Onze oplossingen

Indicator

Tips & Advies Financieel management

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Tips & Advies Financieel management is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket van een financieel verantwoordelijke efficiënt uit te voeren
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die antwoorden zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de financiële gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 3 - nummer 10 - 03.03.2017

SCHORSING ARBEIDSOVEREENKOMST

Nu ruimere mogelijkheden voor tijdskrediet: hoeveel inspraak heeft de werkgever nog?

De sociale partners hebben eind december 2016 de cao over het tijdskrediet aangepast. Het tijdskrediet zonder motief is afgeschaft en het tijdskrediet voor zorgmotieven werd uitgebreid.

Wanneer heeft een werknemer nu precies recht op tijdskrediet? Mag de bedrijfsleider dat tijdskrediet weigeren of uitstellen? Kunt u bepaalde categorieën werknemers ook uitsluiten van de opname van tijdskrediet? Hoe pakt u dat dan aan?

BESTUUR

Werken met een directiecomité: welk fiscaal en sociaal statuut voor de leden?

Wanneer is de oprichting van een directiecomité zinvol en welke bevoegdheden heeft zo’n directiecomité dan?

Zijn de leden van dat directiecomité zelfstandigen? Waarmee moet u in die context toch opletten? Welke interessante gevolgen heeft het feit dat leden van het directiecomité fiscaal als een bedrijfsleider categorie II aangemerkt worden?

FISCALE OPTIMALISATIE

Investeringsaftrek of notionele interestaftrek: hoe optimaal kiezen?

Het percentage van de notionele interestaftrek is ten gevolge van de lagere rente de laatste jaren fors gedaald. Daarnaast moet u ook kiezen tussen de notionele interestaftrek en de gewone investeringsaftrek.

Opteert u dan altijd het best voor de hoogste van die twee aftrekken? Hoe kiest u als het bedrijf onvoldoende winst heeft om die aftrekken volledig te benutten? En wat is de beste keuze als er nog overgedragen verliezen zijn?

ARBEIDSVOORWAARDEN

Een ‘asset deal’: welke gevolgen voor het personeel?

Moet u het personeel ook altijd verplicht mee overnemen als u via een overname van activa een bedrijfsactiviteit overneemt?

Welke gevolgen heeft die overname voor de individuele en collectieve loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel? Waarmee moet u rekening houden als uw bedrijf zelf onder een ander paritair comité valt? Hoe pakt u de zaken dan praktisch het best aan?

JAARREKENING

Gewijzigde kmo-definitie: hoe correct toepassen bij uw jaarafsluiting?

Als gevolg van de implementatie van de Europese Boekhoudrichtlijn is de definitie van een ‘kleine’ vennootschap gewijzigd.

De meeste wijzigingen zijn van toepassing vanaf het eerste boekjaar dat aanvangt na 31 december 2015, maar een belangrijk onderdeel treedt pas in werking vanaf het tweede boekjaar. Hoe moet u die gewijzigde definities nu toepassen bij de opmaak van uw jaarrekening en wat verandert er volgend jaar?

GROEPSVERZEKERING

Groepsverzekering nog vroeger opnemen?

Nu iedereen de reserves van zijn bedrijfspensioenplan kan raadplegen via ‘mypension.be’ krijgt ook u wellicht van de bedrijfsleider of van uw collega’s de vraag hoeveel belastingen er dan concreet op de uitkering ingehouden worden. Hoe berekent u die belasting?

Wie kan zijn groepsverzekering nog vervroegd opnemen? Is dat financieel ook interessant?

VOORAFBETALINGEN

Nu zeker belastingen voorafbetalen?

Hoeveel moet u tegen 10 april voorafbetalen als u een belastingvermeerdering wilt vermijden? Hoe wordt die belastingvermeerdering sinds 2017 berekend? Waarom stelt u uw voorafbetaling vanaf dit jaar het best niet meer uit tot december?

Is de situatie anders als het lopende boekjaar vóór 31.12.2017 eindigt? Waarom?

INCASSO FACTUREN

Centraal Register Solvabiliteit: een (r)evolutie in het faillissementslandschap?

U las het wellicht ook al in de media: in het kader van de verdere digitalisering van justitie werd een Centraal Register Solvabiliteit opgericht. Wat is daarvan de doelstelling? Kunt u zelf ook van dat register gebruik maken? Wordt de aangifte van een schuldvordering nu eenvoudiger?

PERSONEELSADMINISTRATIE

Tijd om uw loonkloofverslag op te stellen?

In 2017 moeten bedrijven met meer dan 50 werknemers voor de tweede keer een loonkloofverslag opstellen. Wat houdt die verplichting in en welke timing moet u respecteren?

BTW VERLEGD

Verleggingsregeling: wanneer toepasbaar?

Wanneer moet de verleggingsregeling toegepast worden? Waarmee moet u dan zoal rekening houden als u met een buitenlandse aannemer werkt?

En wat zijn dan de spelregels als er werken uitgevoerd worden aan een pand dat door de bedrijfsleider ook (deels) privé gebruikt wordt?

WERKGELEGENHEIDSPLAN

Vergeet uw werkgelegenheidsplan niet...

Bedrijven die meer dan 20 werknemers tewerkstellen moeten een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Met wie moet u daarover overleggen en welke timing moet u naleven?

JAARREKENING

Wanneer en hoe ontvangen dividenden correct boeken?

Binnenkort beslist de jaarvergadering over het dividend over 2016. Hoe en wanneer boekt u dat dividend correct, zowel bij de moedervennootschap als bij de dochter?

Zijn de boekingen anders als de vennootschap een interimdividend of een tussentijds dividend toekent? Wat zijn daarvoor de spelregels?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Tips & Advies Financieel management

 • Jaargang 3
 • Maandelijks
 • 11 nummers per jaar
 • 20 pagina's adviezen en oplossingen per nummer
 • 'Niet tevreden, geld terug'-garantie


Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Papier + digitaal

Kennismakingsaanbod

€ 115

 69,00 /6 maanden

Eenmalig aanbod
6
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

€ 230

 180,00 /1 jaar

Bij meerdere jaarabonnementen
11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 230,00 /1 jaar

11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
Alleen digitaal

Ontdekkingsaanbod

3 maanden

GRATIS

Eenmalig aanbod
3
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 207,00 /1 jaar

11
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00