

1.4. Hoe kunt u de langstlevende echtgenoot (nog) beter beschermen?

1.5. Bescherming van de stiefkinderen

1.6. Gelijke behandeling van alle kinderen

1.7. De gulden middenweg tussen de bescherming van de langstlevende en de bescherming van de stiefkinderen

2. Wettelijke samenwoning

2.1. Wettelijke regeling

2.2. Hoe kunt u de langstlevende wettelijk samenwonende beter beschermen?

2.3. Hoe de stiefkinderen beter beschermen?

2.4. Gelijke behandeling van alle kinderen

2.5. De gulden middenweg

3. Feitelijke samenwoning

3.1. Wettelijke regeling

3.2. Hoe de langstlevende feitelijk samenwonende partner beter beschermen?

3.3. Hoe de stiefkinderen beter beschermen?

3.4. Gelijke behandeling van alle kinderen

3.5. De gulden middenweg

4. Besluit

5. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld bij het overlijden van een kind?

6. Wetsvoorstel tot hervorming van het erfrecht en het relatievermogensrecht

6.1. De uitbreiding van het beschikbaar deel

6.2. De mogelijkheid om een erfovereenkomst te sluiten

6.3. Inbreng en inkorting in waarde

6.4. Huwelijks- en samenwoningsvermogensrecht

Deel II - Fiscale aspecten

1. Successierechten

1.1. Hoe wordt het tarief van de successierechten berekend?

1.2. Tarieven in het Vlaams gewest

1.3. Tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

1.4. Tarieven in het Waals gewest

1.5. Overzicht: welk tarief is van toepassing?

2. Schenkbelasting/schenkingsrechten

2.1. Hoe wordt het tarief van de schenkingsrechten berekend?

2.2. Tarieven in het Vlaams gewest

2.3. Tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

2.4. Tarieven in het Waals gewest

2.5. Overzicht: welk tarief is van toepassing?