Indicator Online
 
Onze oplossingen

Indicator

Tips & Advies Financieel management

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Tips & Advies Financieel management is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket van een financieel verantwoordelijke efficiënt uit te voeren
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die antwoorden zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de financiële gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 4 - nummer 4 - 05.09.2017

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Hervorming van de vennootschapsbelasting: welke maatregelen mag u verwachten?

In juli werd het langverwachte akkoord omtrent de hervorming van de vennootschapsbelasting gesloten. Omdat de hervorming belastingneutraal moet blijven, komt er naast de tariefverlaging een hele reeks compenserende maatregelen.

Hoewel in het akkoord enkel de algemene principes vastgelegd werden, geven wij u alvast een overzicht van de verwachte hervormingen...

AANSPRAKELIJKHEID

Gif in de eieren: wat als uw bedrijf zoiets overkomt?

De media stonden er vol van: gif in de eieren. Maar wat als u door een fout van een leverancier producten verkocht heeft waar iets mis mee is? U moet het product terugroepen. Of erger, mensen worden ziek of er ontstaat ergens brand. Bent u daarvoor dan aansprakelijk?

Kan een goede verzekering dan soelaas bieden? Wat dekt uw verzekering productaansprakelijkheid? Wanneer komt ze tussen en wanneer niet? Waar zitten de valkuilen in de kleine lettertjes van de polis? Bent u altijd beter af met een lagere vrijstelling?

Heeft u daarnaast ook een product-recallverzekering nodig? Wat dekt die verzekering extra? Wanneer is ze vooral nuttig?

GESCHILLEN

Kan het bedrijf zelf gewoon het contract verbreken als de tegenpartij in gebreke blijft?

Veel ondernemers denken ten onrechte dat ze een contract zomaar kunnen verbreken als de tegenpartij haar verbintenissen niet nakomt. Wanneer kunt u de bedrijfsleider toch adviseren om effectief tot zo’n buitengerechtelijke ontbinding over te gaan en wat zijn dan de risico’s?

Waarom neemt u beter een ‘uitdrukkelijk ontbindend beding’ op in uw contracten en algemene voorwaarden? Wanneer en hoe kunt u zich daar geldig op beroepen? Wat zijn de voorwaarden om voor de rechtbank de ontbinding van een overeenkomst te vragen? Wat zijn de praktische gevolgen van zo’n ontbinding? Kunt u daarnaast ook nog een schadevergoeding vorderen?

DIVIDEND

0% rv: enkel wanneer de moeder effectief vennootschapsbelasting betaalt?

Het arrest-Wereldhave van het Europees Hof van Justitie heeft heel wat stof doen opwaaien. De Nederlandse aandeelhouders van Wereldhave komen volgens het Hof niet in aanmerking voor de vrijstelling van bronheffing op dividenden omdat ze 0% vennootschapsbelasting betalen.

Wanneer kan een Belgische vennootschap het inhouden van bronheffing vermijden? Wat is de concrete impact van dit arrest voor België als bronstaat?

ROERENDE VOORHEFFING

Geïncorporeerde en vastgeklikte reserves: rv op kapitaalvermindering en dividend?

De regering heeft aangekondigd dat de regels voor het inhouden van rv op kapitaalverminderingen vanaf 2018 verstrengd worden. Wanneer moet u vandaag rv inhouden als u het kapitaal vermindert? Wat zal er op dit gebied binnenkort veranderen?

Hoe moet u de rv op dividenden berekenen als het kapitaal niet enkel uit een gewone inbreng voortkomt, maar ook geïncorporeerde en/of vastgeklikte reserves bevat?

EDUCATIEF VERLOF

Moet u dat educatief verlof wel toestaan?

Binnenkort krijgt ook u wellicht weer een aantal vragen van collega’s om met ‘educatief verlof’ te gaan. Niet alle bedrijfsleiders zijn daar even gelukkig mee. Wat adviseert u dan? Moet u dat verlof toestaan en zonder meer het gewone loon doorbetalen of zijn er toch beperkingen?

INTERNE CONTROLE

CEO-fraude: hoe voorkomen?

Alleen al in de VS verloren bedrijven volgens de FBI tussen juni 2015 en januari 2016 meer dan 3 miljard dollar door CEO-fraude. Ook in Europa is er een sterke toename. Wat is CEO-fraude precies? Hoe kunt u ze helpen voorkomen via een goede interne controle en aandacht voor de juiste bedrijfscultuur?

GEHEIME COMMISSIELONEN

Geheime commissielonen: regels nu opnieuw gewijzigd?

De fiscus heeft onlangs (circulaire 2017/C/16 van 04.04.2017) zijn standpunt m.b.t. ‘geheime commissielonen’ aangepast. Wanneer is die aanslag nu verschuldigd? Zijn de regels anders voor ‘verdoken meerwinsten’ dan voor ‘ niet-verantwoorde kosten en voordelen’? Welke verstrenging zal de hervorming van de vennootschapsbelasting met zich meebrengen?

ONKOSTENVERGOEDING

Nu hogere kilometervergoeding

De belastingvrije kilometervergoeding voor wie met zijn privéwagen beroepsmatige verplaatsingen verricht, is sinds 1 juli 2017 geïndexeerd. Wat zijn de spelregels?

HERZIENING

Nu nog btw herzien voor privégebruik auto?

De btw op autokosten is in principe slechts recupereerbaar in de mate van het beroepsgebruik. Wanneer moet u die btw dan achteraf nog herzien? Welke termijn moet u dan naleven? Is zo’n herziening soms ook in uw voordeel? Kunt u die hierziening voor 2016 ook nu nog doorvoeren?

LOONKOSTEN

PC 200: loonsverhoging op 1 oktober 2017?

Het sectoraal akkoord voor PC 200 voorziet in een verhoging van de lonen met 1,1%. Moet u nu alle brutolonen zonder meer verhogen of heeft u toch nog een alternatief?

VERKOOP VOORBEREIDEN

Het bedrijf binnen een aantal jaren optimaal verkopen?

U las het wellicht ook al in de media, de komende jaren zullen er letterlijk duizenden bedrijven te koop komen staan. Lang niet alle eigenaars vinden echter gemakkelijk een koper. Wat adviseert u de bedrijfsleider nu al, als hij binnen een paar jaar wellicht aan een verkoop zal denken?

Welke voorbereidingen treft u daarna, eens zijn verkoopplannen concreet worden?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Tips & Advies Financieel management

 • Jaargang 4
 • Maandelijks
 • 11 nummers per jaar
 • 20 pagina's adviezen en oplossingen per nummer
 • 'Niet tevreden, geld terug'-garantie


Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Papier + digitaal

Kennismakingsaanbod

€ 115

 69,00 /6 maanden

Eenmalig aanbod
6
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

€ 230

 180,00 /1 jaar

Bij meerdere jaarabonnementen
11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 230,00 /1 jaar

11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
Alleen digitaal

Ontdekkingsaanbod

3 maanden

GRATIS

Eenmalig aanbod
3
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 207,00 /1 jaar

11
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00