Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Meer dan 100 onmisbare modellen voor elke aannemer en vakman

Gids om voortaan zelf iets veilig en correct op papier te zetten

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Met dit boek hoeft u het voortaan niet meer benauwd te krijgen als er iets op papier gezet moet worden. Het bevat immers meer dan 100 juridisch veilige modellen. Met dit boek brengt u nu zelf gemakkelijk de belangrijkste paperassen correct in orde.

in detail

Alle modellen zijn verdeeld in 4 overzichtelijke hoofdstukken:

  1. van bestek tot einde werken
  2. u en uw verschillende contactpersonen
  3. betalingsperikelen
  4. diverse contacten en modellen

Via de online service vindt u alle modelbrieven en -contracten, zodat u ze onbeperkt kunt aanpassen, kopiëren, printen en gebruiken in uw eigen situatie. Zo bespaart u zichzelf veel tijd, problemen en kosten.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

zelfstandige aannemers, vakmannen en bedrijfsleiders uit de bouwsector

  • die juridisch veilig iets op papier willen zetten

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Boek een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

  • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
  • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door.. 

Guy Kerstens

  • advocaat, specialist in bouwrecht, vastgoed en handelscontracten

Robert Vastmans

  • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Hoofdstuk I - Van bestek tot einde werken

Deel 1 - Een klant vraagt een bestek

Voorbeeld bestek (offerte) 4

Begeleidende brief bij een gratis bestek 6

Begeleidende brief bij een te betalen bestek 8

Brief met verrekening van het betalende bestek 10

Fout in bestek, klant nog niet akkoord gegaan 12

Fout in bestek, klant reeds akkoord gegaan 14

Afwijzen opdrachtbevestiging met voorwaarden die van de oorspronkelijke afspraken afwijken 16

Afwijzen bijzondere voorwaarden in opdrachtbevestiging door klant 18

Opdrachtbevestiging door eigenaar van werken bij een huurder 20

Eenvoudige betalingsvoorwaarden 22

Belangrijke algemene voorwaarden 24

Clausule met betrekking tot informatieplicht klant rond bouwvergunning 27

Akkoord tot voorlegging geschil aan de Verzoeningscommissie Bouw 29

Deel 2 - Uw vraag naar de eerste betalingen

Vraag tot betaling voorschot 32

Vraag tot betaling bestelde of geleverde materialen 34

Vraag tot betaling eerste schijf 36

Aanmaning tot betaling eerste schijf met dreiging tot schorsing van de werken 38

Deel 3 - Voorbereiding werf

Brief naar de beschikbaarheid van nutsvoorzieningen 42

Uitoefening ladderrecht buren 44

Vraag tot plaatsbeschrijving bij de buren voorafgaandelijk aan de werken 46

Vraag tot ontruiming plaatsen en lokalen 48

Vraag tot bereikbaarheid werf 50

Vraag tot aanstelling veiligheidscoördinator 52

Deel 4 - Uitvoering van de werken

Prestatieblad 56

Werfverslag 58

Meerwerkfiche 62

Wijzigingsfiche 64

Brief met suggesties naar de klant 66

Waarschuwing problemen tienjarige aansprakelijkheid bij uitvoering werken volgens bestek 68

Waarschuwing als de werken volgens opdracht worden uitgevoerd 70

Waarschuwing inzake door de klant zelf gekochte materialen 73

Brief ter verlenging van de uitvoeringstermijn omwille van wijzigingen en/of meerwerken 75

Melding schorsing van de werken wegens niet-betaling 77

Melding meerkost en termijnverlenging door onvoorziene omstandigheden (bij overheidsopdrachten) 79

Deel 5 - Einde van de werken

Vraag tot voorlopige oplevering 86

Vaststelling ingebruikneming als voorlopige oplevering en aansluitende vraag tot betaling saldo 88

Verhelpen opmerkingen voorlopige oplevering en aansluitende vraag tot betaling saldo 90

Vraag tot vrijgave borg bij de oplevering 92

Pv van voorlopige oplevering 94

Pv van definitieve oplevering 98

Ontvangstbewijs einde werken 100

‘Einde discussie’-document – Dading met stopzetting van de werken 102

‘Einde discussie’-document – Dading met nog uit te voeren werken 105

Deel 6 - Facturatie

Checklist verplichte btw-vermeldingen op een factuur 110

Factuur aan een particulier tegen 6% btw 112

Factuur aan een particulier tegen 21% btw 114

Factuur aan een btw-plichtig bedrijf 116

Factuur aan een niet-btw-plichtig bedrijf 118

Voorschotfactuur conform de facturatieregels 2013 120

Verplichte vermeldingen voor de zgn. energieaftrek 123

Verplichte factuurvermeldingen sociale huurwoning en attest klant 126

Verplichte factuurvermeldingen bij de beveiliging van beroepslokalen tegen inbraak of brand 128

Verplichte factuurvermeldingen bij de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand 132

Attest 6% btw 135

Attest 6% btw voor liften en gemeenschappelijke cv-installaties 137

Hoofdstuk II - U en uw diverse contactpersonen

Deel 1 - Antwoorden op klachten van de klant

Antwoord op een klacht wegens niet starten van het werk 142

Antwoord op een klacht wegens vertraging van het werk 144

Antwoord op een vraag om bijkomende informatie 146

Antwoord op een vage klacht wegens vermeende slechte uitvoering 148

Antwoord op een concrete klacht wegens vermeende slechte uitvoering 150

Klacht wegens onjuiste aanrekening werkuren 152

Klacht wegens onjuiste aanrekening materialen 154

De klant dreigt een andere aannemer in uw plaats aan te stellen 156

Antwoord op een klacht wegens zichtbare gebreken 158

Antwoord op een klacht wegens verborgen gebreken 160

Antwoord op een klacht wegens gebrekkig materiaal 162

Antwoord aan een klant die u werfverbod geeft 164

Vraag aan deurwaarder tot plaatsbeschrijving werf 166

Reactie op eis tot vergoeding schade gebouw 168

Reactie op eis tot vertragingsboete 170

Deel 2 - Brieven aan de architect

Weigering goedkeuring factuur 174

Weigering goedkeuring vorderingsstaat 176

Waarschuwing opgelegde uitvoeringswijze 178

Weigering meerwerk 180

Waarschuwing kwaliteit van de gebruikte materialen 182

Waarschuwing gebruiksaanwijzing materialen 184

Waarschuwing plaatsingsvoorschriften 186

Reactie op de vermeldingen in een werfverslag 188

Deel 3 - Brieven aan de leveranciers

Protesteren van een factuur van uw leverancier 192

Weigering levering wegens niet conform de bestelling 194

Afzegging levering wegens te laat 196

Vraag tot bijstand aan uw leverancier/de fabrikant 198

Deel 4 - Relatie hoofd- en onderaannemer

Afwijzing uitbreiding burenhinder 202

Afwijzing eenzijdige aanstelling expert 204

Afwijzing verzaking rechtstreekse vordering 206

Als onderaannemer rechtstreeks uw geld vorderen bij de opdrachtgever van de hoofdaannemer 208

Weigering of beperking van een vertragingsboete 210

Aanmaning van de onderaannemer voor de uitvoering van de werken 212

Aanstelling andere onderaannemer 214

Toepassing vertragingsboete 216

Hoofdstuk III - Betalingsperikelen

Vriendelijke betalingsherinnering 220

Officiële ingebrekestelling 222

Pitbullrappel (laatste aanmaning tot betaling) 224

De klant betaalt slechts een deel en de rest wordt ingehouden als borg 228

De klant vraagt een afbetalingsplan 230

Vraag aan de deurwaarder voor invordering van de factuur 233

Aanpassingswerken en factuurbetaling 235

Aangifte van schuldvordering 238

Brief aan de griffie (kopie aan curator) 240

Brief aan de curator over de uitvoering van een lopend contract 242

Brief aan de curator bij de stopzetting van een lopend contract 244

Hoofdstuk IV - Diverse contracten en modellen

Huur van een werkplaats 248

Huur van een magazijn 253

Huur van een garage 258

Huur van een parkeerplaats 262

Huurcontract woning-appartement als hoofdverblijfplaats 266

Huurovereenkomst van een kantoor 290

Huurovereenkomst voor werktuigen 295

Bruikleen van werktuigen 298

Verkoopovereenkomst tweedehandswagen 301

Verkoopovereenkomst tweedehandsmateriaal 304

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Abonneeaanbod

114 €

84,00 

Enkel met actief abonnement
304
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

114,00 

304
Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00