Indicator Online

016 35 99 00

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Het zakboekje voor de zelfstandige - Editie 2018

Een Tips & Advies-Zakboekje over... 

samengevat

Dit zakboekje bevat alle belangrijke cijfers die iedere zelfstandige, bedrijfsleider en vrije beroeper steeds bij de hand moet hebben. Met de adviezen, informatie, voorbeelden, ... uit dit nieuwe zakboekje bent u altijd en overal goed geïnformeerd.

in detail

In dit handige zakboekje zijn zo veel mogelijk praktische tabellen en zo weinig mogelijk tekst verwerkt.

In totaal komen zo'n 125 thema's aan bod, overzichtelijk gebundeld in 9 hoofdstukken:

 • Administratie & boekhouding
 • Auto & transport
 • Btw
 • Diversen
 • Erven & schenken
 • Personeel
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Woning

Alle informatie is dus snel consulteerbaar en in een minimum aan tijd worden al uw vragen beantwoord.

Dit Tips & Advies-Zakboekje is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige en de vrije beroeper

 • die steeds alle belangrijke cijfers bij de hand wil hebben
Untitled Document

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

een selecte groep van externe specialisten

 • David Baetens - Subsidieconsulent, Xilon bvba, Putte
 • Ina Beelen - Advocaat-vennoot, Odigo Advocaten, balie Limburg
 • Joke Caerts - Juriste
 • Jan Coninx - Advocaat-vennoot, Odigo Advocaten, balie Limburg
 • Erwin Cuyckens - Verzekeringsmakelaar, Zakenkantoor Eggermont & Cuyskens, Londerzeel
 • Petra Daemen - Advocaat-vennoot, Odigo Advocaten, balie Limburg
 • Carl Geens - Sales manager
 • Marc Govers - The VAT House bv cvba - Het BTW Huis, Bornem
 • Hans Malfiet - Kredietbegeleiding
 • Ria Matthijssens - Partner Tax & Legal Services-Legal, BDO Legal burg. venn. cvba, Berchem
 • Karel Nijs - Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA voor ICB's, Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren bvba, Antwerpen
 • Ilse Nijs - Subsidieconsulent, Xilon bvba, Putte
 • Gerben Pauwels - Bedrijfsjurist - Directeur Juridische Zaken
 • Felix Vanden Heede - Fiscaal jurist, Landen
 • Roel Van Espen - Financieel en multimediaredacteur

het redactieteam van Indicator

 • Griet Pals
 • Marc Vanginderachter
 • Bruno Bosch
 • Liesbeth Vossen
 • Michel Wijns
 • Jamie Wilms

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale
schulden aannemer: inhoudingsplicht

Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen

Jaarrekening: publicatiekosten en neerleggingstermijn

Vennootschappen: publicatietarieven en gebruik formulieren

Hoofdstuk 2: Auto & transport

Autokosten: aftrekbaarheid en btw

Autokosten: aftrekbaarheid van 50% tot 120%

Autokosten: verdeling privé/beroep en aftrekbaarheid

Belasting op inverkeerstelling (BIV) in Brussels Hoofdstedelijk gewest
en Wallonië: auto’s

Belasting op inverkeerstelling (BIV) in Vlaanderen: auto’s

Brandstof: gemiddelde prijzen (incl. btw)

CO2-taks

Eurovignet

Fiscale lichte vracht: voorwaarden

Kilometerheffing

Kilometervergoeding

Verkeersbelasting: algemeen

Verkeersbelasting: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Verkeersbelasting: Vlaams gewest

Verkeersbelasting: Waals gewest

Voordelen van alle aard: auto

Woon-werkverkeer: vrijstelling vergoedingen

Hoofdstuk 3: Btw

Btw: betalings- en indieningstermijnen

Btw: controle Belgisch btw-nummer

Btw: controle buitenlands btw-nummer

Btw: drempels

Btw: niet-proportionele geldboeten

Btw: teruggave tegoeden

Btw-agenda

Btw-facturering in de bouw: natuurlijke personen

Btw-facturering in de bouw: vennootschappen

Btw-tarieven bouw: principes

Btw-tarieven bouw: toepassingen

Hoofdstuk 4: Diversen

Beslag

Gezondheidsindex

Index van de consumptieprijzen

Tarief van de rechtsplegingsvergoeding sinds 01.06.2016

Vennootschapsvormen: vergelijkende tabel

Hoofdstuk 5: Erven & schenken

Schenkingsrechten: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Schenkingsrechten: Vlaams gewest

Schenkingsrechten: Waals gewest

Successierechten: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Successierechten: Vlaams gewest

Successierechten: Waals gewest

Hoofdstuk 6: Personeel

Arbeidsreglement: wijzigingen

Beschermde werknemers

Concurrentiebeding

Huisbediende: belastingvermindering personenbelasting

Klein verlet

Opzeggingstermijnen bedienden en arbeiders

Overuren: toegelaten prestaties

Pensioenen en toegelaten beroepsinkomsten

Personeel: fiscale vrijstellingen

Sociale documenten: opmaken en bewaren

Sociale voordelen toegekend bij bepaalde gelegenheden

Voordelen van alle aard: huispersoneel

Hoofdstuk 7: Personenbelasting

Belastingkrediet: investeringen door natuurlijke personen

Belastingkrediet: lage inkomens

Belastingkrediet m.b.t. belastingvrije som

Belastingvrije sommen

Beroepskosten: bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten

Beroepskosten: forfait verre verplaatsingen

Beroepskosten: forfait woon-werkverkeer

Beroepskosten: wettelijk forfait voor werknemers en vrije beroepers

Boekjaar, aanslagjaar en inkomstenjaar

Boetes: fiscale aftrekbaarheid

Diverse inkomsten: tarief personenbelasting

Giften: belastingvermindering in de personenbelasting en
aftrek in de vennootschapsbelasting

Huwelijksquotiënt

Interesten deposito’s: vrijstelling

Investeringsaftrek: aanvragen van attesten

Investeringsaftrek: algemeen

Investeringsaftrek: tarieven

Kinderen en andere personen ten laste: nettobestaansmiddelen

Kinderoppaskosten

Maaltijd-, sport-, cultuur- en ecocheques

Meewerkinkomen

Pensioensparen

Personenbelasting: algemeen tarief

PWA- en dienstencheques

Relatiegeschenken: aftrekbaarheid en btw

Restaurantkosten, receptiekosten en kosten van onthaal:
aftrekbaarheid en btw

Restauratie beschermde gebouwen

Roerende voorheffing: tarief

Sociale bijdragen

Sociale bijdragen starters

Voorafbetalingen

Voordelen van alle aard: rekening-courant

Hoofdstuk 8: Vennootschapsbelasting

Beleggingen

Boekjaar, aanslagjaar en inkomstenjaar

Boetes: fiscale aftrekbaarheid

Giften: belastingvermindering in de personenbelasting en
aftrek in de vennootschapsbelasting

Investeringsaftrek: aanvragen van attesten

Investeringsaftrek: algemeen

Investeringsaftrek: tarieven

Investeringsreserve voor vennootschappen

Notionele interestaftrek

Reisvergoedingen binnenland

Reisvergoedingen buitenland tot 1 oktober 2017

Reisvergoedingen buitenland sinds 1 oktober 2017

Relatiegeschenken: aftrekbaarheid en btw

Restaurantkosten, receptiekosten en kosten van onthaal:
aftrekbaarheid en btw

Sociale bijdragen vennootschappen

Vakantiegeld: fiscaal vrijstelbare voorziening

Vennootschapsbelasting

Voorafbetalingen

Hoofdstuk 9: Woning

Belastingvermindering dakisolatie

Huurherkwalificatie

Kadastraal inkomen: indexatie en revalorisatie

Onroerende voorheffing - Brussel

Onroerende voorheffing - Vlaanderen

Onroerende voorheffing - Wallonië

Verkoop onroerend goed - registratierechten

Voordelen van alle aard: gratis woonst

Woonbonus en wooncheque