Indicator Online

016 35 99 00

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

De meest gestelde vragen en antwoorden over woninghuur

Dossier over de nieuwe en verschillende regelingen per gewest

Een Praktische Gids 2018 over... 

samengevat

Dit geactualiseerde dossier geeft u als huurder of verhuurder de juridische zekerheid die u een probleemloze huurperiode garandeert. U krijgt een antwoord op al uw vragen over het huren en verhuren van een woning (huis, appartement, vakantieverblijf e.d.). Deze nieuwe editie 2018 is helemaal up-to-date met de meest recente wet- en regelgeving inzake woninghuur en houdt ook rekening met het huurrecht dat nu de bevoegdheid is van de gewesten. We geven een overzicht van wat er al gewijzigd is en wat er nog zal wijzigen in de drie gewesten.

in detail

De volledige cyclus van het huur- en verhuurproces komt aan bod:

 • de periode voordat u wilt huren of verhuren (attesten e.d.)
 • het opstellen van het huurcontract voor woninghuur
 • de huurperiode zelf
 • het einde van de huur (opzeg, overlijden, scheiding...)
 • de mogelijke discussies achteraf
 • het verschil tussen woninghuur en 'gewone huur'
 • studentenkamers, gedeeld huren en vakantiewoningen: woninghuur of 'gewoon' huurrecht?

Inclusief onmiddellijk bruikbare modellen op een online service en een addendum met handige schema's met de do's-and-don'ts rond woninghuur. Goede afspraken maken goede vrienden en garanderen u een goede verstandhouding tussen huurder en verhuurder. Dit dossier helpt u hierbij.

Deze Praktische Gids 2018 is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die juridische zekerheid wil bij het verhuren en/of huren van een woning
 • die een goede verstandhouding wil tussen huurder en verhuurder gedurende de hele huurperiode

 

Als extra's krijgt u bij deze Praktische Gids 2018 een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

addendum

 • met handige schema's om snel de juiste beslissing te nemen

Deze Praktische Gids 2018 is samengesteld door... 

Melissa Audenaert

 • notarieel jurist

Griet Pals

 • hoofdredacteur Tips & Advies Vastgoed, Indicator

In deze Praktische Gids 2018 leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1. Een woning ‘te huur’ zetten...

1. Attesten en andere verplichtingen

1.1. Eigendomsattest

1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)

1.3. Conformiteitsattest

1.4. Attest van keuring van elektrische installaties

1.5. Attesten van keuring en onderhoud van de cv-ketel

1.6. Bodemattest

1.7. Rookmelders

1.8. Dakisolatie

1.9. Dubbelglas

1.10. Regels rond brievenbussen en deurbellen

2. Correcte publiciteit

2.1. De huurprijs vermelden

2.2. Een kandidaat gaat akkoord met de huurprijs, dus móet u verhuren?

2.3. Het EPC vermelden

2.4. U wilt sowieso voor meer dan negen jaar verhuren

2.5. Informatie die u aan de huurder moet geven

3. Een kandidaat-huurder screenen

3.1. In hoeverre mag u uw eigendom beschermen?

3.2. In hoeverre is de privacy van de huurder beschermd?

3.3. Vragen staat vrij...

3.4. Welke informatie mag zonder meer opgevraagd worden?

3.5. Welke informatie is wel ‘gevoelig’?

3.6. Van een bepaalde kandidaat het verleden als ‘huurder’ blootleggen

3.7. Mag u als verhuurder kieskeurig zijn?

Deel 2. Huurcontract nader bekeken

1. Woninghuur: wat valt er (niet) onder?

1.1. Huur van een woning als hoofdverblijfplaats

1.2. Is er een geschreven contract nodig of volstaan mondelinge afspraken?

1.3. Hoeveel originelen zijn er vereist?

1.4. In welke taal moeten de contracten opgesteld worden?

1.5. Moet er al een concrete begindatum zijn?

1.6. De huurder huurt én renoveert

1.7. Voor welke (bijzondere) contracten gelden er andere regels?

2. Hoelang loopt de huur van een hoofd­verblijf­plaats?

2.1. Algemene regel: negen jaar

2.2. Bijzondere termijnen

2.3. Hoe zit dat met de huur van een woning die geen hoofdverblijfplaats is?

3. Wie sluit het huurcontract en moet het dus ondertekenen?

3.1. Wie is de verhuurder?

3.2. Wie is de huurder?

4. Prijs, lasten en waarborg

4.1. Is de prijs vrij te bepalen?

4.2. Jaarlijks ‘automatisch’ geïndexeerd

4.3. De prijs is (soms) toch herzienbaar

4.4. Lasten

4.5. Waarborg

4.6. Afspraken over vergoeding bij wanprestatie?

5. Verplichte bijlagen en vermeldingen

5.1. Verplichte vermeldingen

5.2. Plaatsbeschrijving

5.3. Andere verplichte bijlagen en vermeldingen

6. Registratie

6.1. Wie moet er registreren?

6.2. Waarom het best effectief registreren?

6.3. Ook de bijlagen?

6.4. Op wiens kosten?

6.5. Waar en hoe registreren?

Deel 3. Discussies/aandachtspunten tijdens de woninghuur

1. Huurherstellingen en andere huurkosten...

1.1. Ten laste van de huurder

1.2. Waarvoor draait de verhuurder op? Actuele aandachtspunten

1.3. Wat is er niet (duidelijk) wettelijk geregeld en waarover kunt u dus afspraken maken?

2. Cv-ketel: onderhoud en audit

2.1. Wie onderhoudt de cv-ketel?

2.2. Wie moet de cv-ketel laten keuren?

2.3. Wie moet de nodige herstellingen doen en/of de ketel vervangen?

3. In welke mate mag de huurder verbouwen?

3.1. Meestal staat in huurcontract dat dit verboden is

3.2. Verbouwd, als huurder recht op tussenkomst verhuurder?

4. De eigenaar verkoopt de verhuurde woning

4.1. Huur met vaste dagtekening

4.2. Huur zonder vaste dagtekening

4.3. Wat bij een huur van meer dan negen jaar?

4.4. Wat bij een uitvoerend beslag?

4.5. Recht op informatie

5. Huisdieren verboden

5.1. Geen huisdieren, dus ook geen goudvis?

5.2. Geen huisdieren, dus zeker geen varkens, slangen, enz.

5.3. Hoe zit dat voor een huurder in een appartementsgebouw?

6. Brand-, water-, storm- of andere schade

6.1. In de eerste plaats een probleem van de huurder

6.2. Werken met zgn. afstand van verhaal?

6.3. De ene huurder zorgt voor brand- of waterschade bij een andere huurder

6.4. Gasten van uw huurder richten schade aan

6.5. Een regeling hierover in de gewesten?

7. Onderhuur

7.1. Mag het?

7.2. Acht duidelijke spelregels voor de huurder

7.3. Enkele speciale gevallen van onder(ver)huur

7.4. Onderhuur via Airbnb?

7.5. Het systeem van ‘proefhuren’

8. Wat kunt u ondernemen als uw huurder u niet betaalt of zijn verplichtingen niet nakomt?

8.1. Interesten aanrekenen aan uw huurder

8.2. Een afbetalingsplan toestaan?

8.3. Toch maar de ontbinding

8.4. De wederverhuringsvergoeding

8.5. Wat met een huurder die ondertussen in collectieve schuldenregeling zit?

8.6. Ook al huurschade vorderen?

8.7. De huurder is met de noorderzon vertrokken

9. Lastige buren

Deel 4. Einde van de huur

1. Bij overlijden?

1.1. De huurder sterft

1.2. De verhuurder sterft

1.3. Wie is (zijn) de erfgena(a)m(en)?

2. De huurders gaan uit elkaar

2.1. Betekent dat het einde van het huurcontract?

2.2. U wilt als een van de huurders weg

2.3. Een van uw huurders vertrekt

2.4. De huurders gaan uit elkaar

3. Automatisch ten einde en/of is er een opzegging nodig?

3.1. Is er een opzegging nodig?

3.2. Wanneer gaat de opzegging in?

3.3. Opzegging van een huurcontract van negen jaar

3.4. Opzegging van een huurcontract van korte duur (maximaal drie jaar)

3.5. Opzegging van een woninghuur van lange duur (langer dan negen jaar)

3.6. Opzegging van een levenslange huur

4. Verlenging wegens buitengewone omstandigheden

5. Einde wegens inbreuken op de huisvestingscodes

5.1. Betaalde huur terugbetalen?

5.2. Belang van een gedetailleerde plaatsbeschrijving bij aanvang

5.3. Huurcontract niet nietig, mogelijk wel ontbonden ten laste van de (ver)huurder

5.4. Niet volledig in orde, volgens conformiteitsattest

5.5. Wat bij gemengde huursituatie?

6. Bewoningsplicht?

7. Huurder vertrekt, daarna doet hij zijn beklag om zijn plotse vertrek te verantwoorden...

Deel 5. Discussies achteraf

1. Einde contract?

1.1. Het pand verlaten en toch nog ‘huurder’

1.2. Sleutels afgegeven, dus in orde...

1.3. Sleutels kwijt op het einde of nog niet overhandigd

2. De verhuurder heeft nog geld tegoed...

2.1. Eerst verzoenen?

2.2. Huurachterstal te verrekenen met huurwaarborg?

2.3. Pandbeslag en andere acties

2.4. De huurder staat huur achter, dus wilt u hem uitzetten...

2.5. Huurschade

3. Andere discussiepunten, uit het leven gegrepen

3.1. Verhuisd, maar wel nog bij u gedomicilieerd...

3.2. De budgetmeter laten weghalen?

3.3. Een onbetaalde factuur van de nutsmaatschappij

3.4. Keuze van woonplaats op adres huurwoning, blijft dat gelden?

3.5. Ongewenste ‘bewoners’ uit uw pand zetten

Deel 6. Verhuur aan studenten

1. Toepasselijke regelgeving

2. Brussel

2.1. Wanneer van toepassing?

2.2. Duur van de overeenkomst

2.3. Vervroegde opzegging

2.4. Verlenging

2.5. Huurprijsherziening

3. Vlaams gewest

3.1. Wanneer van toepassing?

3.2. Sommige regels met betrekking tot hoofdverblijfplaats dwingend toepasselijk bij studentenhuur

3.3. De huurprijs

3.4. De huurwaarborg

3.5. Einde huurovereenkomst

4. Waals gewest

4.1. Wanneer van toepassing?

4.2. Duur

4.3. Vervroegde beëindiging van het huurcontract

4.4. Onderhuur

4.5. Onroerende voorheffing

5. Minimale kwaliteitseisen?

6. Brand op kot, een aandachtspunt...

Deel 7. ‘Gedeeld huren’

1. Vanwaar komt het en wat is het?

2. In welke mate valt dat onder woninghuur?

3. Samen huren zonder familiale band

4. Specifieke wetgeving voor medehuur

4.1. Vlaanderen

4.2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.3. Waals gewest

Deel 8. Vakantiewoning

Deel 9. Lijst van modellen en contracten

Aanbod
Pagina's
Addendum
Online service

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

94,00 

74,00 

177
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

94,00 

177
Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00