Indicator Online

016 35 99 00

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Hoe optimaal uw rekening-courant gebruiken?

Een Praktische Gids 2018 over... 

samengevat

Dit dossier toont u hoe u als zaakvoerder/bestuurder fiscaal gezien het maximum haalt uit uw rekening-courant. Vanuit een zeer praktisch standpunt bespreken we de werking en de aandachtspunten van deze rekening. Zo bent u er zeker van dat u op een correcte en veilige manier geld bespaart en geld verdient met het gebruik van uw rekening-courant.

in detail

In deze nieuwe editie gaan we o.a. dieper in op de meest actuele stand van zaken met een bespreking van de relevante rechtspraak. Ook de impact van de vernieuwde aanslag geheime commissielonen op uw rekening-courant als zaakvoerder/bestuurder komt aan bod. U krijgt antwoorden op al uw vragen en tips en adviezen voor een optimale aanpak. In 6 delen leggen we alle geheimen van de rekening-courant (rc) bloot:

  1. wat is een rc precies?
  2. negatieve rc: u moet nog geld aan uw vennootschap
  3. positieve rc: u heeft geld te goed van uw vennootschap
  4. uw rc en de aanslag geheime commissielonen
  5. antwoorden op veelgestelde vragen
  6. de fiscus en vervelende vragen

In de praktijk is het voor iedereen die met een vennootschap werkt, een must om de werking van de rekening-courant te kennen. Zo kunt u regelmatig doordacht afstemmen met uw boekhouder en wordt u niet plots geconfronteerd met onverwachte extra belastingen! Wie niet goed oplet, zal immers interesten betalen wanneer de vennootschap uitgaven betaalt die eigenlijk privé-uitgaven zijn. Dit Tips & Advies-Dossier is uw leidraad om problemen te vermijden.

Deze Praktische Gids 2018 is er speciaal voor... 

iedere zaakvoerder en bestuurder

  • die de rekening-courant optimaal wil beheren op fiscaal vlak

Deze Praktische Gids 2018 is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

  • fiscaal jurist

Liesbeth Vossen

  • hoofdredacteur Indicator

In deze Praktische Gids 2018 leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1. Wat is een rc precies?

1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?

2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?

3. Wanneer heeft u een ‘slechte’ of negatieve rc?

4. Wanneer heeft u een ‘goede’ of positieve rc?

5. Waarom wordt een rc ook weleens een ‘vuilbakrekening’ genoemd?

6. Hoe kunt u er zelf gemakkelijk voor zorgen dat uw rc geen ‘vuilbakrekening’ wordt?

Deel 2. U moet nog geld aan uw vennootschap

1. Hoe ontstaat zo’n ‘slechte’ of negatieve rc?

1.1. Het geld van uw vennootschap is niet úw geld

1.2. U haalt geld van de rekening van uw vennootschap

1.3. U betaalt een privéaankoop met de kaart van uw vennootschap

1.4. Uw boekhouder boekt uw privé belastbare voordelen op uw rc

1.5. U bent zelf klant bij uw vennootschap en u betaalt uw factuur niet

2. Een schuld aan uw vennootschap, is dat dan zo erg?

2.1. Kunt u onbeperkt geld opnemen uit uw vennootschap?

2.2. Die schuld wordt bij u privé toch niet belast?

2.3. Kunt u het geld dat u terugbetaalt, privé aftrekken als beroepskosten?

3. Krijgt u minder gemakkelijk een lening bij de bank omdat u een schuld heeft aan uw vennoot­schap?

4. Wat vinden uw leveranciers van die rc-schuld?

5. Bent u verplicht om interesten te betalen op uw rc-schuld?

5.1. Waarom zou u spontaan interesten betalen?

5.2. Moet u dan een contract hebben en kunt u zo zelf bepalen hoeveel interesten u betaalt?

5.3. Hoe moeten de interesten dan berekend worden?

5.4. Moet u ook roerende voorheffing inhouden op uw interestbetaling?

5.5. Moet u de interesten ook effectief betalen of mogen die bijgeboekt worden op uw rc?

5.6. Kunt u de betaalde interesten privé aftrekken?

6. U betaalt geen interesten aan uw vennootschap

6.1. Kan dat?

6.2. Wordt u dan privé belast omdat u gratis geld gebruikt van uw vennootschap?

6.3. Hoeveel kost dat u dan privé?

6.4. Hoe wordt dat voordeel ‘gratis lening’ berekend?

6.5. De fiscus kan niet steeds een voordeel ‘gratis lening’ aanrekenen!

7. Maak zelf uw voordeel ‘gratis lening’ kleiner en bespaar belastingen!

7.1. De ene interestberekening is immers de andere niet…

7.2. Maak er een ‘echte’ lening van

8. Wat betekent uw rc-schuld voor uw vennootschap?

8.1. Kan uw vennootschap uw geldopname aftrekken als kosten?

8.2. Niets gekregen, maar toch belastbaar?

9. Moet u die schuld eigenlijk terugbetalen aan uw vennootschap?

9.1. Ooit eens...

9.2. Wat als u uw vennootschap verkoopt? Is die schuld dan voor de overnemer?

9.3. Wat als u uw vennootschap vereffent? Vervalt uw schuld dan?

9.4. Wat in geval van een faillissement? Vervalt uw schuld dan?

10. Hoe geraakt u van die schuld af?

10.1. U kunt een extra loon opnemen

10.2. U kunt privé een lening aangaan

10.3. U kunt huur laten vooruitbetalen door uw vennootschap

10.4. U kunt een dividend opnemen

10.5. U kunt privé iets verkopen aan uw vennootschap

10.6. U kunt een kapitaalvermindering doen

10.7. U kunt uw vennootschap opdoeken en opnieuw beginnen

11. Conclusie

Deel 3. U heeft geld te goed van uw ­vennootschap

1. Hoe ontstaat zo’n ‘goede’ of positieve rc?

1.1. U verkoopt uw computer, uw privémeubels, enz. aan uw vennootschap

1.2. U verkoopt uw eenmanszaak aan uw vennootschap

1.3. U betaalt facturen van uw vennootschap met privégeld

1.4. U heeft uw loon niet effectief opgenomen

1.5. U heeft uw dividend niet effectief opgenomen

1.6. U heeft privé geld uitgeleend aan uw vennootschap

2. Kunt u dat geld op eender welk moment weer uit uw vennootschap halen?

3. Krijgt u gemakkelijker een lening vast bij de bank als u een tegoed heeft op uw vennootschap?

3.1. Een ‘positieve’ rc is ook positief voor de krediet­waardigheid

3.2. Geeft uw bank gemakkelijk een lening om uw rc-tegoed terug te betalen?

4. Bent u verplicht om interesten te vragen op uw rc-tegoed?

4.1. Kunt u als zaakvoerder een gratis lening geven aan uw vennootschap?

4.2. Kan uw vennootschap een gratis lening krijgen van een andere vennootschap?

5. Wél interesten vragen blijft een goedkope manier om geld uit uw vennoot­schap te halen!

6. Moet u een leningsovereenkomst sluiten met uw vennootschap?

7. Kunt u zoveel geld uitlenen aan uw vennoot­schap als u wilt?

7.1. In principe wel

7.2. Wat als u méér uitleent dan fiscaal gezien toegelaten is?

8. Kunt u 10% interest vragen op uw rc-tegoed?

8.1. Kunt u zoveel interest vragen als u wilt?

8.2. Wat is het maximum dat u kunt vragen volgens de fiscus?

8.3. Wat als u evenveel interest vraagt als uw ‘slechte’ rc u aan interesten kost?

8.4. Kunt u het tarief van een kaskrediet gebruiken als ‘normale marktrente’?

8.5. Als u het slim aanpakt, kunt u nog méér vragen dan het kaskrediet!

8.6. Hoe wapent u zich tegen de fiscus?

8.7. Doet u er voordeel mee om uw rc-tegoed om te vormen tot een achtergestelde lening?

9. Hoe worden die interesten berekend?

9.1. In de praktijk…

9.2. Doe het zoals het moet en ontvang méér interest…

10. Wanneer wordt u ‘fiscaal gezien afgestraft’?

10.1. Alleen als u aandeelhouder of zaakvoerder/bestuurder bent

10.2. Uw tegoed op uw vennootschap is te groot

10.3. U vraagt te veel interesten aan uw vennootschap

10.4. Uw tegoed is te groot én u vraagt te veel interesten

11. Wat is de ‘fiscale prijs’ als u te veel interesten vraagt?

11.1. Het teveel aan interesten wordt fiscaal gezien beschouwd als een dividend

11.2. Hoeveel kost dat uw vennootschap?

11.3. Hoeveel kost dat u privé?

12. De fiscus kan u niet altijd afstraffen omdat u te veel interesten vraagt!

12.1. Enkel herkwalificatie wanneer de vordering in rekening-courant een geldlening is

12.2. Werkelijke bedoeling van partijen bepaalt of vordering in rekening-courant geldlening is

12.3. Hoe zorgt u ervoor dat uw rc niet als een geldlening beschouwd kan worden?

13. Waaraan moet u nog denken als uw vennoot­schap interesten betaalt?

13.1. Zij moet een aangifte rv doen en die ook betalen…

13.2. U wilt zo veel mogelijk interesten krijgen, uw vennootschap daarentegen…

Deel 4. Uw rekening-courant en de aanslag geheime commissielonen

1. De aanslag geheime commissielonen

1.1. Wat is dat precies?

1.2. Hoeveel kost dat uw vennootschap?

2. Wanneer wordt de aanslag geheime commissielonen niet toegepast?

2.1. Tijdige aangifte door de verkrijger

2.2. Tijdige identificatie van de verkrijger

2.3. Tijdige verwerking in de boekhouding

3. Wat betekent dit specifiek voor uw rekening-courant?

3.1. De aanslag geheime commissielonen en uw voordeel ‘gratis lening’

3.2. Uw privé belastbare voordelen aangeven of via uw rc laten boeken?

Deel 5. Enkele vaak gestelde vragen over uw rc beantwoord voor u

1. Wat doet u het best als u privé geld nodig heeft: uw rc-tegoed laten terugbetalen door uw vennoot­schap of privé lenen?

2. Is het een goed idee om van uw rc te leven en dus geen loon meer op te nemen?

3. Is het zinvol om uw rc-tegoed op te splitsen in een rentegevend en een renteloos gedeelte?

4. Is het interessant om een stuk van uw rc-tegoed in kapitaal te steken?

4.1. Het zgn. eigen vermogen van uw vennootschap verhoogt

4.2. U kunt op die manier een interestherkwalificatie in dividend vermijden

4.3. De basis voor uw notionele interestaftrek verhoogt

4.4. U kunt méér dividend opnemen zonder dat uw vennootschap het verlaagd tarief verliest

4.5. U krijgt aandelen in de plaats

4.6. U kunt de alarmbelprocedure vermijden

5. Is het interessant om uw rc-tegoed om te zetten in een lijfrente?

5.1. Waarom zou u werken met een lijfrente?

5.2. Hoe werkt het?

5.3. Zitten er addertjes onder het gras?

5.4. Hoe kunt u zich indekken?

5.5. Een lijfrente moet wel een kanscontract blijven…

6. U heeft een rc-tegoed op vennootschap A en een rc-schuld op vennootschap B, kunt u uw schuld dan compenseren met uw tegoed?

6.1. Een schuld aan uw ene vennootschap en een vordering op de andere

6.2. Een schuld aan uw ene vennootschap is duur...

6.3. Mogelijk zijn de interesten op de vordering op uw andere vennootschap niet aftrekbaar...

6.4. Compenseer de min met de plus!

6.5. Formaliteiten

7. Hoe kunt u schenkings- en/of successierechten op uw rc-tegoed vermijden?

7.1. Dure successierechten op uw rc-tegoed bij overlijden

7.2. Goedkopere schenkingsrechten als u nu al uw rc-tegoed wegschenkt

7.3. Niets betalen kan echter ook!

Deel 6. Uw rc en vervelende vragen van de fiscus

1. De fiscus vindt dat uw inkomsten te laag zijn om uw uitgaven te verantwoorden

2. Wat heeft dat met uw vennootschap en dus met uw rc te maken?

3. Kan de fiscus uw rc tegen u gebruiken?

3.1. U heeft privégeld gestort op uw rc

3.2. U heeft zelf leveranciers van uw vennootschap betaald

3.3. Uw loon wordt niet betaald, maar geboekt via uw rc

3.4. Schommelingen in uw rc

4. U kunt uw rc zelf ook gebruiken tegen de fiscus!

4.1. Diverse mogelijkheden om een indiciair tekort te weerleggen

4.2. Daling van uw tegoed op uw vennootschap

4.3. Stijging van uw schuld aan uw vennootschap

5. Wees voorzichtig en overleg met uw raadgever

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

94,00 

74,00 

Enkel met actief abonnement
63
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

94,00 

63
Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00