Indicator Online
 
Onze oplossingen

Indicator

Tips & Advies Financieel management

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Tips & Advies Financieel management is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket van een financieel verantwoordelijke efficiënt uit te voeren
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die antwoorden zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de financiële gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 4 - nummer 1 - 08.05.2017

TAXSHELTER

Geïnvesteerd in een taxshelter: wat kunt u nog doen als u geen eindattest verkrijgt?

Duizenden bedrijven hebben geïnvesteerd in een ‘taxshelter’. Om het fiscale voordeel definitief te kunnen verwerven, moeten die investeerders een eindattest voorleggen. Voor een aantal producties weigert de FOD Financiën dat attest nu af te leveren.

Wat zijn de fiscale gevolgen van die weigering? In welke mate kunt u zelf die nadelige gevolgen toch nog enigszins beperken?

LOONOPTIMALISATIE

Hoe uw nettobonus optimaliseren door ‘warrants’ toe te kennen?

Wat is het verschil tussen warrants en OTC-opties? Wat zijn de voordelen van warrants t.o.v. een klassieke bonus in cash? Is warrants toekennen ook voordeliger dan een loonbonus uitbetalen? Waarom kunnen warrants soms toch een goed alternatief zijn voor een loonbonus?

Met welke praktische aspecten moet u rekening houden als het bedrijf warrants toekent en wat zijn dan de bijkomende kosten?

DBI-AFTREK

Nieuwe antimisbruikbepaling: loopt de DBI-aftrek van uw holding nu ook gevaar?

Sinds 1 januari 2017 is de Europese antimisbruikbepaling m.b.t. de Moeder-dochterrichtlijn ook in het Belgische recht ingevoerd.

Wanneer is er volgens Europa en de EU-rechtspraak fiscaal misbruik? Welke praktische gevolgen heeft de nieuwe Belgische antimisbruikbepaling voor u? Wanneer is er in die context sprake van een ‘kunstmatige constructie’?

Kunnen ook andere dan economische motieven het gebruik van een holding rechtvaardigen?

AANGIFTE

Uw aangifte vennootschapsbelasting voorbereiden: aandachtspunten?

De wijzigingen in de aangifte vennootschapsbelasting zijn beperkt. Toch zijn enkele wetswijzigingen die eind 2016 werden goedgekeurd van belang als de vennootschap een gebroken boekjaar heeft.

Hoe optimaliseert u daarnaast uw notionele interestaftrek als u tijdens een controle op verdoken reserves belast werd? Hoe vult u de rubriek uitgekeerde dividenden correct in, bv. als u ‘overdreven’ interesten betaald heeft, eigen aandelen ingekocht heeft of vastgeklikte reserves uitgekeerd heeft?

JAARVERSLAG

Alarmbelprocedure of rechtvaardiging behoud waarderingsregels in continuïteit?

Als u bij het opmaken van de jaarrekening constateert dat het nettoactief van de vennootschap lager ligt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet het bestuur zoals u weet de zgn. alarmbelprocedure naleven. Als het bestuur die procedure niet naleeft, kan haar bestuurdersaansprakelijkheid in het gedrang komen.

De verplichting om te verantwoorden waarom u de waarderingsregels in continuïteit blijft toepassen, is wellicht minder bekend.

Wanneer speelt die verplichting, wat houdt ze concreet in en wat zijn de sancties als het bestuur ze niet naleeft?

SLECHTE BETALERS

Vonnis uitvoeren als klant in beroep gaat?

Kunt u nu een vonnis toch laten uitvoeren als de klant in beroep gaat? Houdt dat voor u een risico in? Hoever kunt u dan in de praktijk gaan met het nemen van uitvoeringsmaatregelen en met welke maatregelen bent u het beste toch zeer voorzichtig?

ARBEIDSREGLEMENT

Mag u nu een hoofddoek verbieden?

Het Europese Hof van Justitie oordeelde recentelijk over het al dan niet discriminerend karakter van een ‘hoofddoekenverbod’. Hoever kunt u nu met zo’n verbod gaan? Welke doelen voor het voeren van een neutraliteitsbeleid kunnen daarbij als legitiem beschouwd worden?

VOORDELEN ALLE AARD

Een gratis lening voor de bedrijfsleider?

Geld uit de vennootschap halen via een dividend blijft duur zolang het nog niet mogelijk is liquidatiereserves tegen de verlaagde rv van 5% uit te keren.

Hoe kan de bedrijfsleider in de tussentijd op een goedkope manier geld uit de vennootschap halen? Hoe wordt hij belast op een lening in rekening-courant? Kan hij vandaag met een hypothecaire lening met variabele rente gratis geld lenen van de vennootschap?

BEZWAAR

Een betwiste aanslag toch beter betalen?

Moet u de aanslag ook betalen als u bezwaar indient? Heeft u er dan belang bij om toch meer te betalen dan het onbetwistbaar verschuldigde gedeelte?

HUUR MAGAZIJN

Een magazijn huren in het buitenland?

Sinds 1 januari 2017 zijn voor opslagdiensten de nieuwe Europese plaatsbepalingsregels van toepassing.

Welke regels gelden er wanneer een magazijn in een ander land gelegen is dan het land waar de huurder gevestigd is? Welke rol speelt dan de vraag of de huurder al dan niet een exclusief gebruiksrecht heeft? Zijn de regels anders als de verhuurder bijkomende diensten levert?

BEDRIJFSWAGEN

Eigen bijdrage auto soms toch nog zinvol?

Wanneer kan het voor de bedrijfsleider soms toch nog zinvol zijn om een ‘eigen bijdrage’ te betalen?

JAARREKENING

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen verwerken in uw jaarrekening?

De Commissie voor Boekhoudkundige normen publiceerde op 15 maart 2017 een advies over ‘niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’.

Hoe en wanneer verwerkt u die rechten en verplichtingen in de boekhouding? Wat vermeldt u dan in de toelichting bij uw jaarrekening? Wat is daarbij het belang van het materialiteits- en het subsidiariteitsbeginsel? Met welke aandachtspunten moet u dan rekening houden?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Tips & Advies Financieel management

 • Jaargang 4
 • Maandelijks
 • 11 nummers per jaar
 • 20 pagina's adviezen en oplossingen per nummer
 • 'Niet tevreden, geld terug'-garantie


Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Papier + digitaal

Kennismakingsaanbod

€ 115

 69,00 /6 maanden

Eenmalig aanbod
6
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

€ 230

 180,00 /1 jaar

Bij meerdere jaarabonnementen
11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 230,00 /1 jaar

11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
Alleen digitaal

Ontdekkingsaanbod

3 maanden

GRATIS

Eenmalig aanbod
3
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 207,00 /1 jaar

11
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00