Indicator Online
 
Onze oplossingen

Indicator

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider

Maandelijkse adviesbrief

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal winst te halen uit uw bedrijf
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om na te denken over hoe u later uw bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • om uw bedrijf geleidelijk te optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • om een vermogens- en successieplanning op uw maat uit te bouwen
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • om met een gerust gemoed uw professionele carrière op termijn af te ronden

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de ervaren bedrijfsleider

 • die reeds meerdere jaren actief is
 • die oplossingen zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die nadenkt over hoe hij later zijn bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • die het bedrijf geleidelijk wil optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • die een vermogens- en successieplanning op maat wil uitbouwen
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met zijn boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • die met een gerust gemoed zijn professionele carrière op termijn wil afronden

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de ervaren bedrijfsleider optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 9 - nummer 6 - 15.09.2017

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Hervorming van de vennootschapsbelasting: welke maatregelen mag u verwachten?

In juli werd het langverwachte akkoord omtrent de hervorming van de vennootschapsbelasting gesloten. Omdat de hervorming volgens de regering belastingneutraal moet blijven, komt er naast de tariefverlaging een reeks compenserende maatregelen.

Hoewel in het akkoord enkel de algemene principes vastgelegd werden, geven wij u alvast een overzicht van de verwachte hervormingen...

KAPITAAL

Vastgeklikte reserves uitkeren, altijd een goed idee?

Veel kmo’s kunnen binnenkort vastgeklikte reserves uitkeren. Moet u zich haasten om dat te doen, met het oog op de hervorming van de vennootschapsbelasting? Wat zijn de andere fiscale aandachtspunten waarmee u dan het best rekening houdt?

Waarom is daarnaast ook de impact van die uitkering op uw financiële ratio’s een aandachtspunt? Welke aspecten van successieplanning verliest u dan ten slotte het best niet uit het oog?

TWEEDE PijLER

Wanneer uw IPT of groepsverzekering fiscaal optimaal opnemen?

Als u tot uw 65ste beroepsmatig actief blijft, wordt uw pensioenkapitaal tegen een verlaagd tarief belast. Wanneer bent u als zelfstandige nog beroepsmatig actief? Wat zei de minister daar onlangs over?

Wat kunt u ondernemen als uw bestaande pensioenverzekering op uw 60ste afloopt? Wat zijn de aandachtspunten als u het contract gewoon verder laat lopen?

BEDRIJFSFIETS

Nu snel en fiscaal voordelig door de ochtendspits met een speedpedelec?

Zoals u weet, is een fiets ter beschikking stellen een fiscaal voordelige manier van verlonen. De ministerraad heeft nu beslist dat die fiscale voordelen ook gelden voor een zgn. speedpedelec.

Wat is nu precies een ‘speedpedelec’ en wanneer is er daarentegen sprake van een elektrische fiets of een elektrische motorfiets? Wat zijn de gevolgen van dat onderscheid voor uw verzekeringen en voor de inschrijving bij de DIV?

GEHEIME COMMISSIELONEN

Geheime commissielonen: regels nu opnieuw gewijzigd?

De fiscus heeft onlangs (circulaire 2017/C/16 van 04.04.2017) zijn standpunt m.b.t. ‘geheime commissielonen’ aangepast.

Wanneer is die aanslag nu nog verschuldigd? Zijn de regels anders voor ‘verdoken meerwinsten’ dan voor ‘niet-verantwoorde kosten en voordelen’? Welke verdere verstrenging zal de hervorming van de vennootschapsbelasting in principe met zich meebrengen?

SUCCESSIEPLANNING

Belangeloos doel private stichting in de praktijk ruimer dan u wellicht vermoedt

Als u een stichting opricht, dan moet die stichting haar vermogen daarna aanwenden om een bepaald belangeloos doel te verwezenlijken.

Veel mensen denken daarbij spontaan aan een ‘goed doel’ of de zorg voor een gehandicapt kind. In de praktijk zijn de mogelijkheden echter heel wat ruimer. In welke mate kunt u via zo’n stichting later toch ook uw familieleden begunstigen of ondersteunen?

FAMILIALE VENNOOTSCHAP

Vastgoed afsplitsen na vererving of schenking onder gunstregeling familiale vennootschap?

Vlabel besliste onlangs dat een partiële splitsing om vastgoed uit een familiale vennootschap te halen een kapitaalvermindering uitmaakt, waardoor de gunstregeling deels verloren gaat en er alsnog een stuk erfbelasting verschuldigd is tegen de gewone tarieven.

Hoe moet de activiteitsvoorwaarde na zo’n splitsing beoordeeld worden? Hoe kunt u ook na dit standpunt vermijden dat de gunstregeling als gevolg van de partiële splitsing grotendeels verloren gaat?

OVERNAME

Letter of intent: hoe vermijden dat er al een bindend contract tot stand komt?

Bij een overname wordt er vaak in een vroeg stadium van de onderhandelingen al een letter of intent ondertekend. Welke clausules worden meestal in zo’n LOI opgenomen en wat zijn daarbij de aandachtspunten?

Hoe vermijdt u dat er door het ondertekenen van die LOI al een bindende overnameovereenkomst tot stand komt?

SUCCESSIEPLANNING

Hoe de nadelen van een keuzebeding eenvoudig opvangen?

Na een overlijden moet de bank de rekeningen blokkeren. Als u een keuzebeding heeft, gaan er in de praktijk vaak een aantal maanden voorbij vooraleer de bank de rekeningen kan vrijgeven.

Hoe beperkt u de tijd die daarvoor nodig is? Op welke manier kunt u er daarnaast via een spaarverzekering (Tak 21) voor zorgen dat de langstlevende snel over voldoende liquiditeiten beschikt? Wat zijn daarvan de fiscale gevolgen?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider

 • Jaargang 9
 • Maandelijks
 • 11 nummers per jaar
 • 20 pagina's adviezen en oplossingen per nummer
 • 'Niet tevreden, geld terug'-garantie


Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Papier + digitaal

Kennismakingsaanbod

€ 138

 59,00 /6 maanden

Eenmalig aanbod
6
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

€ 275

 250,00 /1 jaar

Bij meerdere jaarabonnementen
11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 275,00 /1 jaar

11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
Alleen digitaal

Ontdekkingsaanbod

3 maanden

GRATIS

Eenmalig aanbod
3
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 248,00 /1 jaar

11
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00