Indicator Online

016 35 99 00

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

De fiscale aftrek van uw cliënten ook in 2016 maximaliseren: 100% legaal, 100% aanvaard, 0% risico

Pakketaanbod - Praktische Gidsen 2016


Een Praktische Gids 2018 over... 

samengevat

Deze praktische gids helpt u om tot een maximale fiscale aftrek te komen en zo geld te besparen. In deze nieuwe editie 2018 houden we rekening met de relevante wetswijzigingen zoals de hervorming van de vennootschapsbelasting, de nieuwe mogelijkheden en de nieuwe cijfers voor aanslagjaar 2019. Zo bent u er zeker van dat u als bedrijfsleider ook in 2018 geen enkele aftrekbare kost laat liggen.

in detail

We geven u een alfabetisch overzicht van 104 aftrekbare kosten en bespreken elke kost volgens een vaste structuur:

 • Volledig aftrekbaar?
 • Kosten of afschrijving?
 • Wat met de btw?
 • Waarop moet u zeker letten?
 • Wat moet u bijhouden voor uw boekhouder?

Wie hard werkt voor zijn vennootschap, ziet zijn winsten niet graag terugvloeien naar 'Vadertje Staat'. Deze volledig geactualiseerde praktische gids helpt u om ook in 2018 uw winsten maximaal te behouden en zo weinig mogelijk belastingen te betalen: 100% legaal, 100% aanvaard, 0% risico.

Deze Praktische Gids 2018 is er speciaal voor... 

bedrijfsleiders van vennootschappen

 • die maximaal voordeel willen halen uit alle mogelijke aftrekbare kosten

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over... 

De hervorming van de vennootschapsbelasting en een verduidelijking daarvan zoals:

 • de gewijzigde belastingtarieven en de nieuwe voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief
 • de verhoogde investeringsaftrek en DBI-aftrek
 • de herziening van de notionele interestaftrek

De actualisering van de bedragen voor aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018)

Het gewijzigde standpunt van de Btw-administratie m.b.t. de vereiste van een factuur voor de aftrekbaarheid van de btw

Toevoeging van extra referenties naar toepasselijke circulaires, rechtspraak, rulings, …

Deze Praktische Gids 2018 is samengesteld door... 

Tim Van Sant

 • btw-adviseur minister van Financiën Johan Van Overtveldt

Jamie Wilms

 • hoofdredacteur Indicator

In deze Praktische Gids 2018 leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel I - Wat moet u vooraf weten?

1. Vennootschapsbelasting: voor wie?

2. Tarieven vennootschapsbelasting

3. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?

4. De beroepskosten afschrijven of onmiddellijk in kosten nemen?

5. Lineair of degressief afschrijven?

6. Wat is aftrekbaar voor de Btw?

7. Wat is fiscaal gezien een correcte factuur?

8. Wanneer kan uw vennootschap de btw recupereren?

9. Verwerping van de aftrek of btw op het voordeel van alle aard?

10. Gemengde btw-plicht

Deel II - Wat zijn aftrekbare kosten?

1. Aandelenoptieplan

2. Aankoop onroerend goed

3. Aanvullende collectieve verzekering gezondheidszorg

4. Advocaat (ereloon)

5. Anciënniteitspremie

6. Antiek

7. Autokosten

8. Bankkosten

9. Belastingen

10. Beveiliging

11. Bijscholing

12. Boetes

13. Brandstof

14. Buitenlandse zakenreizen

15. Bureau

16. Bureaubenodigdheden

17. Businessseats

18. Commissielonen

19. Cultuurcheques

20. Daguitstappen voor het personeel

21. Dagvergoedingen binnenland (forfaitair)

22. Dagvergoedingen buitenland (forfaitair)

23. Demonstratiemateriaal

24. Dividenden (het DBI-stelsel)

25. Drank (klanten en personeel)

26. Ecocheques

27. Elektriciteit

28. Elektrisch voertuig

29. Ereloon van de accountant, de boekhouder of de fiscalist

30. Failliete klant

31. Fiets

32. Firmawagen

33. Forfaitaire onkostenvergoedingen

34. Gas

35. Geheime commissielonen

36. Geschenken en geschenkcheques

37. Giften

38. Goodwill en cliënteel

39. Herstellingen (algemeen)

40. Huur (algemeen)

41. Huur (bedrijfsmateriaal)

42. Huur van onroerend goed (betaald aan de bedrijfsleider)

43. Huwelijkspremie

44. Huwelijks- en communiefeesten

45. Interesten rekening-courant (rc)

46. Interesten van leningen

47. Investeringsaftrek

48. Investeringsreserve

49. Jobstudent

50. Kledij

51. Kranten en andere abonnementen

52. Laattijdige neerlegging van de jaarrekening

53. Leasingkosten

54. Lijfrente

55. Loon (bedrijfsleider)

56. Loon (personeel)

57. Loonbonus (personeel)

58. Luxewagen

59. Maaltijdcheques

60. Maaltijden (bedrijfsrestaurant)

61. Managementfee

62. Meubilair

63. Minderwaarde op aandelen

64. Monsters of staaltjes

65. Motorfiets

66. Notionele interestaftrek

67. Opendeurdagen

68. Opvangkosten voor kinderen

69. Outplacement

70. Parkeerboetes

71. Parkeerkosten

72. Pc

73. Pensioenopbouw (groepsverzekering)

74. Personeelsfeest

75. Personeelsvrijstelling kmo

76. Poetshulp

77. Publiciteit (algemeen)

78. Publiciteit (op een wagen)

79. Receptiekosten

80. Recht van opstal en erfpacht

81. Reclame

82. Relatiegeschenken

83. Restaurantkosten (binnenland)

84. Restaurantkosten (buitenland)

85. Seminaries

86. Serviceclub

87. Sociale bijdragen (bedrijfsleider)

88. Sociale bijdragen (vennootschap)

89. Software

90. Sponsoring

91. Sportcheques

92. Studiereizen

93. Tantième

94. Taxshelter

95. Telefoon, gsm, smartphone en fax

96. Verzekeringen (zaak)

97. Voorafbetaling belastingen

98. Voorheffingen

99. Voorziening voor risico’s en kosten

100. Voorziening voor vakantiegeld

101. Vruchtgebruik

102. Water

103. Website

104. Werknemersparticipatie

Een Praktische Gids 2018 over... 

samengevat

Deze praktische gids helpt u om tot een maximale fiscale aftrek te komen en zo geld te besparen. In deze nieuwe editie 2018 houden we rekening met de relevante wetswijzigingen, zoals van het zgn. zomerakkoord, de nieuwe mogelijkheden en de nieuwe cijfers voor aanslagjaar 2019. Zo bent u er zeker van dat u als zelfstandige ook in 2018 geen enkele aftrekbare kost laat liggen en zo weinig mogelijk belastingen betaalt.

in detail

We geven u een alfabetisch overzicht van 110 aftrekbare kosten en bespreken elke kost volgens een vaste structuur:

 • Volledig aftrekbaar?
 • Kosten of afschrijving?
 • Wat met de btw?
 • Waarop moet u zeker letten?
 • Wat moet u bijhouden voor uw boekhouder?

Wie hard werkt voor zijn zaak, ziet zijn winsten niet graag terugvloeien naar 'Vadertje staat'. Deze volledig geactualiseerde praktische gids helpt u om ook in 2018 uw winsten maximaal te behouden en zo weinig mogelijk belastingen te betalen: 100% legaal, 100% aanvaard, 0% risico.

Deze Praktische Gids 2018 is er speciaal voor... 

zelfstandige ondernemers en vrije beroepers

 • die maximaal voordeel willen halen uit alle mogelijke aftrekbare kosten

Deze Praktische Gids 2018 is samengesteld door... 

Tim Van Sant

 • btw-adviseur minister van Financiën Johan Van Overtveldt

Jamie Wilms

 • hoofdredacteur Indicator

In deze Praktische Gids 2018 leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel I - Wat moet u vooraf weten?

1. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?

2. Is het aangewezen om de beroeps­kosten te bewijzen?

3. Afschrijven of onmiddellijk in de kosten steken?

4. Wanneer degressief afschrijven?

5. Wat is aftrekbaar voor de Btw?

6. Wat is fiscaal gezien een correcte factuur?

7. Wanneer kunt u de btw recupereren?

8. Gemengde en gedeeltelijke btw-plicht

Deel II - Wat zijn aftrekbare kosten?

1. Aankoop handelspand of kantoor

2. Advocaat (ereloon)

3. Airco (wagen)

4. Anciënniteitspremie

5. Antiek

6. Autokosten (algemeen)

7. Bankkosten

8. Belastingen

9. Belasting op de inverkeerstelling (BIV)

10. Beroepslokalen

11. Beveiliging

12. Bijscholing (algemeen)

13. Bijscholing (personeel)

14. Boetes

15. Brandstof

16. Buitenlandse zakenreizen

17. Bureau

18. Bureaubenodigdheden

19. Businessseats

20. Carwash

21. Commissielonen

22. Cultuur- en sportcheques

23. Daguitstappen voor het personeel

24. Dagvergoedingen buitenland (forfaitair)

25. Demonstratiemateriaal

26. Dienstencheques/PWA-cheques/Wijk-werkcheques

27. Drank (cliënten en personeel)

28. Ecocheques

29. Elektriciteit

30. Elektrisch voertuig

31. Energiebesparende investeringen

32. Ereloon van uw boekhouder of uw fiscalist

33. Failliete klant

34. Fiets

35. Fietsvergoeding

36. Financieringskosten (wagen)

37. Fiscaal advies

38. Forfaitaire onkostenvergoedingen

39. Gas

40. Geschenken en geschenkcheques (personeel)

41. Gewaarborgd inkomen

42. Giften

43. Goodwill en cliënteel

44. Gps

45. Gsm

46. Handsfreekit (gsm)

47. Herfinanciering

48. Herstellingen (algemeen)

49. Herstellingen (auto)

50. Herstellingen (onroerend goed)

51. Huur (bedrijfsmateriaal)

52. Huur (beroepsruimte)

53. Huur (wagen)

54. Huur betaald aan de echtgeno(o)t(e)

55. Huwelijks- en communiefeest

56. Huwelijkspremie

57. Investeringsaftrek

58. Kledij

59. Kranten en andere abonnementen

60. Kunst

61. Leasingkosten

62. Levensverzekering/schuldsaldoverzekering

63. Loon (personeel)

64. Loonbonus (niet-recurrent, resultaatsgebonden voordeel)

65. Luxewagen

66. Maaltijdcheques

67. Maaltijden (bedrijfsrestaurant)

68. Meehelpende echtgeno(o)t(e) of partner

69. Meubilair

70. Monsters of staaltjes

71. Motorfiets

72. Onderhoud (algemeen)

73. Onderhoud (auto)

74. Opendeurdagen

75. Opvangkosten voor kinderen

76. Outplacement

77. Parkeerboetes

78. Parkeerkosten

79. Pc

80. Pc-bonus

81. Pechverhelping

82. Pensioen

83. Personeel (algemeen)

84. Poetshulp

85. Portkosten

86. Publiciteit (algemeen)

87. Publiciteit (op een wagen)

88. Receptiekosten

89. Reclame

90. Relatiegeschenken

91. Restaurantkosten (binnenland)

92. Restaurantkosten (buitenland)

93. Seminaries

94. Serviceclub

95. Sociale bijdragen

96. Software

97. Sollicitatiekosten

98. Sponsoring

99. Studiereizen

100. Telefoon en fax

101. Tuinaanleg en -onderhoud

102. Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ)

103. Verbouwing van een handelspand of een kantoor

104. Verzekeringen (auto)

105. Verzekeringen (zaak)

106. Voorafbetaling belastingen

107. Water

108. Website

109. Woninglening

110. Zelfstandige helper

Pakketaanbod
214,00 
Pakketprijs nu: 98,00 
In dit pakketaanbod...
0,00 
Het abc van aftrekbare kosten voor eenmanszaken
107,00 
Abonneeprijs 77,00 
Het abc van aftrekbare kosten voor eenmanszaken
107,00 
Abonneeprijs 77,00 
Prijzen zijn excl. btw