Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Belastingbesparende tips voor elke vennootschap

Concrete tips die ook uw vennootschap onmiddellijk kan toepassen

Een Praktische Gids 2017 over... 

samengevat

Dit doeboek bevat praktische tips die u als zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap kunt toepassen om meer belastingen te besparen. Daarbij geven we ook advies over uw rechten tegenover de belastingambtenaar en de Belastingen, zodat u sterk in uw schoenen staat bij het toepassen ervan. De bedoeling van deze publicatie is niet om u te overladen met vergezochte en complexe fiscale constructies die bovendien niet altijd verdedigbaar zijn tegenover de fiscus. Dit boek geeft u haalbare tips mee, gemakkelijk toepasbaar in het fiscale leven van elke dag!

in detail

We behandelen dus enkel haalbare belastingbesparende tips die perfect verdedigbaar zijn tegenover de fiscus.

We adviseren vanuit dat standpunt over:

 • beroepskosten
 • uw wagen(s) en de fiscale behandeling ervan
 • uw woning en uw vennootschap
 • onroerende verrichtingen (onroerende lease, vruchtgebruik, enz.)
 • kosten die uw vennootschap kan betalen
 • discussies
  • over de omzet en inkomsten
  • tijdens een belastingcontrole
 • IPT of groepsverzekering
 • verlaagd belastingtarief
 • afschrijvingen
 • notionele interestaftrek
 • btw

Met deze nieuwste editie, volledig aangepast aan de meest recente wettelijke bepalingen en de nieuwe rechtspraak, bent u volledig up-to-date en klaar om slim en belastingbesparend in te spelen op dagelijkse situaties.

Deze Praktische Gids 2017 is er speciaal voor... 

zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen

 • die elk jaar opnieuw 100% veilig en correct belastingen willen besparen met 0% risico

Deze Praktische Gids 2017 is samengesteld door... 

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator

In deze Praktische Gids 2017 leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel I - Tips m.b.t. uw beroepskosten

1. Alle kosten van een vennootschap zijn in principe beroepskosten

2. ‘Eigen’ kosten van de vennootschap

3. Verhuur een deel van uw woning aan uw vennootschap

4. Bespaar registratierechten bij uw handelshuurhernieuwing

5. Hoe vermijdt uw vennootschap discussies over haar restaurant­kosten?

6. Kunt u ook op zondag restaurant­kosten maken?

7. Organiseer uw personeelsfeest op kosten van de fiscus

8. Hoe slim, maar veilig doorfactureren?

9. Is een babyborrel of een huwelijks­feest gedeeltelijk aftrekbaar?

10. School u bij op kosten van de fiscus

11. Wanneer zijn zakenreizen aftrekbaar?

12. Wanneer is een uitgave een niet-aftrek­bare luxe-uitgave?

13. Sponsoring: voor wat hoort wat

14. Koop uw kostuum op kosten van de vennootschap

15. Uw vennootschap houdt een opendeurdag, wat met de kosten?

16. Relatiegeschenken zijn voor de helft aftrekbaar in de vennootschaps­belasting

17. Demonstratiekosten zijn ook kosten

18. Laat uw vennootschap haar kosten op voorhand betalen

19. De grens tussen kosten en investeringen is soms flinterdun

20. Schrijf sneller af

21. Verkoop bepaalde goederen aan uw vennootschap

22. Koop uw kunstwerken aan via een omweg

23. Scheld de lening van uw andere vennootschap kwijt

24. Laat uw vennootschap slim herbeleggen in vruchtgebruik

25. Een tweede vennootschap en belastingen besparen…

26. Leg de nodige voorzieningen aan

27. Werkt uw vennootschap met een ‘boemerangtantième’?

28. Laat uw hospitalisatieverzekering betalen door uw vennootschap

29. Een vof oprichten heeft niet alleen voordelen maar ook nadelen

30. Een verzekering om uw aansprake­lijk­heid als bestuurder of zaakvoerder te dekken is niet altijd een overbodige luxe

31. De investeringsreserve

32. Houd het saldo van uw rekening-courant onder controle

33. Op welk voordeel wordt u belast wanneer uw vennootschap de huur van uw woning of appartement betaalt?

34. Het tantième als ultieme redmiddel om uw vennootschap belastingen te laten besparen

35. Ken uzelf of uw personeel een forfaitaire dagvergoeding toe

36. Zoek beschutting voor de fiscus met de taxshelter

Deel II - De fiscale behandeling van uw wagenpark

1. Voor hoeveel procent zijn uw autokosten aftrekbaar?

2. Een lichte vrachtwagen, een fiscaal wonder?

3. Rondtoeren met uw motor en belastingen besparen

4. Mag de fiscus een deel van uw exclusieve bedrijfswagen als beroepskosten verwerpen?

5. Mag u twee auto’s op uw vennootschap hebben?

6. Een wagen afschrijven over drie jaar?

7. Uw vennootschap is deze minder voor de hand liggende autokosten toch niet vergeten?

8. Kunt u vermijden om belast te worden op een voordeel in natura voor uw bedrijfswagen indien u privé ook nog over een wagen beschikt?

Deel III - Uw vennootschap koopt uw hoofdverblijfplaats

1. Hoe snel kunt u uw woning afschrijven?

2. Vergeet de aankoopkosten op grond niet

3. Lening ten laste van de vennootschap

4. De vennootschap koopt ook het meubilair

5. De vennootschap legt een zwembad aan

6. Kan de afschrijving van een villa ooit geweigerd worden?

Deel IV - Enkele bijzondere onroerende verrichtingen

1. Doe uw voordeel met een onroerende lease

2. De vennootschap koopt het vrucht­gebruik van een gebouw, de bedrijfs­leider de blote eigendom

3. De vennootschap koopt het vruchtgebruik van de bedrijfsleider

4. De vennootschap-vruchtgebruiker voert werken uit

5. Het vruchtgebruik van een ruwbouw kopen

6. U koopt in onverdeeldheid met uw vennootschap

7. Uw Belgische vennootschap koopt buitenlands vastgoed

Deel V - Laat een aantal kosten via uw vennootschap betalen

1. De vennootschap betaalt uw verwarmings- en elektriciteitskosten

2. De vennootschap betaalt uw sociale bijdragen

3. De vennootschap betaalt uw verzekering gewaarborgd inkomen

4. De vennootschap betaalt uw telefoonkosten

5. De vennootschap stelt u een woning ter beschikking

6. De vennootschap stelt u een wagen ter beschikking

7. Kies voor de forfaitaire kostenaftrek in de personenbelasting

Deel VI - Discussie over omzet en inkomsten

1. De fiscus kan de winst nog op andere manieren berekenen

2. De meerwaarde op bepaalde bedrijfsvoertuigen is soms vrijgesteld

3. Kunt u nog belast worden op een geheim commissieloon?

4. De naam van uw vennootschap duikt op in een zwarte boekhouding. Wat nu?

5. Hoe waardeert u onverkoopbare producten?

6. Laat u niet belasten op gestolen goederen

7. Moet u de offertes steeds bijhouden?

8. Kunt u belastingen besparen door uw boekjaar te verlengen?

Deel VII - Discussie tijdens de belastingcontrole

1. Mag de controleur na sluitingstijd komen?

2. Mag er een belastingcontrole gebeuren als de zaakvoerder of de bestuurder er niet is?

3. Mag de controleur uw personeel ondervragen?

4. Een belastingcontrole is géén huiszoeking

5. Mag de controleur een privélokaal betreden?

6. Mag de controleur uw boekhouding meenemen?

7. Mag de controleur uw computer­bestanden bekijken?

8. Moet u uw offertes en uw bestekken kunnen laten zien?

9. Kan een akkoord met de fiscus ook stilzwijgend tot stand komen?
U heeft een akkoord, maar dat staat niet op papier…

10. Is het slim om reeds een akkoord te tekenen tijdens de controle?

Deel VIII - De wondere wereld van de IPT of groepsverzekering

1. Respecteer de 80%-regel

2. Wat telt er als ‘laatste normale brutojaarbezoldiging’?

3. Maak gebruik van de backservice

4. Kiezen voor een collectieve of individuele pensioenbelofte?

5. U heeft nog een interne pensioenvoorziening?

6. Op de valreep nog een groeps­verzekering afsluiten?

7. Minder premie groepsverzekering, toch meer overhouden?

Deel IX - De wondere wereld van het verlaagd ­belastingtarief

1. Tarieven in de vennootschaps­belasting

2. Soms hoeft u geen € 36.000 loon op te nemen

3. Doe uw voordeel met een verlengd boekjaar

4. Loon kan geboekt worden op de rekening-courant

5. De fiscus heeft slechts maximaal 18 maanden de tijd om uw vennoot­schap een eerste aanslagbiljet te sturen

6. Verlaagd tarief toch niet kwijtspelen door participaties in een andere vennootschap?

Deel X - De wondere wereld van de afschrijvingen

1. Pro-rata-afschrijvingen voor grote vennootschappen

2. Minder strenge afschrijvingsregels voor bijkomende kosten voor kleine en microvennootschappen

3. Gunstige afschrijvingsregels voor een boekjaar langer dan een kalenderjaar

4. De meerwaarde gespreid belasten

5. Heeft u altijd het recht om af te schrijven?

Deel XI - De wondere wereld van de notionele ­interestaftrek

1. Een mooi fiscaal geschenk?

2. Kies de juiste beleggingen voor uw vennootschap

3. Optimaliseer uw investerings­beslissingen

Deel XII - Bespaar btw

1. Verbouwingswerken kunnen het verlaagd btw-tarief genieten

2. Ook vennootschappen kunnen het verlaagd btw-tarief genieten

3. Hoe kunnen btw-plichtige vennoot­schappen het verlaagd btw-tarief genieten?

4. Hoe kunnen vennootschappen die niet btw-plichtig zijn het verlaagd btw-tarief genieten?

5. Meer werken tegen 6% btw dan algemeen gedacht?

6. Geniet u het voordeel ook bij gemengd gebruik van de woning?

7. Factureert u bestuurders­vergoedingen het best met btw?

8. Dien uw btw-listing tijdig in

9. Hoe krijgt u uw btw-tegoed snel terug?

10. Een correcte factuur opstellen is geen kinderspel

11. Speel geen btw-aftrek kwijt door een slecht opgestelde factuur

12. Betaalt u het best steeds een btw-voorschot?

13. Hoe kunt u de btw van uw failliete klant recupereren?

14. Recupereer de btw op de gemeen­schappe­lijke kosten

15. Dankzij de ‘terbeschikkingstelling’ geen btw-herziening

16. Wanneer bent u verlost van de btw?

17. Hoever kan de Btw teruggaan?

Deel XIII - Bijlagen

Bijlage 1 - Vennootschapsbelasting: tarieven tot en met inkomstenjaar 2017

Bijlage 2 - Relatiegeschenken: aftrekbaarheid en btw

Bijlage 3 - Restaurantkosten: aftrekbaarheid en btw

Bijlage 4 - Huurherkwalificatie

Bijlage 5 - Kadastraal inkomen: indexatie en revalorisatie

Bijlage 6 - Voordelen van alle aard: rekening-courant

Bijlage 7 - Sociale bijdragen vennootschappen

Bijlage 8 - Voordelen van alle aard: gratis woonst

Deel XIV -
Enkele weetjes

1. Een bonussysteem voor uw personeel

2. Beleggen met uw vennootschap?

3. Houd voortaan de aandelen in de portefeuille van uw vennootschap minstens één jaar in bezit

4. Versoepeling wat de overname van de vennootschap betreft

5. Het aanleggen van een liquidatiereserve

6. Taxshelter voor startende kmo’s

7. De nieuwe ‘win-winlening’ van het Vlaams gewest

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

114,00 

84,00 

Enkel met actief abonnement
344
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

114,00 

344
Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00