Indicator Online
 
Onze oplossingen

Indicator

Vastgoed & de complexe papierwinkel anno 2014: wat u zeker niet mag vergeten!

Handleiding en overzicht van de attesten die nodig zijn bij verkoop of verhuur in de drie gewesten.

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dankzij dit boek beschikt u altijd over een perfect dossier en herleidt u het risico op fouten en verrassingen tot nul. U weet altijd welke documenten en attesten nodig zijn bij een koop/verkoop en/of een huur/verhuur, en dit voor de drie gewesten. Dit uitermate praktische en overzichtelijke naslagwerk bespaart u heel wat kopzorgen en kostbare tijd.

in detail

 • Handige steekkaarten: overzicht van de essentie
 • In detail een antwoord op volgende vragen:
  • Welke documenten en attesten zijn er vereist?
  • Wanneer en waarom heeft u die precies nodig?
  • Wat kan de sanctie in het voorkomende geval zijn?
  • Waar kunt u de nodige attesten en documenten vinden?
 • Online service: overzicht van de verplichte bijlages bij een huurovereenkomst

De laatste jaren heeft u heel wat verplichte of aangewezen attesten en documenten nodig bij een (ver)koop en/of een (ver)huur. Dit boek is uw praktische leidraad om veilig en correct te handelen.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

vastgoedmakelaars, notarissen, syndici, patrimoniumbeheerders

 • die kopzorgen en kostbare tijd willen besparen bij het huren en verhuren, kopen en verkopen van panden

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Boek een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Ciska Servais

 • Astrea advocaten Antwerpen

Iris Hemelaer

 • Astrea advocaten Antwerpen

Ludwig Van der Reysen

 • hoofdredacteur Indicator nv

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord 1

Deel 1 - Bodemattest

Overzicht 5

1. Bodemattest in het Vlaams gewest 8

1.1. Wanneer moet men in het Vlaams gewest beschikken over een bodemattest? 8

1.2. Hoelang is zo’n bodemattest geldig? 11

1.3. Mogelijke sancties 12

2. Bodemattest in het Waals gewest 14

2.1. Specifiek aan het Waalse decreet inzake bodembeheer 14

2.2. Wat te doen bij de overdracht van een risicogrond? 15

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 17

3.1. Wanneer moet men beschikken over een bodemattest? 17

3.2. Wat is de geldigheidsduur? 19

3.3. Wat zijn de sancties? 20

Deel 2 - ‘As built’-attest

1. ‘As built’-attest in het Vlaams gewest 23

1.1. Wat is het precies? 23

1.2. Wanneer moet u beschikken over een ‘As built’-attest? 23

1.3. Waar te bekomen? 24

1.4. Wat zijn de sancties? 24

2. ‘As built’-attest in het Waals gewest 24

3. ‘As built’-attest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 24

Deel 3 - Postinterventiedossier

Overzicht 27

1. Federale regelgeving 28

2. Onderdeel van de veiligheids­coördinatie 28

3. Wanneer moet men beschikken over een postinterventie­dossier? 28

4. Wat zijn de sancties? 29

5. Waar te bekomen? 30

6. Wat is de geldigheidsduur? 30

Deel 4 - Energieprestatiecertificaat (EPC)

Overzicht 33

1. Energieprestatiecertificaat in het Vlaams gewest 36

1.1. Waarover gaat het en welk onderscheid is er van belang? 36

1.2. Het EPC voor residentiële gebouwen 36

1.3. Het EPC niet-residentiële gebouwen 39

2. Energieprestatiecertificaat in het Waals gewest 41

2.1. Sinds wanneer is dit van kracht? 41

2.2. Wanneer moet men beschikken over een EPC? 42

2.3. Wat is de geldigheidsduur? 44

2.4. Waar te bekomen? 45

2.5. Wat zijn de sancties? 45

3. Energieprestatiecertificaat in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 46

3.1. Sinds wanneer is dit van kracht? 46

3.2. Wanneer moet men beschikken over een EPC? 46

3.3. Wat is de geldigheidsduur? 49

3.4. Wat zijn de sancties? 49

Deel 5 - Conformiteitsattest

Overzicht 53

1. Conformiteitsattest in het Vlaams gewest 56

1.1. Wanneer moet men beschikken over een conformiteitsattest? 56

1.2. Wat is de geldigheidsduur? 56

1.3. Wat zijn de sancties? 57

1.4. Waar te bekomen? 57

2. Conformiteitsattest in het Waals gewest 58

2.1. Wanneer moet men beschikken over een conformiteitsattest? 58

2.2. Wat is de geldigheidsduur? 58

2.3. Wat zijn de sancties? 58

2.4. Waar te bekomen? 59

3. Conformiteitsattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 60

3.1. Wanneer moet men beschikken over een conformiteitsattest? 60

3.2. Wat is de geldigheidsduur? 60

3.3. Wat zijn de sancties? 60

3.4. Waar te bekomen? 61

Deel 6 - Huurovereenkomst

Overzicht 65

1. Federale wetgeving 67

2. Bekendmaking van de huurprijs en de kosten 67

3. Schriftelijke overeenkomst 68

4. Verplichte bijlagen bij de overeenkomst 68

5. Verplichte plaatsbeschrijving 69

6. Verplichte registratie van de overeenkomst 69

7. Huurwaarborg 70

8. Verbod om de eigenaarsherstellingen ten laste van de huurder te leggen 71

9. Bijlagen huurovereenkomst 71

Deel 7 - Mede-eigendom appartement

Overzicht 111

1. Gewijzigde wetgeving sinds 1 september 2010 112

1.1. Nieuwe Appartementswet 112

1.2. Informatieverstrekking aan de koper van een appartement 112

2. Bijzondere informatieverplichtingen aan de koper vóór de onderhandse overeenkomst 113

2.1. Wanneer gelden de bijzondere informatieverplichtingen precies? 113

2.2. Welke informatie moet er meegedeeld worden? 113

2.3. Wie moet de informatie opvragen? 114

2.4. Wie draagt de kosten van de informatie­verstrekking door de syndicus? 114

3. Bijzondere informatieverplichtingen aan de koper vóór de notariële overeenkomst 115

3.1. Te melden door de notaris aan de koper 115

3.2. Te melden door de notaris aan de syndicus 115

3.3. Regeling van de betaling van de kosten uit het verleden 115

3.4. Regeling van het lot van het kapitaal van de vereniging van mede-eigenaars 116

4. Overige informatieverstrekking door de verkoper aan de koper 116

5. Wat zijn de sancties in geval van niet-naleving van de informatie­verplichtingen? 117

6. Bijzondere verplichtingen in geval van verhuring van een kavel 117

Deel 8 - Asbestinventaris

Overzicht 121

1. Specifieke wetgeving ter bescherming van werknemers 122

2. Wanneer moet men beschikken over een asbestinventaris/beheers­programma? 122

2.1. Wanneer verplicht bij verkoop of verhuur? 122

2.2. Vooral verplicht voor werkgevers bij de uitvoering van werken 123

3. Wat zijn de sancties? 123

4. Waar te bekomen? 124

Deel 9 - Keuring stookolietanks

Overzicht 127

1. Keuring van stookolietanks in het Vlaams gewest 130

1.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing? 130

1.2. Controle van de ‘particuliere’ stookolietanks (minder dan 5.000 liter) 130

1.3. Controle van de ‘ingedeelde’ stookolie­tanks (meer dan 5.000 liter) 132

2. Keuring van stookolietanks in het Waals gewest 135

2.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing? 135

2.2. Controle van de stookolietanks 135

2.3. Waar te bekomen? 137

2.4. Wat zijn de sancties? 137

3. Keuring van stookolietanks in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 138

Deel 10 - Keuringsverslag elektrische installatie

Overzicht 141

1. Welke wetgeving is er hier van toepassing? 142

2. Wanneer moet men beschikken over een keuringsattest? 142

2.1. Bij verkoop 142

2.2. Verplichtingen voor de koper en de verkoper 143

2.3. Bij verhuur 144

3. Waar te bekomen? 144

4. Wat is de geldigheidsduur? 145

5. Wat zijn de sancties? 145

Deel 11 - Keuring verwarmingstoestellen

Overzicht 149

1. Keuring van verwarmingstoestellen in het Vlaams gewest 152

1.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing? 152

1.2. Verschillende soorten van centrale verwarming 152

1.3. Verplichtingen bij een nieuw centraal stooktoestel 153

1.4. Verplichtingen bij een centraal stooktoestel in gebruik 154

1.5. Verwarmingsaudit 154

1.6. Stooktoestel dat ouder is dan 15 jaar 155

1.7. Waar te bekomen? 155

1.8. Wat zijn de sancties? 156

2. Keuring van verwarmings­toestellen in het Waals gewest 157

2.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing? 157

2.2. Verplichtingen van de eigenaar van de centrale verwarmingsinstallatie 157

2.3. Verplichtingen van de gebruiker 159

2.4. Waar te bekomen? 159

2.5. Wat zijn de sancties? 160

3. Keuring van verwarmingstoestellen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 161

3.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing? 161

3.2. Verplichting bij oplevering 161

3.3. Periodieke controle 162

3.4. Diagnose van de verwarmingssystemen 162

3.5. Waar te bekomen? 162

3.6. Wat zijn de sancties? 163

Deel 12 - Stedenbouwkundige informatieverplichtingen

Overzicht 167

1. Stedenbouwkundige informatie­verplichtingen in het Vlaams gewest 172

1.1. Over welke informatieverplichtingen gaat het precies? 172

1.2. Informatieverplichtingen van de instrumenterende ambtenaar 174

1.3. Informatieverplichtingen in geval van publiciteit 176

1.4. Informatieverplichtingen in geval van een overeenkomst 177

1.5. Stedenbouwkundig uittreksel 177

1.6. Wat zijn de sancties? 178

2. Stedenbouwkundige informatie­verplichtingen in het Waals gewest 179

2.1. Informatieverplichtingen in geval van publiciteit 179

2.2. Informatieverplichtingen in geval van een overeenkomst 180

3. Stedenbouwkundige informatie­verplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 181

3.1. Informatieverplichtingen van de notaris in geval van een overeenkomst 181

3.2. Informatieverplichtingen van de notaris in geval van reclame 182

3.3. Algemene informatieverplichtingen in geval van reclame 182

3.4. Wat zijn de sancties? 183

Deel 13 - Voorkooprechten

Overzicht 187

1. Voorkooprechten in het Vlaams gewest 190

1.1. Wat zijn de soorten van (decretale) voorkooprechten? 190

1.2. Hoe weet men of er een voorkooprecht van toepassing is? 190

1.3. Bij welke transacties is het voorkoop­recht van toepassing? 191

1.4. Procedure van aanbieding van het voorkooprecht 191

1.5. Wat zijn de sancties? 192

2. Voorkooprechten in het Waals gewest 193

2.1. Wat zijn de (decretale) voorkoop­rechten? 193

2.2. Hoe weet men of er een voorkooprecht van toepassing is? 193

2.3. Bij welke transacties is het voorkoop­recht van toepassing? 193

2.4. Procedure van aanbieding van het voorkooprecht 194

2.5. Wat zijn de sancties? 195

3. Voorkooprechten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 196

3.1. Wat zijn de voorkooprechten? 196

3.2. Hoe weet men of er een voorkooprecht van toepassing is? 196

3.3. Bij welke transacties is het voorkooprecht van toepassing? 197

3.4. Procedure van aanbieding van het voorkooprecht 197

3.5. Hoe wordt het voorkooprecht uitgeoefend? 198

3.6. Wat zijn de sancties? 199

Deel 14 - Milieuvergunning

Overzicht 203

1. Milieuvergunning in het Vlaams gewest 206

1.1. Indeling in drie klassen 206

1.2. Procedure 206

1.3. Wat zijn de sancties? 207

2. Milieuvergunning in het Waals gewest 208

2.1. Indeling in drie klassen 208

2.2. Procedure 208

2.3. Wat zijn de sancties? 208

3. Milieuvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 209

3.1. Indeling in vijf klassen 209

3.2. Wat zijn de sancties? 210

Deel 15 - Verwaarlozingsheffing

Overzicht 213

1. Verkrottings­heffing in het Vlaams gewest 216

1.1. Heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen 216

1.2. Leegstandsheffing bedrijfsruimten 220

2. Leegstands- en verwaarlozings­heffing in het Waals gewest 225

2.1. Belasting op verlaten woningen 225

2.2. Belasting op afgedankte bedrijfsruimtes 225

3. Leegstands- en verwaarlozings­heffing in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 228

3.1. Gemeentelijke leegstandsheffing 228

3.2. Belasting op niet-uitgebate bedrijfsruimtes 228

3.3. Administratieve leegstandsboete 232

Vastgoed & de complexe papierwinkel anno 2014: wat u zeker niet mag vergeten!

 • Onmiddellijk toepasbare adviezen en oplossingen
 • Inclusief online service met handige modellen en/of tools
 • Handige steekkaarten
 • Steeds het juiste document/attest
 • 240 pagina's
 • Handig formaat
 • Gratis verzending


Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

Papier + Online service

Abonneeaanbod

€ 111

 81,00

Enkel met actief abonnement
240
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 111,00

240
Prijzen zijn excl. btw
 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00