Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

De aanslag geheime commissielonen

Minidossier in pdf-formaat

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

De regelgeving rond de aanslag geheime commissielonen werd enkele jaren geleden in positieve zin gewijzigd. Zo werd onder meer het tarief van de aanslag sterk verlaagd. Toch blijft het voor de praktijk van belang om te weten wanneer uw vennootschap wel of niet verplicht is om fiscale fiches op te stellen. Dit dossier zet voor u nog eens alles op een rij.  

in detail

We bespreken:

  • Wat is de aanslag geheime commissielonen?
  • Bij wie kan de aanslag toegepast worden?
  • Wanneer kan de aanslag wel/niet toegepast worden?
  • Hoeveel kost de aanslag?
  • Kan uw vennootschap ook nog een boete of belastingverhoging krijgen?

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider van een vennootschap

  • die snel en to-the-point op de hoogte wil zijn over de aanslag geheime commissielonen
  • die wil weten wanneer zijn vennootschap wel of niet verplicht is om fiscale fiches op te stellen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

  • fiscaal jurist

Liesbeth Vossen

  • hoofdredacteur Indicator nv

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. In een notendop

1.1. Wat is de aanslag geheime commissielonen?

1.2. Wat is er door de programmawet van 19.12.2014 veranderd?

2. Bij wie kan de aanslag toegepast worden?

3. Wanneer kan de aanslag toegepast worden?

3.1. Geheime commissielonen

3.2. Verdoken meerwinsten

3.3. Omkoopsommen

4. Hoeveel kost de aanslag?

4.1. Tarief

4.2. Aftrekbaarheid van de aanslag, van de niet-verantwoorde kosten en van de verdoken meerwinsten

4.3. Geen aftrek mogelijk van verliezen, notionele interestaftrek, …

5. Wanneer kan de aanslag niet toegepast worden?

5.1. Tijdige aangifte door de verkrijger

5.2. Tijdige identificatie van de verkrijger

5.3. Tijdige verwerking in de boekhouding

5.4. Restaurant- en receptiekosten en andere kleine kosten

6. Kan uw vennootschap ook nog een boete of belastingverhoging krijgen?