Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Hoe optimaal en volkomen wettelijk de notionele interestaftrek genieten?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier geeft u een antwoord op de vraag hoe u optimaal gebruik maakt van de notionele interestaftrek. We leggen van a tot z het mechanisme uit en geven een update van de recente wettelijke wijzigingen. Zo bent u er zeker van dat u, door gebruik te maken van de notionele interestaftrek, minder belasting betaalt.

De notionele interestaftrek is geen exclusief voordeel voor multinationals. Ook u en uw bedrijf kunnen volkomen wettelijk de notionele interestaftrek genieten.

in detail

De notionele interestaftrek is geen exclusief voordeel voor multinationals. Ook u en uw bedrijf kunnen volkomen wettelijk de notionele interestaftrek genieten:

 • welke zijn de voorwaarden?
 • hoe de notionele interest correct berekenen?
 • update van de recente wetswijzigingen
 • hoeveel is uw uiteindelijke financiële voordeel?
 • hoe kunt u vandaag nog veilig optimaliseren?
 • rekentool om de notionele interestaftrek voor inkomstenjaar
  2012 en 2013 te berekenen

Dit dossier geeft u het vertrouwen (terug) om de notionele interestaftrek op een correcte en veilige manier te gebruiken. Het is geen schande om, 100% wettelijk en veilig, optimaal belasting te besparen. Er is dan ook geen enkele reden om deze kans te laten liggen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zaakvoerder en bedrijfsleider

 • die 100% veilig en 100% wettelijk belastingen wil besparen door van de notionele interestaftrek te genieten

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. De notionele interestaftrek in een notendop

1.1. Wat is dat precies, die notionele interestaftrek?

1.2. Welk fiscaal voordeel hangt eraan vast?

1.3. Wie kan er gebruik van maken?

2. Wat zijn de spelregels?

2.1. Moet uw vennootschap investeren en zo ja, waarin?

2.2. Moet uw vennootschap personeel aanwerven of behouden?

2.3. Moet er aan de zgn. onaantastbaarheids­voorwaarde voldaan zijn?

2.4. Welke formaliteiten moeten er vervuld worden?

3. Hoe wordt de notionele interestaftrek berekend?

3.1. Een bepaald percentage op het zgn. gecorrigeerd eigen vermogen

3.2. Het eigen vermogen als vertrekbasis

3.3 Met welke correcties moet u dan nog rekening houden?

3.4. Wat als er in de loop van het boekjaar wijzigingen zijn?

3.5. Wat is dan het percentage waar uw vennootschap recht op heeft?

4. Enkele praktijkvragen onder de loep genomen

4.1. De controleur beweert dat een renteloze rc-schuld een probleem is voor de notionele interestaftrek. Klopt dat?

4.2. Hoe zit dat precies met de beleggingen die uw vennootschap aanhoudt? Welke beleggingen zijn slecht voor de notionele interestaftrek?

4.3 Wat moet uw boekhouder doen met een pand in uw vennootschap dat u slechts gedeeltelijk privé gebruikt?

4.4. Is de notionele interestaftrek te combineren met de zgn. investeringsreserve?

4.5. Wat als het boekjaar langer of korter is dan twaalf maanden?

4.6. De controleur weigert de notionele interest­aftrek (gedeeltelijk) omdat uw vennootschap abnormale of goedgunstige voordelen ontvangen zou hebben. Kan dat?

5. Welke wijzigingen heeft de regering aangebracht aan de notionele interestaftrek?

5.1. Welke wijzigingen zijn er gebeurd aan het tarief?

5.2 Is uw voorraad notionele interestaftrek nog overdraagbaar?

5.3 Welke wijzigingen zijn er nog te verwachten?

6. Hoe kunt u vandaag nog veilig optimaliseren?

6.1 Kunt nu de notionele interestaftrek nog optimaliseren door het kapitaal te verhogen of te volstorten?

6.2 Kunt u de notionele interestaftrek nog optimaliseren door afschrijvingsexcedenten te boeken?

6.3 Kunt u de notionele interestaftrek nog optimaliseren door aandelen te herschikken?

6.4 Kunt u de notionele interestaftrek nog optimaliseren door te werken met een tussen­tijds dividend in plaats van met een ‘gewoon’ dividend?

6.5 Kunt u de notionele interestaftrek nog optimaliseren met een backservice voor uw pensioenverzekering?

6.6. Kunt u de notionele interestaftrek nog optimaliseren met een zgn. double dip?

6.7 Kunt u de notionele interestaftrek nog optimaliseren door te sleutelen aan de voorziening voor uitgestelde belastingen?

6.8 Kunt u de notionele interestaftrek nog optimaliseren door uw rc-tegoed om te zetten in kapitaal?

6.9 Kunt u de notionele interestaftrek nog optimaliseren met een tantième?

6.10. Kunt u de notionele interestaftrek nog optimaliseren door méér belastbare winst te boeken?

6.11. Kunt u de notionele interestaftrek nog optimaliseren door een vennootschap zaakvoerder of bestuurder te maken?

7. Handige rekentools

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Abonneeaanbod

94 €

74,00 

Enkel met actief abonnement
44
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

94,00 

44
Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00