Indicator Online

016 35 99 00

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes

Praktische gids voor huurder en verhuurder

Een Praktische Gids 2017 over... 

samengevat

In dit dossier krijgt u een antwoord op al uw vragen over handelshuur en de huur van bedrijfsruimtes. Een handelspand, magazijn, praktijk- of kantoorruimte: u moet altijd rekening houden met heel wat regels bij het huren en verhuren. Dit dossier is uw leidraad om juridisch veilig te handelen en garandeert u een probleemloze huurperiode. Deze nieuwe editie 2017 is helemaal up-to-date met de meest recente wet- en regelgeving inzake handelshuur.

in detail

Van de ondertekening tot de beëindiging van het contract, alle aspecten komen aan bod in dit dossier:

 • de formaliteiten bij handelshuur, bv.:
  • indexatie of herziening van de huurprijs
  • opzegging van de huur
  • huurhernieuwing en huuroverdracht
  • verbouwingen
 • de 'vrijheid' bij gewone huur van bedrijfsruimtes
  • stel een huurcontract 'op maat' op!

Als huurder en/of verhuurder moet u in elke situatie weten wat er voor u van belang is. Dit dossier legt het u haarfijn uit.
Inclusief onmiddellijk bruikbare modellen op een online service en een addendum met handige schema's met de do's-and-don'ts rond handelshuur.

Deze Praktische Gids 2017 is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zaakvoerder, de vrije beroeper

 • die juridisch veilig en zorgeloos een handelspand wil huren/verhuren

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over... 

de meest recente wet- en regelgeving inzake handelshuur

een 40-tal recente en belangrijke uitspraken van rechters

tal van nieuwe elementen zoals onder meer:

 • een nieuw hoofdstuk over de nieuwe Vlaamse regeling voor handelshuur van korte duur
 • een nieuw modelcontract voor zo'n handelshuur van korte duur
 • de registratie van de handelshuur: ook online mogelijk
 • een vermindering van de huurprijs n.a.v. werken aan of in de buurt van een pand

Als extra krijgt u bij deze Praktische Gids 2017 een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

addendum

 • met handige schema's om snel de juiste beslissing te nemen

Deze Praktische Gids 2017 is samengesteld door... 

Petra Daemen

 • Odigo Advocaten

Griet Pals

 • hoofdredacteur Tips & Advies Vastgoed, Indicator

In deze Praktische Gids 2017 leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1. Uw handelshuurcontract doorgelicht

1. Wat (ver)huurt u?

1.1. Een winkelpand of een horecazaak

1.2. Wat is het verschil met een concessie?

1.3. Wat met een ‘shop-in-shop’?

1.4. Praktijkruimte voor vrij beroep

1.5. Handelaar die diensten aanbiedt

1.6. Toonzaal van een aannemer

1.7. Magazijn

1.8. Bed and breakfast

1.9. Een handelshuur voor een gemeente of vzw?

1.10. Handelaar die zich enkel richt tot een deelpubliek of een gespecialiseerd publiek

1.11. Wat voor een handelspand met annex appartement?

1.12. Valt ook een parking onder handelshuur?

1.13. (Geen) handelshuur, omdat u het zo afspreekt?

2. De verhuurder(s)

2.1. Eigenaar-verhuurder(s)

2.2. De erfgenamen volgen op

2.3. Een vennootschap verhuurt

2.4. De verhuurder huurt zelf

2.5. Verplichte vermeldingen in het huurcontract

3. De huurder(s)

3.1. Woonstkeuze

3.2. Meerdere huurders

3.3. De kandidaat-huurder bestaat nog niet

3.4. De onderhuurder wordt hoofdhuurder

3.5. Verplichte vermeldingen in het huurcontract

4. De huurprijs

4.1. Kunt u een progressieve huurprijs afspreken?

4.2. Indexatie voorzien?

4.3. Wat met huurkosten?

4.4. Heeft de ex-huurder nog ergens recht op?

5. Het pand

5.1. Over welke ruimten hebben we het?

5.2. Waarvoor moet het dienen?

6. De huurwaarborg

6.1. Hoeveel mag u vragen/moet u betalen?

6.2. Hoe een waarborg stellen?

6.3. Aanvullen met een persoonlijke borgstelling?

7. Hoelang duurt de huur?

7.1. Negen jaar

7.2. Of toch langer dan negen jaar?

7.3. Het kan minder zijn…

7.4. Opzegbaar door de huurder

7.5. Kan de verhuurder vervroegd opzeggen?

8. Enkele speciale clausules nader bekeken

8.1. Uitzettingsbeding

8.2. Voorkooprecht en voorkeurrecht

8.3. Eerbiedigingsbeding

8.4. Opzeg mogelijk door de verhuurder

8.5. Verbouwen mag niet…

8.6. Schadebeding bij wanprestatie

9. De plaatsbeschrijving

9.1. Door wie?

9.2. Wat is het nut?

9.3. Wanneer moet het gebeuren?

10. Bijkomende attesten

10.1. Energieprestatiecertificaat (EPC)

10.2. Audit en onderhoud cv

11. Registratie

11.1. Moet het?

11.2. Door wie?

11.3. Hoeveel tijd heeft u daarvoor?

11.4. Waar?

11.5. Registratie via de post

11.6. Hoeveel kost dat?

11.7. Wat met huurcontract voor meer dan negen jaar?

Deel 2. Indexering, huurkosten

1. Wanneer indexeren?

2. Welke index? Hoe berekenen?

2.1. Op basis van de gezondheidsindex

2.2. Waar vindt u de indexcijfers?

2.3. De huurder even herinneren aan de index?

3. Een aantal jaren vergeten door de verhuurder?

3.1. Hoelang kunt u terug?

3.2. Geen recht meer op indexatie…

4. Wat bij vooruitbetaalde huur?

5. Huurkosten

5.1. Ook de onroerende voorheffing doorrekenen?

5.2. Een handelszaak in een appartementsblok?

5.3. Retroactief huurkosten opvragen (door de verhuurder)

Deel 3. Herziening huurprijs

1. Waarover gaat het?

2. Wanneer kan het?

3. Omhoog, of soms ook omlaag?

4. Om welke redenen?

5. De normale huurwaarde is van belang

6. Alleen mits nieuwe externe omstandigheden

6.1. Nieuwe omstandigheden

6.2. Externe omstandigheden

7. Minstens 15% hoger of lager

8. Duurzame wijziging

9. Hoe pakt u dat praktisch aan?

9.1. Gewoon een brief sturen?

9.2. De vrederechter beslist daarover

10. Minder huur betalen omwille van werken?

Deel 4. Er komt een aannemer aan te pas

1. Herstellingen

1.1. Wat voorziet het contract daarover?

1.2. Kleine herstellingen en onderhoud ten laste van de huurder

1.3. Grote werken ten laste van de verhuurder

2. Verbouwingen

2.1. Verbouwen mag niet, volgens het contract

2.2. De huurder mag volgens het huurcontract verbouwen

Deel 5. Brand-, water-, storm- en andere schade: goed verzekerd, goed huurcontract?

1. In de eerste plaats een probleem van de huurder

2. Discussie tussen huurder en eigenaar

2.1. Welke verzekering moet tussenkomen?

2.2. De verzekering afstemmen op de afspraken in het huurcontract!

3. Discussie tussen buren

Deel 6. Overdracht van huur

1. Waarover gaat het?

2. Wat is het verschil met onderhuur?

3. Mag er zomaar overgedragen worden?

3.1. Wat zegt het contract?

3.2. Wat staat u als huurder te doen?

3.3. De verhuurder heeft soms niet het recht om te weigeren

3.4. De verhuurder mag weigeren

3.5. Nadien dezelfde activiteit?

4. Overdracht van huur van meer dan negen jaar: via de notaris

5. Een gedeeltelijke overdracht van het huurcontract?

5.1. Gedeeltelijke overdracht handelsfonds zou kunnen

5.2. Gedeeltelijk onderhuren kan wel

6. Wat met de huurwaarborg ‘ex-huurder’?

7. Als ‘ex-huurder’ borg voor de overnemer?

8. Wat met verbouwingen door de overdrager?

Deel 7. Huurhernieuwing

1. Wat is precies het belang?

2. Strikte formaliteiten

2.1. Door wie?

2.2. Hoe moet zo’n hernieuwing aangevraagd worden?

2.3. Wanneer moet het precies?

2.4. Aan wie?

2.5. Elk woord telt!

2.6. Iets vergeten, tweede kans?

2.7. Gebruik ons model

2.8. Enkel voor initiële handelsactiviteit

3. Vergeten aan te vragen of aanvraag ongeldig, wat dan?

3.1. Eruit?!

3.2. Stilzwijgend blijven huren

4. De verhuurder weigert

4.1. Welke reacties zijn er mogelijk?

4.2. Hoeveel tijd om te reageren en hoe?

4.3. Mag u botweg weigeren?

4.4. Wat is een geldige reden?

4.5. Wie moet de opgegeven reden nakomen in geval van mede-eigendom?

4.6. Wat als de verhuurder de opgegeven reden achteraf niet nakomt?

4.7. Hoeveel moet u aan de huurder betalen?

5. Akkoord, maar onder andere voorwaarden (door de verhuurder)

5.1. Hogere huurprijs

5.2. Uitzettingsbeding invoegen

5.3. Ook door de verhuurder driejaarlijks opzegbaar

5.4. Een gedeelte van het pand ‘terugnemen’

5.5. Hoe laat u dit als verhuurder weten aan uw huurder?

5.6. Hoe reageert u als huurder?

6. Als huurder andere voorwaarden voorstellen

6.1. Een lagere prijs

6.2. Voor minder dan negen jaar

6.3. Voorkooprecht invoegen

6.4. Hoe reageert u als verhuurder daarop?

7. Huur hernieuwd, maar kort nadien het pand verkocht

7.1. Wat is precies het probleem?

7.2. Registratie hernieuwing

7.3. Eerbiedigingsclausule geeft de huurder meer zekerheid

8. Hoe registreert u de hernieuwing?

8.1. Een overeenkomst over de hernieuwing?

8.2. Brieven over en weer

8.3. Geen reactie op uw aanvraag

8.4. Wanneer moet u registreren?

8.5. Opnieuw registratierechten?

9. Hoe vaak mag u vernieuwen?

9.1. Wat als 36 jaar niet volstaan?

9.2. Hoe lost u dat als huurder op?

10. Huurhernieuwing als onderhuurder

10.1. Handelshuur als onderhuurder

10.2. Hoe weet u of u onderhuurder bent?

10.3. Recht op een huurhernieuwing, maar er gelden andere regels

10.4. Wat als de hoofdhuurder zijn hernieuwing vergeet?

10.5. Neem het heft in eigen handen: twee aanvragen versturen

10.6. Wanneer is de huurhernieuwing oké?

11. Garantie op huurhernieuwing voor de toekomst…

11.1. Kan dat wel?

11.2. Wat kan de verhuurder wél beloven?

12. Berekening van de termijnen: praktisch

Deel 8. De huur komt ten einde

1. Einde contract

2. Minnelijke beëindiging

3. De huurder zegt op

3.1. Driejaarlijks opzegbaar…

3.2. Wat na meer dan negen jaar huur (zonder hernieuwing)?

3.3. Is een bezetting ter bede mogelijk na het verstrijken van de negen jaar?

4. De verhuurder zegt op

4.1. Mag dat tussentijds?

4.2. Hoelang duurt de opzeg dan?

4.3. Alleen om er zelf een handel in te starten

4.4. Een vergoeding betalen

4.5. Wat na meer dan negen jaar huur (zonder hernieuwing)?

5. De nieuwe eigenaar zet u eruit

5.1. Niet voor om het even welke reden

5.2. Hoe moet er dan opgezegd worden?

6. De huurder houdt zich niet aan de afspraken: verbreking mogelijk?

7. De huurder betaalt de huur niet

7.1. Uitzetten

7.2. Pandbeslag

7.3. Huur niet betaald en pand verlaten…

7.4. De huurder failliet, dus einde contract?

7.5. Huur overgedragen: ex-huurder draait mee op?!

8. Huurschade

8.1. Plaatsbeschrijving gemaakt?

8.2. De huurwaarborg aanspreken

8.3. Huurschade, maar ook huurderving

8.4. Huur overgedragen: ex-huurder draait mee op?!

9. Wat met verbouwingswerken?

9.1. Terug in de oorspronkelijke staat

9.2. De verhuurder moet mogelijk niets betalen

9.3. Nieuwe huurder: betalen of ik breek alles uit

10. Uw zaak overleeft 36 jaar handelshuur

Deel 9. Vlaams decreet: handelshuur voor korte duur

1. Het zogenaamde ‘pop-updecreet’

2. Welke contracten?

3. Duurtijd, geen recht op hernieuwing

4. Einde

5. Overschrijding van de termijn van één jaar

6. De huurprijs

7. Verbouwingen aan het pand

8. Overdracht van huur en onderhuur

9. Verkoop van het verhuurde goed

10. Registratie van de huurovereenkomst

11. Bevoegde rechtbank

Deel 10. Huur van andere bedrijfsruimtes

1. Geen handelshuur

2. Geen regels?

3. Het contract

3.1. Welke partijen?

3.2. Plaatsbeschrijving

3.3. Welke attesten?

3.4. Wie registreert (en betaalt daarvoor)?

4. Welke prijs?

4.1. Vrij overeen te komen

4.2. Indexatie

4.3. Herziening mogelijk

4.4. Doorrekening kosten

4.5. Huurwaarborg

5. Hoelang?

5.1. Huurder bedrijfsruimte wordt niet beschermd

5.2. Onbepaalde duur

5.3. Bepaalde duur

5.4. Hernieuwing mogelijk

5.5. Stopzetting in onderling akkoord

6. Overdracht en onderhuur

7. Onderhoud en herstellingen

7.1. Wat voorziet de wet?

7.2. Andere afspraken op papier?

8. Verbouwen

8.1. Mag de huurder het?

8.2. Wat op het einde?

9. Te koop of te huur

9.1. Bezichtigen

9.2. Uithangborden

Deel 11. Een bedrijfs- of handelspand kopen, wat met de zittende huurder?

1. Privé kopen of via uw vennootschap, dat maakt mogelijk een verschil

2. Om welke soort van pand gaat het?

2.1. Bedrijfspand: kantoor, magazijn, atelier e.d.

2.2. Handelspand bezet door handelshuurder

Deel 12. Lijst modellen

Aanbod
Pagina's
Addendum
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Abonneeaanbod

94,00 

74,00 

161
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

94,00 

161
Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00