Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Tips & Advies Financieel management

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Tips & Advies Financieel management is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket van een financieel verantwoordelijke efficiënt uit te voeren
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die antwoorden zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de financiële gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Bank

 • Bankkosten
 • Borg
 • Financiering
 • Hypotheek
 • Interesten
 • Krediet
 • Lenen
 • Rekeningen
 • Varia
 • Waarborg

Belastingen

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Bankgeheim
 • Beroepskosten
 • Boekhouding
 • Buitenland
 • Cliënteel
 • Controle
 • Dagvergoedingen
 • Dienstencheques
 • Dividend
 • Energieaftrek
 • Erfpacht
 • Financiële activa & beleggingen
 • Geld uit uw vennootschap halen
 • Gesplitste aankoop
 • Groepsverzekering
 • Huur
 • Interesten
 • Interne pensioenvoorziening
 • Investeringsaftrek
 • IPT
 • Lenen
 • Levensverzekering
 • Lijfrente
 • Liquidatiebonus
 • Loon
 • Maaltijdcheques
 • Meerwaarden
 • Motor
 • Notionele interestaftrek
 • Onkostenvergoeding
 • Onroerende voorheffing
 • Onroerend goed
 • Opstalrecht
 • Overgedragen verliezen
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Privérekeningen
 • Procedure
 • Rekening-courant
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Roerende voorheffing
 • Tantième
 • Tweede verblijf
 • VAPZ
 • Varia
 • Voordeel van alle aard
 • Vruchtgebruik
 • Woningfiscaliteit

Beleggen

 • Aandelen
 • Beurstaks
 • Bevaks
 • Beveks
 • Cash
 • Dividend
 • Fondsen
 • Goud
 • Groeilanden
 • Interesten
 • Internet
 • Kosten
 • Obligaties
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Premietaks
 • Rendement
 • Risicospreiding
 • Roerende voorheffing
 • Spaarboekje
 • Tak 21
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Termijnrekening
 • Varia
 • Vermogensbeheer
 • Vreemde munten

Boekhouding

 • Belastingen
 • Controle
 • Eigen vermogen
 • IFRS
 • Interne controle
 • Jaarafsluiting
 • Jaarrekening
 • Kostprijsberekening
 • Overlopende rekeningen
 • Resultaatbepaling
 • Schulden
 • Varia
 • Vaste activa
 • Voorzieningen
 • Waardering activa
 • Waardering passiva

Btw

 • Aftrekbare btw
 • Auto
 • Btw-aangifte
 • Btw-afrekening
 • Btw-berekening
 • Btw-controle
 • Btw-listing
 • Btw-plicht
 • Btw-tarief
 • Btw verlegd
 • Diensten
 • Factuur
 • Geschillen en betwistingen
 • Herziening btw
 • Intracommunautaire verwerving
 • Invoer
 • Levering
 • Onroerend goed
 • Recht op btw-aftrek
 • Specifieke regimes
 • Varia

Financieel

 • Auto
 • Jaarrekening
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Varia
 • Ziekenfonds

Overdracht vennootschap

 • Aandelen
 • Huurcontract
 • Kinderen
 • Onroerend goed
 • Personeel
 • Successierechten
 • Varia
 • Verkoop
 • Waardebepaling

Pensioen

 • Buitenland
 • Groepsverzekering
 • Interne pensioenvoorziening
 • IPT
 • Kapitaal
 • Levensverzekering
 • Pensioenleeftijd
 • Pensioenopbouw
 • Pensioensparen
 • Toegelaten arbeid
 • VAPZ
 • Varia
 • Wettelijk pensioen

Personeel

 • Arbeidsreglement
 • Bonus
 • Fiscaal
 • Groepsverzekering
 • Interim
 • Loonkosten
 • Maaltijdcheques
 • Ontslag
 • Opzeg
 • Ouderschapsverlof
 • Proefperiode
 • Sociale bijdragen
 • Subsidies
 • Tijdskrediet
 • Vakantie
 • Varia
 • Zwangerschap

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Auto
 • Bewijs
 • Contract
 • Deskundigenonderzoek
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Factuur
 • Faillissement
 • Garantie
 • Huwelijkvermogensrecht
 • Internet
 • Kopen
 • Lenen
 • Levering
 • Privacy
 • Slechte betalers
 • Varia
 • (Ver)bouwen
 • Verjaring

Vastgoed

 • Huur
 • Kosten
 • Mede-eigendom
 • Onroerende leasing
 • Patrimoniumvennootschap
 • Varia

Vennootschap

 • Aandelen
 • Bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boekhouding
 • Conflictsituaties
 • Dividend
 • Jaarrekening
 • Kapitaal
 • Managementvennootschap
 • Onroerend goed
 • Opvolging
 • Statuten
 • Subsidies
 • Varia
 • Vennootschapsvorm
 • Vruchtgebruik

Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Autoverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Brandverzekering
 • Rechtsbijstand
 • Varia

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 4 - nummer 9 - 06.02.2018

INVESTERINGSRESERVE

Nu zeker een investeringsreserve aanleggen?

Kleine vennootschappen kunnen voor aanslagjaar 2018 voor het laatst een investeringsreserve aanleggen. Wat zijn dan de voorwaarden? Is het voordelig om nu nog een laatste keer daarvan gebruik te maken? Wat is het nadeel als u uiteindelijk toch onvoldoende investeert?

Welke interessante mogelijkheid biedt het zomerakkoord u over enkele jaren voor uw oude investeringsreserves en voor sommige andere reserves?

ONTSLAG

Hoe het risico op een ‘kennelijk onredelijk’ ontslag beperken?

Sinds een aantal jaren kunt u na een ontslag een sanctie krijgen omdat het ontslag kennelijk onredelijk is. Intussen is er daarover al heel wat rechtspraak gepubliceerd. Wanneer is een ontslag volgens de rechter kennelijk onredelijk?

Hoe kan een goede ontslagmotivatie helpen om zo’n sanctie te vermijden? Waarom stelt u die ontslagmotivatie het best meteen ook op wanneer u de C4 opmaakt?

AANDELEN

Intragroepsverkoop aandelen: wanneer abnormaal of goedgunstig voordeel?

Wanneer zijn meerwaarden op de verkoop van aandelen belastingvrij? Waarom kan de koper of de verkoper dan bij een verkoop tussen verbonden vennootschappen soms toch geconfronteerd worden met een belasting op abnormale of goedgunstige voordelen?

Hoe kunt u in geval van discussie met de fiscus het ‘at arm’s length’-karakter van de verkoopprijs aantonen? Wat zei de rechter daarover onlangs?

BEDRIJFSLEIDERSBEZOLDIGING

Minimumbezoldiging bedrijfsleiders: nieuwe regels vanaf 2018

Sinds begin dit jaar moet het bedrijf aan minstens één bedrijfsleider een bezoldiging van ten minste € 45.000 toekennen, anders verliest u het verlaagd tarief.

Daarnaast betaalt u dan ook nog een nieuwe bijkomende heffing van 5,1% of 10%. Geldt die nieuwe heffing ook voor bedrijven die het verlaagd tarief niet (wensen te) genieten?

Welke uitzonderingen bestaan er? Wat zijn de regels voor groepen van vennootschappen? Volstaat het dat de bedrijfsleider in zijn managementvennootschap voldoende loon opneemt?

AFSCHRIJVINGEN

Degressief afschrijven: nu voordeliger dan ooit?

Omwille van het zomerakkoord heeft u nog slechts een beperkte tijd om het stelsel van de degressieve afschrijvingen te genieten. Wanneer is degressief afschrijven mogelijk?

Welke formaliteiten moet u dan absoluut naleven?

Waarom is degressief afschrijven vandaag extra voordelig?

GEWAARBORGD LOON

Vast in de Alpen of te laat door de trein?

Heel wat Belgen zaten onlangs geblokkeerd in de Alpen. Met de trein (tijdig) op het werk raken is ook niet altijd evident. Wanneer hebben uw collega’s, die door omstandigheden buiten hun wil niet op het werk raken, toch recht op gewaarborgd loon en wanneer niet?

NOTIONELE INTERESTAFTREK

Hoe aftrek voor risicokapitaal nu berekenen?

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting is de berekeningswijze van de notionele interestaftrek (NI) grondig gewijzigd. Hoe berekent u vanaf nu correct de NI? Wat zijn de nieuwe percentages vanaf 2018?

SLECHTE BETALERS

Insolventiewetgeving: wat verandert er?

Vanaf 1 mei 2018 treedt het nieuwe insolventierecht in werking. Welke gevolgen heeft dat voor u als u met het faillissement van een klant geconfronteerd wordt?

Wat verandert er voor de gefailleerde? Kunnen bestuurders nu ook failliet verklaard worden?

VOORAFBETALINGEN

Onvoldoende voorafbetalen kost nu 6,75%

De belastingverhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen stijgt in 2018 van 2,25% naar 6,75%. Hoe zorgt u er nu voor dat u zeker niet te weinig voorafbetaalt?

GOEDERENVERVOER

Btw-regels binnenlands vervoer gewijzigd

Welke btw-regels gelden er voor een transport binnen België voor rekening van een buitenlandse klant?

Zijn de regels anders als de klant niet in een EU-lidstaat, maar in een derde land gevestigd is? Wat is er daaraan recentelijk gewijzigd ten gevolge van de ‘use and enjoyment’-regel?

BEDRIJFSWAGENS

Berekening CO2 -taks en VAA aangepast

Net zoals elk jaar zijn de formules voor de berekening van het voordeel alle aard en de CO2 -taks aangepast. Wanneer is de CO2 -taks eigenlijk van toepassing?

KOSTEN ACTIVEREN

Kosten van nieuwe activiteit of productielijn activeren?

Als het bedrijf een nieuwe activiteit opgestart heeft, dan krijgt ook u misschien de vraag of u de kosten die daarmee verband houden op de balans kunt zetten. Mag u kosten van aanwervingen, marktonderzoek, installatiekosten, IT-kosten, ... om een nieuwe activiteit of productielijn op te starten dan effectief ‘activeren’?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

120 €

69,00  / 6 maanden

Eenmalig aanbod
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

239 €

189,00  / 1 jaar

Bij meerdere jaarabonnementen
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

239,00  / 1 jaar

maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL

Ontdekkingsaanbod

3 maanden

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

215,00  / 1 jaar

maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00