Onze oplossingen

Indicator

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider

Maandelijkse adviesbrief

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal winst te halen uit uw bedrijf
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om na te denken over hoe u later uw bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • om uw bedrijf geleidelijk te optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • om een vermogens- en successieplanning op uw maat uit te bouwen
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • om met een gerust gemoed uw professionele carrière op termijn af te ronden

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de ervaren bedrijfsleider

 • die reeds meerdere jaren actief is
 • die oplossingen zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die nadenkt over hoe hij later zijn bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • die het bedrijf geleidelijk wil optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • die een vermogens- en successieplanning op maat wil uitbouwen
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met zijn boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • die met een gerust gemoed zijn professionele carrière op termijn wil afronden

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de ervaren bedrijfsleider optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 8 - nummer 11 - 17.02.2017

BEDRIJFSWAGENS

Nieuwe belasting op tankkaarten: geen ontsnappen aan?

Een nieuw jaar betekent altijd nieuwe fiscale regels. Sinds 1 januari 2017 is de verworpen uitgave op het voordeel auto fors gestegen als het bedrijf ook een tankkaart ter beschikking stelt.

Wat is er precies veranderd? Wat zijn de gevolgen voor de bedrijfsleider of werknemer die met de auto rijdt? Kunt u die verworpen uitgave nog verminderen of zelfs helemaal vermijden, bv. door een eigen bijdrage in het voordeel auto te (laten) betalen?

AFTREKBARE KOSTEN

Is interest met het oog op dividend of kapitaalvermindering niet langer aftrekbaar?

In juni 2016 besliste een rechtbank in de zgn. Nyrstar-zaak dat de interest m.b.t. een schuldfinanciering voor een dividenduitkering en een kapitaalvermindering niet aftrekbaar was.

Wanneer zijn kosten aftrekbaar en wanneer niet? Welke specifieke regels gelden er daarnaast voor interestkosten? Hoe springt u nu als belastingplichtige concreet om met de argumenten uit dit vonnis?

OVERDRACHT ONDERNEMING

Nieuwe gunstregeling voor de overdracht van familiebedrijven in het Brussels gewest

Sinds 1 januari 2017 heeft het Brussels gewest het tarief voor de schenking van een familiale onderneming verlaagd van 3% naar 0%. Daarnaast geniet nu ook een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik het gunsttarief.

Aan welke voorwaarden moeten u en uw bedrijf voldoen om dat gunsttarief te genieten? Wat zijn de aandachtspunten als u met meerdere vennootschappen werkt?

OVERNAMEOVEREENKOMST

Verklaringen en waarborgen bij een aandelenverkoop: een noodzakelijk kwaad?

Loopt u bij de verkoop van uw bedrijf ook het risico dat de overnemer, net zoals Perrigo bij Marc Coucke, achteraf een claim indient en een stuk van de overnameprijs terugvordert?

Wat is in die context het belang van de contractuele ‘verklaringen en waarborgen’? Waarom denkt u daarbij het best goed na welke ‘disclosures’ er nodig zijn? Heeft de ‘due diligence’ van de koper ook een impact op uw eventuele aansprakelijkheid?

LANGDURIG ZIEKEN

Nieuwe regeling voor re-integratie van langdurig zieke werknemers

Wie kan een aanvraag tot re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer indienen en welke procedure moet u dan doorlopen? Bent u dan als werkgever verplicht om ander of aangepast werk aan te bieden? Mag uw werknemer een re-integratievoorstel weigeren?

Wat moet u vanaf nu ondernemen als u de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht wilt vaststellen?

VERDELING NALATENSCHAP

Wat gebeurt er met uw nalatenschap als alleenstaande zonder kinderen?

Wie erft van een kinderloze vrijgezel? Waarom geeft het wettelijk erfrecht dan soms aanleiding tot ongewenste gevolgen?

In welke mate kunt u bij testament afwijken van die wettelijke regels? Wat kunt u daarnaast ondernemen om de erfbelasting voor de begunstigden toch een stuk te beperken? Wanneer is een schenking dan aangewezen en wanneer opteert u beter voor een testament?

FINANCIERING

Een overname financieren: een ‘vendor loan’ vandaag meer dan ooit dé oplossing?

Bij veel overnames loopt de financiering van de transactie moeizaam. Het is niet uitzonderlijk dat er uitstel nodig is omdat de financiering niet tijdig rond geraakt of omdat de bank bijkomende voorwaarden stelt.

Hoe kan een ‘vendor loan’ uw overnamefinanciering vergemakkelijken? Waarom is dat ook voor de verkoper vandaag vaak een interessante oplossing? Wat kunt u de verkoper voorstellen om proactief aan een aantal van zijn bekommernissen tegemoet te komen?

INTERNE MEERWAARDEN

Uw vennootschap inbrengen in een holding: nog zinvol?

In het verleden werden de aandelen van een werkvennootschap vaak ingebracht in een holding om zo achteraf de reserves van die werkvennootschap zogoed als belastingvrij naar het privévermogen van de bedrijfsleider over te brengen.

De regering heeft nu echter beslist om paal en perk te stellen aan dat verhaal van ‘interne meerwaarden’. Wat verandert er nu precies? Kan aandelen inbrengen in een eigen holdingvennootschap ook nu soms toch nog zinvol zijn?

SUCCESSIEPLANNING

Gesplitste aankoop: zorg voor een ‘tijdige’ schenking

De gesplitste aankoop waarbij de ouders het vruchtgebruik van een pand kopen en de kinderen de blote eigendom, blijft één van de meest populaire technieken om een successieplanning uit te werken.

De regels voor zo’n gesplitste aankoop zijn de laatste jaren een aantal keren gewijzigd. Hoe pakt u de zaken vandaag correct aan? Met welke praktische aspecten moet u rekening houden bij het organiseren van de voorafgaande schenking?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider

 • Jaargang 8
 • Maandelijks
 • 11 nummers per jaar
 • 20 pagina's adviezen en oplossingen per nummer
 • 'Niet tevreden, geld terug'-garantie


Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Papier + digitaal

Kennismakingsaanbod

€ 138

 59,00 /6 maanden

Eenmalig aanbod
6
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

€ 275

 250,00 /1 jaar

Bij meerdere jaarabonnementen
11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 275,00 /1 jaar

11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
Alleen digitaal

Ontdekkingsaanbod

3 maanden

GRATIS

Eenmalig aanbod
3
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 248,00 /1 jaar

11
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00