Indicator Online

016 35 99 00

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Hoe een firmawagen toekennen aan uw personeel?

Een car policy die u juridisch en financieel indekt

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier geeft u als werkgever alle hulpmiddelen en antwoorden om op een juridisch veilige én financieel slimme manier een duidelijke car policy voor firmawagens op te stellen. Zo bent u er zeker van dat u optimaal gebruik maakt van deze mogelijkheid om uw personeel te verlonen en dat deze policy door zijn duidelijke afspraken de appreciatie van uw personeel krijgt. U wint, uw personeel wint...

in detail

In 30 concrete vragen en antwoorden bekijken we chronologisch alle aspecten voor een optimaal gebruik van een firmawagen als verloning:

  • toekenning van een firmawagen
  • gebruik van een firmawagen
  • verkeersovertredingen en schade
  • kostenplaatje onder controle houden
  • inlevering van de firmawagen
  • kant-en-klare modellen en bijlagen

De firmawagen is nog steeds het voornaamste en meest gewaardeerde extralegale voordeel, maar is ook dikwijls een bron van discussie. Dit dossier is uw handleiding voor een car policy die uw positie als werkgever beschermt zonder uit het oog te verliezen dat deze policy ook 'verkoopbaar' moet zijn aan uw werknemer. Met de bijgeleverde kant-en-klare, 100% juridisch veilige car policy kunt u onmiddellijk aan de slag!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere werkgever

  • die zijn personeel op een juridisch veilige en financieel slimme manier wil verlonen met een firmawagen

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

  • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
  • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Michel Wijns

  • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Voorwoord

Inhoudstafel

A. Toekenning van een firmawagen

Vraag 1. Hoe legt u de toekenning van de firmawagen en het aanrekenen van een belastbaar voordeel contractueel vast?

Vraag 2. Kunt u eisen dat de werknemer een vergoeding betaalt voor het privégebruik van de wagen?

Vraag 3. Hoe kunt u regelen dat een werknemer loon inlevert om over een hoger autobudget te kunnen beschikken?

Vraag 4. Als een werknemer extra opties of accessoires in zijn firmawagen wenst, waarop moet u dan letten om later geen problemen te krijgen?

Vraag 5. Zijn er alternatieven als een werknemer liever extra cash krijgt in plaats van een firmawagen?

Vraag 6. Kan een werknemer een andere wagen eisen die hem minder kost qua belastbaar voordeel of kan hij zelfs een kostenvergoeding eisen in plaats van een auto?

B. Gebruik van een firmawagen

Vraag 7. Wanneer u een firmawagen ter beschikking stelt van een werknemer, in welke regels kunt u dan voorzien opdat hij er de nodige zorg voor zou dragen?

Vraag 8. Kunt u een werknemer sanctioneren met het intrekken van het privégebruik en/of het weer inleveren van de wagen?

Vraag 9. Indien de werknemer de firmawagen privé mag gebruiken, hoe voorkomt u dan dat hij de wagen aanwendt voor buitensporige activiteiten?

Vraag 10. Wanneer de firmawagen van een werknemer zich op de bedrijfszetel bevindt, kunt u hem die dag dan door iemand anders laten gebruiken als dienstwagen?

Vraag 11. Is het toegestaan om een werknemer die over een firmawagen
beschikt voortdurend te volgen met een zgn. gps-tracking-systeem?

Vraag 12. Kunt u verbieden dat er gerookt wordt in uw firmawagens en kunt u dat desgevallend ook sanctioneren?

C. Verkeersovertredingen en schade

Vraag 13. Kunt u uw werknemers verplichten om alcoholvrij te rijden met de firmawagen, ook tijdens het privégebruik?

Vraag 14. Hoe kunt u vermijden dat u zou moeten opdraaien voor een verkeers-­­ boete die de werknemer weigert en/of nalaat om te betalen?

Vraag 15. Kunt u op een sluitende manier regelen dat u bepaalde boetes
opgelopen tijdens het professionele gebruik op u neemt, maar andere boetes niet?

Vraag 16. In welke mate kunt u de kosten van een schadegeval doorrekenen
aan de werknemer of bent u het die daar altijd maar voor moet
opdraaien?

Vraag 17. Hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers eventuele schade aan de firmawagen plichtsbewust en onmiddellijk melden?

Vraag 18. Wanneer een werknemer voortdurend schade veroorzaakt aan de firmawagen en/of een zware verkeersovertreding begaat, is dat
dan een motief voor ontslag?

D. Kostenplaatje onder controle houden

Vraag 19. Is het mogelijk om bij de terbeschikkingstelling van een nieuwe wagen eenzijdig te beslissen dat het een minder dure auto (qua merk, type, enz.) moet worden?

Vraag 20. De zgn. CO2-taks die u als werkgever moet betalen aan de RSZ wegens het privégebruik van de wagen, is een vervelende kosten­post voor uw rekening. Kunt u daar eventueel aan ontsnappen?

Vraag 21. Indien de indirecte kosten van de firmawagen (op RSZ- en/of fiscaal vlak) weer maar eens verhoogd worden door de regering, kunt u uw werknemers daarvoor dan gedeeltelijk laten meebetalen?

Vraag 22. Indien u een stukje van de kosten op de firmawagens wilt
recupereren, kunt u als werkgever dan zeggen dat uw werknemers voortaan een eigen bijdrage moeten betalen voor het privégebruik?

Vraag 23. Indien de tankkosten de pan uit swingen, kunt u dan zeggen dat men voortaan vanaf een bepaald aantal kilometers per jaar op eigen kosten moet tanken?

Vraag 24. Stel, u bent het beu om veel te moeten betalen voor de firmawagens. Kunt u er dan mee stoppen om nog wagens toe te kennen en beslissen om een kostenvergoeding in de plaats te stellen?

E. Inlevering van een firmawagen

Vraag 25. Indien een werknemer langdurig afwezig zal zijn ingevolge een schorsing van de arbeidsovereenkomst, heeft u dan het recht om de firmawagen (tijdelijk) te laten inleveren?

Vraag 26. Indien de arbeidsovereenkomst deeltijds geschorst wordt (bv. ingevolge tijdskrediet), is het inleveren van de wagen dan ook een optie of kiest u beter voor een andere oplossing?

Vraag 27. Als u een werknemer wilt ontslaan die over een firmawagen beschikt, kunt u dan eisen dat hij de wagen onmiddellijk inlevert of is dat pas na afloop van de opzegtermijn het geval?

Vraag 28. Als een werknemer al uit dienst is, maar vervelend doet over het inleveren van zijn firmawagen, hoe kunt u hem dan dwingen om zijn verplichting tot het inleveren ervan na te komen?

Vraag 29. Als een werknemer vóór het einde van de leasingtermijn al uit dienst treedt en dat u een fikse schadevergoeding zal kosten, kunt u die dan doorrekenen aan hem?

Vraag 30. Als een werknemer uit dienst is en u vraagt om toch nog een paar maanden over zijn firmawagen te kunnen beschikken, wat doet u daar dan mee?

F. Bijlagen en modellen

1. Berekening van de CO2-bijdrage (jaar 2014)

2. Berekening van het belastbaar voordeel voor het privégebruik (inkomstenjaar 2013)

3. Geïntegreerde car policy

4. Overeenkomst inzake de inhouding van verkeersboetes op het loon

5. Overeenkomst over het tijdelijk verder mogen gebruiken van een bedrijfswagen na de uitdiensttreding

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Abonneeaanbod

94,00 

74,00 

Enkel met actief abonnement
47
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

94,00 

47
Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00