Indicator Online

016 35 99 00

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

2 praktische gidsen om het maximum uit uw vennootschap te halen

Pakketaanbod - Praktische Gidsen 2017


Een Praktische Gids 2017 over... 

samengevat

Met deze Praktische Gids 2017 weet u perfect hoe u uitgaven op de grens tussen privé en vennootschap het best boekt. We bespreken duidelijk de spelregels en de mogelijke gevolgen, zodat u maximaal voordeel behaalt. We doen dit uiteraard in functie van de meest recente wetswijzigingen en regelgeving en de toepassing hiervan door de fiscus.

in detail

We geven voor veelvoorkomende privé-uitgaven in de praktijk een gedetailleerd antwoord op de vraag of u ze kunt inbrengen in uw vennootschap of niet.

 • De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap
  • vennootschapsrechtelijke regels
  • fiscale regels voor uw vennootschap
  • fiscale regels voor u privé
  • regels inzake btw
 • De praktijk: uw vennootschap financiert...
  • onroerende goederen
  • auto's en andere voertuigen
  • computers, gsm's, tv's en andere elektronica
  • vakantie, restaurantbezoek en vrijetijdsbesteding...
  • privéfeesten en geschenken
  • gezondheidskosten
  • kledij
  • persoonlijke fiscale of sociale kosten

De fiscus is erop gebrand om privé-uitgaven als bedrijfskosten te weigeren of zelfs om uw vennootschap hiervoor te belasten. Met dit dossier staat u sterk in uw schoenen en krijgt u geen problemen met de fiscus.

Deze Praktische Gids 2017 is er speciaal voor... 

iedere zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap

 • die privé-uitgaven als bedrijfskosten wil boeken

Deze Praktische Gids 2017 is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Marc Van Ginderachter

 • hoofdredacteur Indicator

In deze Praktische Gids 2017 leest u...

Inhoudstafel

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap

1.1. De vennootschapsrechtelijke regels

1.2. De fiscale regels voor uw vennootschap

1.3. De fiscale regels voor u privé

1.4. De regels inzake de btw

2. Diverse privé-uitgaven onder de loep genomen

2.1. Uw vennootschap financiert (een of meer) onroerende goederen die u privé gebruikt

2.2. Uw vennootschap financiert uw privé gebruikte auto’s (en andere voertuigen)

2.3. Uw vennootschap financiert computers, gsm’s, tv’s en andere elektronica die u (ook) privé gebruikt

2.4. Uw vennootschap betaalt uw vakantie, uw restaurant­bezoek, uw vrijetijdsbesteding, enz.

2.5. Uw vennootschap betaalt een privéfeest, geschenken, enz.

2.6. Uw vennootschap financiert uw gezondheids­kosten

2.7. Uw vennootschap betaalt uw kledij

2.8. Uw vennootschap betaalt uw persoonlijke fiscale of sociale kosten

Een Praktische Gids 2017 over... 

samengevat

Met dit geactualiseerd Tips & Advies-Dossier benut u optimaal alle mogelijkheden om eenvoudig en belastingvrij geld uit uw vennootschap te halen met forfaitaire kostenvergoedingen. Door de blijvende hoge belastingdruk op uw 'gewoon' loon is dit een permanent aandachtspunt. U krijgt per kostenvergoeding de nodige uitleg over hoe u ze toepast en hoe u zich verantwoordt tegenover de fiscus. Zo bent u er zeker van dat u maximaal voordeel behaalt zonder problemen met de fiscus achteraf.

in detail

De volgende onderwerpen behandelen we van a tot z:

 • wat is een (forfaitaire) kostenvergoeding?
 • de algemene forfaitaire kostenvergoeding
 • de binnenlandse dagvergoeding
 • de buitenlandse reisvergoeding
 • de kilometervergoeding
 • kostenvergoedingen voor uw personeel
 • kostenvergoedingen toepassen in de praktijk

Inclusief een online service met 3 rekentools in excel:

 • om uw forfaitaire kostenvergoeding te onderbouwen
 • om uw forfaitaire buitenlandse dagvergoeding correct te berekenen
 • om uw totale buitenlandse kostenvergoeding te berekenen (=uw kostennota voor de fiscus)

Met de tips en adviezen uit deze Praktische Gids 2017 weet u perfect wat u moet doen en hoe ver u nu kunt gaan om maximaal voordeel te doen. Aangevuld met de vele praktijkvoorbeelden is het uw ideale leidraad.

Deze Praktische Gids 2017 is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator nv

Als extra krijgt u bij deze Praktische Gids 2017 een... 

Online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Deze Praktische Gids 2017 is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator

In deze Praktische Gids 2017 leest u...

Inhoudstafel

1. Wat is een kostenvergoeding precies?

1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap

1.2. Wat is precies een ‘forfaitaire kostenvergoeding’?

1.3. Welke fiscale basisregels gelden er voor kostenvergoedingen?

2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding

2.1. Wie kan zo’n kostenvergoeding opnemen?

2.2. Welke kosten kunnen door een algemene forfaitaire kostenvergoeding terugbetaald worden?

2.3. Hoeveel mag uw kostenvergoeding bedragen?

2.4. Waarmee kunt u uw kosten­vergoeding combineren?

2.5. Is de kostenvergoeding fiscaal aftrek­baar voor uw vennootschap?

3. Vragen en antwoorden over de binnenlandse dagvergoeding

3.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘binnenlandse dagvergoeding’?

3.2. Wie kan zo’n dagvergoeding opnemen?

3.3. Hoeveel mag de binnenlandse dagvergoeding bedragen?

3.4. Waarmee mag u de binnenlandse dag­vergoeding combineren?

3.5. Is de binnenlandse dagvergoeding fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap?

4. Vragen en antwoorden over de buitenlandse reisvergoeding

4.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘buitenlandse reisvergoeding’?

4.2. Wie kan een buitenlandse reisvergoeding opnemen?

4.3. Hoeveel mag de buitenlandse reis­vergoeding bedragen?

4.4. Waarmee mag u de buitenlandse reis­vergoeding combineren?

4.5. Is zo’n buitenlandse reisvergoeding aftrekbaar voor uw vennootschap?

4.6. De forfaitaire bedragen die aanvaard worden als buitenlandse reisvergoeding voor de verschillende landen (reis van minstens 10 uur en hoogstens 30 dagen)

4.7. Bijlage: de forfaitaire bedragen die aanvaard worden als buitenlandse reisvergoeding voor de verschillende landen (reis van meer dan 30 dagen en minder dan 24 maanden)

5. Vragen en antwoorden over de kilometervergoeding

5.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘kilometervergoeding’?

5.2. Wie kan een kilometervergoeding opnemen?

5.3. Hoeveel mag de kilometervergoeding bedragen?

5.4. Is de kilometervergoeding aftrekbaar voor uw vennootschap?

6. Vragen en antwoorden over de kosten­vergoedingen voor uw personeel

6.1. Welke kostenvergoedingen kunt u betalen aan uw personeel en wanneer?

6.2. Aan welke werknemers kunt u een kostenvergoeding betalen?

7. Wat komt er nog allemaal bij kijken?

7.1. Zitten er sociale bijdragen op uw kosten­vergoedingen?

7.2. Hoe zit het met de RSZ op de kostenvergoedingen voor uw personeel?

7.3. Zit er btw in een kostenvergoeding en is die aftrekbaar?

7.4. Moet een kostenvergoeding effectief betaald worden of mag die op de rekening-courant geboekt worden?

7.5. Moet een kostenvergoeding maandelijks betaald worden of mag dat ook één keer per jaar?

7.6. Moet u de kostenvergoedingen op de loonfiches zetten?

7.7. Is er een risico op de extra belasting van 103%?

7.8. Moet u kostenvergoedingen invullen op uw belastingaangifte?


7.9. Moet u bijzondere bijlagen bij de aangifte vennootschaps­belasting voegen wanneer uw vennootschap u een kosten­vergoeding betaalt?

7.10. Moet u bijzondere bijlagen bij belasting­aangiftes of RSZ-aangiftes voegen wanneer u kosten­vergoedingen betaalt aan uw werknemers?

7.11. Is het een probleem dat u (of uw werknemer) voordien geen kostenvergoeding kreeg?

7.12. Mag u uw loon verminderen met het bedrag dat u voortaan opneemt als kostenvergoeding?

7.13. Is een kostenvergoeding van belang voor uw groeps­verzekering of een ander extralegaal pensioen ten laste van uw vennootschap?

7.14. Tellen kostenvergoedingen mee als ‘bezoldiging’ voor het verlaagd tarief in de vennootschaps­belasting?

7.15. Moet u de berekening van een kostenvergoeding op papier hebben?

7.16. Hoe bereidt u zich voor op een controle?

7.17. Wat moet u doen wanneer de fiscus kosten­vergoedingen wil belasten bij wie ze gekregen heeft?

7.18. Wat moet u doen wanneer de fiscus de aftrek van de kosten­vergoeding door uw vennoot­schap (gedeeltelijk) wil verwerpen?

8. Rekentools

Pakketaanbod
182,00 
Pakketprijs nu: 98,00 
In dit pakketaanbod...
Uitgaven op de grens van privé/beroep via uw vennootschap doen
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Kostenvergoedingen
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Uitgaven op de grens van privé/beroep via uw vennootschap doen
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Kostenvergoedingen
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Uitgaven op de grens van privé/beroep via uw vennootschap doen
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Kostenvergoedingen
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Uitgaven op de grens van privé/beroep via uw vennootschap doen
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Kostenvergoedingen
91,00 
Abonneeprijs 71,00 
Prijzen zijn excl. btw