Indicator Online

016 35 99 00

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Auto gekocht via uw vennootschap

Anticipeer nu op alle voorziene en geplande fiscale wijzigingen

Een Praktische Gids 2018 over... 

samengevat

Met dit dossier bent u er zeker van dat u ook in 2018 en later fiscaal en financieel gezien de optimale keuzes maakt bij het gebruik van uw wagen via uw vennootschap en/of van wagens voor uw medewerkers, maar ook voor toekomstige aankopen. Dit dossier anticipeert nu al op alle wijzigingen rond de fiscale aftrekbaarheid van de auto in uw vennootschap, voorzien en gepland vanaf 2020. We analyseren de concrete gevolgen van de nieuwe fiscale maatregelen en de voor- en nadelen van de drie methodes voor de btw-aftrek.

in detail

We geven u praktische tips en adviezen van de aankoop tot de verkoop van een bedrijfswagen voor u als zaakvoerder/bestuurder en/of voor uw werknemers:

 • de fiscus en uw bedrijfswagen
  • op welk bedrag wordt u vanaf nu privé belast?
  • de autokosten in uw vennootschap
 • de Btw en uw bedrijfswagen
  • btw-aftrek bij aankoop van een auto
  • btw bij huur (lease) van een auto
  • btw bij andere autokosten
  • btw en het privé belastbaar voordeel auto
  • terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen tegen vergoeding
  • btw bij verkoop van een auto
  • gemengde btw-plicht
  • afschaffing btw-attest

Omdat de hervorming vennootschapsbelasting budgettair neutraal moet zijn, wordt ook nu weer de auto in uw vennootschap niet ontzien! Vanaf 2020 wijzigt nl. de fiscale aftrekbaarheid en verandert er ook het een en ander voor plug-inhybrides en elektrische auto's. Met dit dossier kunt u met kennis van zaken uw volgende bedrijfswagen kiezen en/of uw medewerkers adviseren, rekening houdend met de concrete gevolgen van de nieuwe fiscale maatregelen.

Deze Praktische Gids 2018 is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zaakvoerder en de zelfstandige

 • die ook in de toekomst nog optimaal wil profiteren van de voordelen van een bedrijfswagen en die al wil anticiperen op de fiscale aftrekbaarheid van de auto in een vennootschap vanaf 2020

Deze Praktische Gids 2018 is samengesteld door... 

Marc Govers

 • THE VAT HOUSE bv cvba, HET BTW HUIS, Bornem

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator

In deze Praktische Gids 2018 leest u...

Inhoudstafel

Deel I - De fiscus en uw bedrijfswagen

1. Op welk bedrag wordt u privé belast?

1.1. De prijs en de CO2-uitstoot zijn doorslaggevend

1.2. Wat is uw belastbaar voordeel bij een nieuw gekochte auto?

1.3. Wat is uw belastbaar voordeel bij een tweedehands­auto?

1.4. Wat is uw belastbaar voordeel bij een geleasede auto?

1.5. Wat is het belastbaar voordeel voor een lichte vracht?

1.6. Wat is het belastbaar voordeel bij een directiewagen?

1.7. Waarmee kan het voordeel auto verminderd worden?

1.8. Is de auto privé kopen en een kilometer­vergoeding aanrekenen mogelijk interessanter?

1.9. Kunt u een auto goedkoop uit de vennootschap halen?

1.10. Is het privé verhuren van een auto aan de vennootschap een optie?

2. De autokosten in uw vennootschap

2.1. In welke mate zijn autokosten in 2018 fiscaal aftrekbaar in uw vennootschap?

2.2. Een bijkomende belasting van 40% van het privé belastbaar voordeel auto

2.3. Wat met een eigen bijdrage in het privé belastbaar voordeel?

2.4. Niet te compenseren met fiscale aftrekken!

3. Wat verandert er vanaf 2020 voor de autokosten in uw vennootschap?

3.1. Aftrekbaarheid van de autokosten volgens een nieuwe zgn. gramformule

3.2. Hoe dezelfde aftrek behouden na 2020?

3.3. Wat met plug-inhybrideauto’s in 2020?

3.4. Wat met elektrische auto’s vanaf 2020?

3.5. Waarom kan een renting nu interessant zijn?

Deel II - De Btw en uw bedrijfswagen

1. Btw-aftrek bij aankoop van een auto

1.1. Hoofdregel

1.2. Waarop is deze hoofdregel precies van toepassing?

1.3. Niet als er vergoeding betaald wordt voor het privégebruik!

1.4. Bijkomende regel: btw-aftrek beperkt tot 50%

1.5. Maakt de plaats van aankoop een verschil?

1.6. Voor welke auto’s geldt die aftrekbeperking tot 50% en voor welke niet?

1.7. Wat is voor de Btw een lichte vracht?

1.8. Hoe gaat dat nu concreet in zijn werk?

1.9. De vier methodes van de Btw

1.10. Globaal gemiddeld aftrekpercentage

1.11. Btw-eenheid

1.12. Elk jaar opnieuw het btw-aftrekpercentage bekijken?

1.13. Hoe de btw corrigeren bij gewijzigd beroepsgebruik in latere jaren?

1.14. De forfaitaire percentages nemen of het werkelijke percentage?

2. Btw bij huur (lease) van de auto

2.1. Een leaseauto is geen ‘bedrijfsmiddel’, dus nieuwe regels niet van toepassing?

2.2. Ook voor huurauto’s is de btw-aftrek dus beperkt tot het beroeps­gebruik?

2.3. Voor welke auto’s geldt de btw-aftrekbeperking van 50%?

2.4. En is dat ook zo voor cross-border leasing?

2.5. Hoe bepaalt u de btw-aftrek op een auto die u nu leaset?

2.6. Is het btw-aftrekpercentage ook in dit geval elk jaar te bepalen?

3. Btw bij andere autokosten

3.1. Welke andere autokosten worden hier bedoeld?

3.2. ‘Andere autokosten’ zijn geen bedrijfsmiddelen, dus nieuwe regel niet van toepassing?

3.3. Dus ook de btw-aftrek op andere autokosten beperkt tot het beroepsgebruik?

3.4. Geldt dat ook voor parkeerkosten?

3.5. Wat met publiciteit op auto’s?

3.6. Hoe bepaalt u nu de btw-aftrek op uw brandstof, onderhoud, enz.?

3.7. Is het btw-aftrekpercentage ook in dit geval elk jaar te bepalen?

4. De btw en het privé belastbaar voordeel auto

4.1. De vroegere regelingen kunnen nog van tel zijn

4.2. De berekening voor 2018

5. Bijzonderheden inzake de terbeschikking­stelling van de bedrijfswagen tegen vergoeding

5.1. Principe

5.2. Bepaling van de normale waarde bij een aangekochte bedrijfswagen

5.3. Bepaling van de normale waarde bij een gehuurde bedrijfswagen

5.4. Verplichtingen

6. Btw bij de verkoop van de auto

7. Gemengde btw-plicht

8. Afschaffing btw-attest voor het gebruik van een in het buitenland op naam van een werkgever ingeschreven voertuig