Indicator Online

Indicator

Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Tips & Advies Financieel management

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Tips & Advies Financieel management is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket van een financieel verantwoordelijke efficiënt uit te voeren
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die antwoorden zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de financiële gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 4 - nummer 6 - 08.11.2017

MEERWAARDEN

Zomerakkoord: meerwaarden herbeleggen in een gebouw nu nog interessanter?

Omwille van de hervorming van de vennootschapsbelasting is de gespreide taxatie van meerwaarden nu extra interessant voor meerwaarden die u nog in 2017 realiseert. Waarom? Daarnaast wijzigt het zomerakkoord ook een aantal spelregels. Hoe zit dat precies?

Vooral herbeleggen in een gebouw is interessant. Wat zijn daarbij de spelregels en de aandachtspunten?

HOSPITALISATIE

Premie hospitalisatieverzekering: mag u zich nu ook aan een forse stijging verwachten?

De media berichtten uitgebreid over de premiestijging tot 9% bovenop de medische index bij een grote verzekeraar. Moet ook u zich aan zo’n prijsverhoging verwachten? Wat is in die context het belang van het onderscheid tussen een collectieve en een individuele polis?

Wat kunt u ondernemen als uw verzekeraar de premies fors verhoogt? Mag de bedrijfsleider dan zomaar als compensatie de dekkingen verlagen of heeft hij daarvoor het akkoord van het personeel nodig?

ZOMERAKKOORD

Welke gevolgen heeft het zomerakkoord voor u als werkgever?

Er was in de media heel wat te doen over de aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting. Daarnaast heeft het zomerakkoord echter ook heel wat andere gevolgen voor de werkgevers. Zo komt er bv. een fiscaal voordelige winstpremie, wordt de proefperiode aangepast, komen er bijkomende maatregelen voor oudere werknemers, ...

Hoewel dat alles nog in wetteksten gegoten moet worden, geven we u alvast een voorsmaakje.

FORFAITAIRE ONKOSTEN

Nieuwe regels en bedragen voor binnenlandse dagvergoedingen

De plafonds voor de binnenlandse dagvergoedingen zijn op korte termijn tweemaal aangepast. Daarnaast gelden er voor de toekenning van die dagvergoedingen aan ambtenaren sinds kort ook nieuwe regels.

Wat zijn vandaag de maximale bedragen die u mag toekennen? Welke beperkingen bestonden ook in het verleden al? Welke nieuwe regels gelden er nu voor ambtenaren? Moet u met die nieuwe beperkingen nu zelf ook rekening houden?

LIQUIDITEITEN BELEGGEN

Het geld van de vennootschap beleggen: fiscale aandachtspunten na het zomerakkoord

Het zomerakkoord heeft op verschillende aspecten van beleggingsfiscaliteit een belangrijke invloed.

Hoe worden beleggingsinkomsten en meerwaarden na het zomerakkoord belast bij een vennootschap? Welke optimalisatiemogelijkheden zijn er? Waarover is er nog onduidelijkheid en waarom wacht u dus het best nog even af vooraleer u uw beleggingen herschikt?

ONROEREND GOED

Beroepsmatige verhuur toch niet met btw?

Op basis van het zomerakkoord zou u vanaf 2018 de optie hebben om met btw te huren of te verhuren. De regering heeft de draagwijdte van deze maatregel nu om budgettaire redenen fors ingeperkt. Wanneer kunt u een beroepsmatig gebruikt pand nu toch nog met btw huren of verhuren?

INCASSO FACTUREN

Uw klant komt niet opdagen bij de rechter...

Als alle andere middelen gefaald hebben, zit er niets anders op dan uw klant voor de rechtbank te dagen. Slechte betalers komen op de zitting echter vaak niet opdagen. Wat gebeurt er dan? Is dat een manier om de betaling op de lange baan te schuiven? Wat is hieraan onlangs gewijzigd?

BEDRIJFSWAGENS

Een nieuwe wagen aankopen... nu of nooit?

Als de bedrijfsleider plannen heeft om een nieuwe wagen aan te kopen, dan maakt u daar het best nu zo snel mogelijk werk van, zeker als hij een hybridewagen op het oog heeft. Waarom?

Wat verandert er vanaf 2020 aan de aftrekbeperkingen voor bedrijfswagens? Wijzigt ook de berekening van uw voordeel alle aard? Wanneer wel en wanneer niet?

ONKOSTENVERGOEDING

Nieuwe landenlijst 2017 is gepubliceerd

Als u of uw collega’s af en toe voor het werk naar het buitenland gaan, dan kunt u interessante forfaitaire dagvergoedingen genieten. Om de vergoeding te bepalen, gebruikt u de zgn. landenlijst. Die werd onlangs geactualiseerd.

BTW-EENHEID

Gemengd btw-plichtig als btw-eenheid?

Als een btw-eenheid een gemengd btw-plichtige is, dan kan ze de btw slechts beperkt recupereren.

Moet u bij een btw-eenheid dan altijd een algemeen verhoudingsgetal toepassen of kunt u die aftrekbeperking ook berekenen op basis van het ‘werkelijk verbruik’? Wat zei de Rulingcommissie daarover onlangs?

BELEGGEN

Heeft u nu ook een LEI-code nodig?

Als u de gelden van de vennootschap belegt, dan heeft u vanaf 2018 wellicht een LEI-code nodig. Wanneer is dat het geval? Hoe verkrijgt u zo’n code? Heeft die code ook fiscale gevolgen?

INVESTERINGSBESLISSINGEN

Iedere divisie of businessunit zijn eigen ‘weighted average cost of capital’?

Wanneer mag u investeringsbeslissingen baseren op de gewogen gemiddelde kapitaalkost van de groep en wanneer moet u bij de berekening van die kapitaalkost rekening houden met specifieke kenmerken, zoals de risicograad van een project, een vestiging of een divisie?

Is het soms ook aangewezen om daarbij met de financiële structuur van die vestiging of divisie of met de specifieke financiering van een project rekening te houden?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

Papier + digitaal

Kennismakingsaanbod

120 €

69,00  / 6 maanden

Eenmalig aanbod
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

239 €

189,00  / 1 jaar

Bij meerdere jaarabonnementen
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

239,00  / 1 jaar

maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
Alleen digitaal

Ontdekkingsaanbod

3 maanden

GRATIS

Eenmalig aanbod
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

215,00  / 1 jaar

maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00