Indicator Online
 
Onze oplossingen

Indicator

Vermogens- & successieplanning met minderjarige kinderen

Een Praktische Gids 2017 over... 

samengevat

Dit dossier geeft u advies over hoe u een vermogens- en successieplanning opzet en opvolgt waarbij u rekening houdt met minderjarige kinderen. We bekijken dit vanuit verschillende invalshoeken en situaties. Zo bent u er zeker van dat u voor minderjarige kinderen de juiste keuzes maakt en hun een optimale bescherming biedt als het noodlot onverwacht zou toeslaan, zodat hun toekomst veiliggesteld is.

in detail

U leeft goed. U inbeelden dat er toch iets fout kan gaan, doet u niet graag. Toch kunnen we maar beter voorbereid zijn.… Of misschien heeft het noodlot al toegeslagen en bent u verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van minderjarige (klein)kinderen of bent u verantwoordelijk voor een minderjarig (klein)kind zelf. In dit dossier bekijken we de verschillende situaties vanuit de praktijk:

 • het beheer over de goederen van het minderjarige kind
  • wie is minderjarig?
  • bevoegdheid van de ouders, de adoptant, de voogd, de pleegvoogd, de pleegouders
  • de vrederechter: wanneer is een machtiging nodig?
 • het erfrecht van uw kind in functie van uw relatie met uw partner
  • niet (meer) gehuwd, niet (meer) samenwonend
  • feitelijk samenwonend
  • wettelijk samenwonend
  • gehuwd
  • specifieke gevallen: erfrecht van uw pupil, pleeg- of zorgkind
 • het successierecht van uw kind bij uw overlijden
  • u bent vader, moeder
  • u bent adoptant
  • u bent de partner/echtgenoot van vader, moeder of adoptant (stiefouder)
 • schenkingsrechten
 • planningsmogelijkheden
  • waarom plannen?
  • 3 voorafgaande vragen voor een goede planning
  • planning met onmiddellijke gevolgen voor het kind
  • planning zonder onmiddellijke gevolgen voor het kind

Deze Praktische Gids, aangevuld met een handige verklarende woordenlijst, verwerkt erfrecht, successierecht en schenkingsrecht specifiek in functie van minderjarige kinderen tot een verstaanbaar geheel. Zodoende kunt u met kennis van zaken over erven en schenken nadenken en de optimale weg uitstippelen. Zo bent u er zeker van dat u de toekomst van de kinderen veiligstelt en hun vermogen optimaal beheerd is/zal worden.

Deze Praktische Gids 2017 is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die een optimale vermogens- en successieplanning wil opzetten en beheren om minderjarige kinderen te beschermen en om hun toekomst veilig te stellen.

Deze Praktische Gids 2017 is samengesteld door... 

Ferenc Ballegeer

 • advocaat

In deze Praktische Gids 2017 leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind

 1. Belang
 2. Wie is minderjarig?
 3. Bevoegdheid van de ouders
  1. Ouderlijk gezag
  2. Wettelijk genot
  3. Verantwoordingsplicht
  4. Vader en moeder oefenen het ouderlijk gezag gezamenlijk uit
  5. Moeder of vader alleen?
 4. Bevoegdheid van de adoptant
  1. Vooraf: soorten adoptie
  2. De adoptanten gezamenlijk
  3. Een adoptant
 5. Bevoegdheid van de voogd
  1. Wat is voogdij?
  2. De voogd
 6. Bevoegdheid van de pleegvoogd
  1. Wat is pleegvoogdij?
  2. Bevoegdheid van de pleegvoogd
 7. Bevoegdheid van de pleegouders
 8. Wanneer is een machtiging van de vrederechter noodzakelijk?
 9. Besluit

  Deel 2: Het erfrecht van uw kind en de positie van uw partner

 10. U bent niet (meer) gehuwd en/of woont niet (meer) samen
  1. Wat erft uw kind van u als vader of moeder?
  2. Wat erft uw kind van uw ex-partner of -echtgeno(o)t(e)?
  3. Neemt het kind de plaats in van een onwaardige ouder?
  4. Wat erft uw adoptief kind?
  5. Wat erft uw adoptief kind van uw ex-echt­geno(o) t(e) of -partner?
 11. U woont feitelijk samen
  1. Wie woont feitelijk samen?
  2. U woont samen met de andere ouder van uw kind
  3. U woont samen met een andere persoon dan de vader of moeder van uw kind
  4. Het erfrecht van uw adoptief kind
 12. U woont wettelijk samen
  1. Wanneer woont u wettelijk samen?
  2. U woont samen met de andere ouder van uw kind
  3. U woont samen met een andere persoon dan de vader of moeder van uw kind
  4. Het erfrecht van uw adoptief kind
 13. U bent gehuwd
  1. U bent gehuwd met de andere ouder van uw kind
  2. U bent gehuwd met een andere persoon dan de vader of moeder van uw kind
  3. Het erfrecht van uw adoptief kind
 14. Het erfrecht van uw pupil, pleeg- of zorgkind
  1. Het erfrecht van uw pupil
  2. Het erfrecht van uw pleegkind
  3. Het erfrecht van uw zorgkind

   Deel 3: Het successierecht van uw kind bij uw overlijden

 15. Inleidende beschouwingen
  1. Gewestelijke bevoegdheid
  2. Successierechten op het nettoactief
  3. Fictiebepalingen
  4. Successierechten op de wereldwijde nalatenschap
  5. Erfgenamen in het buitenland
 16. Successierechten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest
  1. Overzicht tarieven
  2. Hoeveel successierechten betaalt uw kind?
 17. Successierechten in het Vlaams gewest
  1. Overzicht tarieven
  2. De successierechten van uw kind
 18. Successierechten in het Waals gewest
  1. Overzicht tarieven
  2. De successierechten van uw kind

   Deel 4: Schenkingsrechten

 19. Inleiding
  1. Berekend per begiftigde
  2. Schenking van blote eigendom
  3. Schenking van vruchtgebruik
  4. Tarieven: woonplaats van de schenker
 20. Tarieven: Brussels Hoofdstedelijk gewest
  1. Onroerende goederen
  2. Roerende goederen
  3. De schenking van een familiale onderneming of vennootschap
 21. Tarieven in het Vlaams gewest
  1. Onroerende goederen
  2. Roerende goederen
  3. De schenking van een familiale onderneming of vennootschap
 22. Tarieven in het Waals gewest
  1. Onroerende goederen
  2. Roerende goederen
  3. De schenking van een familiale onderneming of vennootschap

   Deel 5: Planningsmogelijkheden

 23. Inleiding
  1. Waarom planning met minderjarige kinderen?
  2. Heeft u planning nodig?
  3. Planning met onmiddellijk effect of met effect na uw overlijden?
 24. Voor u aan planning kunt beginnen: drie vragen
  1. Voorafgaande vraag: heeft u een huwelijks­contract?
  2. Voorafgaande vraag: heeft u een levens­verzekering?
  3. Voorafgaande vraag: heeft u een aandeel­houders­overeenkomst?
 25. Vermogensplanning met onmiddellijke gevolgen voor het kind
  1. De schenking of gift
  2. Hoe roerende goederen schenken?
  3. Aanvaarding van een schenking voor het kind
  4. Wie beheert de geschonken goederen?
  5. Fiscale gevolgen van een schenking van roerende goederen
  6. De fiscale gevolgen van een schenking van onroerende goederen
  7. Generation skipping via verwerping van een nalatenschap door de ouders
  8. Hoe behoudt u de controle over een schenking?
  9. De gesplitste aankoop van een onroerend goed
 26. Vermogensplanning zonder onmiddellijke gevolgen voor het kind
  1. Planning via uw echtgeno(o)t(e) of partner
  2. Een testament ten gunste van het kind
  3. Specifieke mogelijkheden voor grootouders
  4. Planning met een levensverzekering
  5. Planning met een private stichting of een vennootschap

   Verklarende woordenlijst

Vermogens- & successieplanning met minderjarige kinderen

 • Onmiddellijk toepasbare adviezen en oplossingen
 • Stel de toekomst van uw kinderen veilig
 • Met handige verklarende woordenlijst
 • 117 pagina's
 • Gratis verzending


Aanbod
Pagina's

 

 

Papier

Abonneeaanbod

€ 91

 71,00

Enkel met actief abonnement
117
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 91,00

117
Prijzen zijn excl. btw
 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00