Indicator Online
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

5 onmisbare minidossiers in pdf om als bedrijfsleider fiscaal te scoren

Pakketaanbod pdf-dossiers


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Een 'creatieve' vennootschap werkt graag met zgn. kosten eigen aan de werkgever. Het gaat dan om kosten die uw vennootschap terugbetaalt aan u als bedrijfsleider, voor uitgaven die u in het kader van uw werk voor uw rekening genomen heeft. Dit dossier bespreekt de belangrijkste kosten eigen aan de werkgever, alsook het meest recente standpunt van de fiscus rond onder meer de forfaitaire buitenlandse kostenvergoeding.

in detail

We bespreken:

 • Principe van de 'kosten eigen aan de werkgever'
 • Wat zijn 'kosten eigen aan de werkgever'?
 • Terugbetalingswijze van vergoedingen voor deze kosten
 • Wettelijke bepalingen
 • Formaliteiten

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider van een vennootschap

 • die snel en to-the-point het principe van 'kosten eigen aan de werkgever' wil leren kennen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Principe van de ‘kosten eigen aan de werkgever’

2. Wat zijn ‘kosten eigen aan de werkgever’?

2.1. Kosten eigen aan de werknemer of de bedrijfsleider

2.2. Kosten eigen aan de werkgever of de vennootschap

3. Terugbetalingswijze van vergoedingen voor ‘kosten eigen aan de werkgever’

3.1. Terugbetalingen op basis van reële bewijsstukken

3.2. Forfaitaire vergoedingen vastgesteld volgens ernstige normen

3.3. Forfaitaire vergoedingen die niet vastgesteld zijn volgens ernstige normen

4. Kosten eigen aan de werkgever en wettelijke beperkingen

5. Bewijslast inzake kosten eigen aan de werkgever

5.1. Bewijslast van de vennootschap

5.2. Hoe zal de Administratie dergelijke ‘verdoken’ lonen bewijzen?

6. Formaliteiten

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

De regering heeft in het verleden meermaals gesleuteld aan het tarief in de roerende voorheffing. Dit dossier geeft u een overzicht van de spelregels zoals die nu gelden als u geld uit uw vennootschap wilt halen via de opname van een dividend of interest. Ook de mogelijkheid om uw reserves vast te klikken aan 10% rv en het sinds 1 juli 2013 ingevoerde verlaagde rv-tarief van 15% op sommige dividenden, komen aan bod in dit dossier.

in detail

We bespreken:

 • Dividenden
  • Juridische regels
  • Fiscale regels
 • Interesten
  • Juridische regels
  • Fiscale regels

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider van een vennootschap

 • die snel en to-the-point het principe van het opnemen van een dividend of interest wil leren kennen als mogelijkheid om geld uit zijn vennootschap te halen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator nv

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Dividenden

1.1. Wat zijn de juridische regels voor dividenden?

1.2. Wat zijn de fiscale regels voor dividenden?

2. Interesten

2.1. Wat zijn de juridische regels voor interesten?

2.2. Wat zijn de fiscale regels voor interesten?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Het toekennen van een tantième kan fiscaal gezien een interessante manier zijn om geld uit uw vennootschap te halen. In dit dossier wordt er verder ingegaan op die voordelen en vindt u ook concrete tips om de uitkering van een tantième te optimaliseren.

in detail

We bespreken:

 • Wat is een tantième?
 • Wat is het fiscale voordeel?
 • Welke spelregels gelden er?
 • Welke tips mag u niet missen?
 • Plus- en minpunten

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider van een vennootschap

 • die snel en to-the-point op de hoogte wil zijn over het toekennen van een tantième
 • die concrete tips wil om de uitkering van een tantième te optimaliseren

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator nv

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Wat wordt er bedoeld?

1.1. Tantième

1.2. Fiscaal regime

2. Wat is het fiscale voordeel?

2.1. Nog aftrekbaar bij uw vennootschap

2.2. Latere belastbaarheid bij de bedrijfsleider

3. Welke spelregels gelden er?

3.1. Beslissing van de algemene vergadering

3.2. Hoeveel kan het tantième bedragen?

3.3. Aan wie?

3.4. Bewijs van de werkelijke prestaties?

3.5. Formaliteiten

4. Welke tips mag u niet missen?

4.1. Een jaar extra uitstel

4.2. Doorschuiven van tantièmes

4.3. Verlaagd tarief behouden

5. Plus- en minpunten

5.1. Pluspunten

5.2. Minpunten

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

De regelgeving rond de aanslag geheime commissielonen werd enkele jaren geleden in positieve zin gewijzigd. Zo werd onder meer het tarief van de aanslag sterk verlaagd. Toch blijft het voor de praktijk van belang om te weten wanneer uw vennootschap wel of niet verplicht is om fiscale fiches op te stellen. Dit dossier zet voor u nog eens alles op een rij.  

in detail

We bespreken:

 • Wat is de aanslag geheime commissielonen?
 • Bij wie kan de aanslag toegepast worden?
 • Wanneer kan de aanslag wel/niet toegepast worden?
 • Hoeveel kost de aanslag?
 • Kan uw vennootschap ook nog een boete of belastingverhoging krijgen?

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider van een vennootschap

 • die snel en to-the-point op de hoogte wil zijn over de aanslag geheime commissielonen
 • die wil weten wanneer zijn vennootschap wel of niet verplicht is om fiscale fiches op te stellen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator nv

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. In een notendop

1.1. Wat is de aanslag geheime commissielonen?

1.2. Wat is er door de programmawet van 19.12.2014 veranderd?

2. Bij wie kan de aanslag toegepast worden?

3. Wanneer kan de aanslag toegepast worden?

3.1. Geheime commissielonen

3.2. Verdoken meerwinsten

3.3. Omkoopsommen

4. Hoeveel kost de aanslag?

4.1. Tarief

4.2. Aftrekbaarheid van de aanslag, van de niet-verantwoorde kosten en van de verdoken meerwinsten

4.3. Geen aftrek mogelijk van verliezen, notionele interestaftrek, …

5. Wanneer kan de aanslag niet toegepast worden?

5.1. Tijdige aangifte door de verkrijger

5.2. Tijdige identificatie van de verkrijger

5.3. Tijdige verwerking in de boekhouding

5.4. Restaurant- en receptiekosten en andere kleine kosten

6. Kan uw vennootschap ook nog een boete of belastingverhoging krijgen?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

De Belgische filmindustrie doet het de laatste jaren goed! Veel van deze producties worden financieel ondersteund door het systeem van de zgn. taxshelter. Wat is eigenlijk precies zo'n taxshelter? Kunt u met uw vennootschap ook zo'n investering doen? Wat zijn de voorwaarden, de aandachtspunten en wat brengt die investering u mogelijkerwijze op? Dit dossier geeft u op deze en andere vragen een praktisch antwoord.

in detail

We bespreken:

 • Wettelijke basis en regels
 • Wie kan investeren in taxshelter?
 • Hoe werkt het taxsheltermechanisme?
 • Kunt u uw winsten onbeperkt vrijstellen?
 • Bijkomende rendementscomponent: interestvergoeding
 • Totale rendement: financieel rendement en bijkomende voordelen
 • In de praktijk
 • Risico’s van een taxshelterinvestering
 • Taxshelter en notionele interestaftrek
 • Taxshelter en overgedragen verliezen
 • Conclusies

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider van een vennootschap

 • die snel en to-the-point het principe van de taxshelter wil leren kennen
 • die wil nagaan of voor zijn vennootschap zo'n investering interessant is

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Liesbeth Vossen

 • redacteur Indicator nv

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

1.1. Historiek

1.2. Huidig kader

2. Wettelijke basis en regels

3. Wie kan investeren in taxshelter?

4. Hoe werkt het taxsheltermechanisme?

4.1. Uw vennootschap ‘investeert’ in een belastingvoordeel

4.2. Uw vennootschap krijgt een belastingvrijstelling

4.3. Een belastingvrijstelling in twee fases

5. Kunt u uw winsten onbeperkt vrijstellen?

5.1. Beperking in absolute termen: maximaal € 750.000

5.2. Beperking in relatieve termen: maximaal 50% van de zgn. belastbare gereserveerde winst

6. Bijkomende rendementscomponent: interestvergoeding

6.1. Beperkt niveau rente

6.2. Beperkte termijn

7. Totale rendement: financieel rendement en bijkomende voordelen

7.1. Financieel rendement

7.2. Bijkomende voordelen

8. Praktisch

8.1. Procedure bij de aanvang van de taxshelterinvestering

8.2. Procedure tijdens het verwerken van de taxshelterinvestering

8.3. Procedure bij het SUCCESVOL afronden van de taxshelterinvestering

9. Risico’s van een taxshelterinvestering

9.1. Niet verkrijgen van het fiscale voordeel

9.2. Verschuldigdheid van nalatigheidsinteresten

9.3. Niet verkrijgen van de afgesproken rente

9.4. Cijfervoorbeeld worstcasescenario

10. Taxshelter en notionele interestaftrek

11. Taxshelter en overgedragen verliezen

12. Conclusie

Pakketaanbod
175,00 
Pakketprijs nu: 80,00 
In dit pakketaanbod...
Wat moet u weten over 'kosten eigen aan de werkgever'?
35,00 
Abonneeprijs 20,00 
Interesten en dividenden uitkeren
35,00 
Abonneeprijs 20,00 
Een tantième toekennen
35,00 
Abonneeprijs 20,00 
De aanslag geheime commissielonen
35,00 
Abonneeprijs 20,00 
Alles wat u moet weten over de taxshelter
35,00 
Abonneeprijs 20,00 
Wat moet u weten over 'kosten eigen aan de werkgever'?
35,00 
Abonneeprijs 20,00 
Interesten en dividenden uitkeren
35,00 
Abonneeprijs 20,00 
Een tantième toekennen
35,00 
Abonneeprijs 20,00 
De aanslag geheime commissielonen
35,00 
Abonneeprijs 20,00 
Alles wat u moet weten over de taxshelter
35,00 
Abonneeprijs 20,00 
Prijzen zijn excl. btw