Indicator Online

Indicator

Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider

Maandelijkse adviesbrief

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal winst te halen uit uw bedrijf
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om na te denken over hoe u later uw bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • om uw bedrijf geleidelijk te optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • om een vermogens- en successieplanning op uw maat uit te bouwen
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • om met een gerust gemoed uw professionele carrière op termijn af te ronden

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de ervaren bedrijfsleider

 • die reeds meerdere jaren actief is
 • die oplossingen zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die nadenkt over hoe hij later zijn bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • die het bedrijf geleidelijk wil optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • die een vermogens- en successieplanning op maat wil uitbouwen
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met zijn boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • die met een gerust gemoed zijn professionele carrière op termijn wil afronden

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de ervaren bedrijfsleider optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 9 - nummer 8 - 17.11.2017

BELEGGINGEN

Het geld van uw vennootschap beleggen:fiscale aandachtspunten na het zomerakkoord

Het zomerakkoord heeft op verschillende aspecten van de beleggingsfiscaliteit een belangrijke invloed.

Hoe worden beleggingsinkomsten en meerwaarden na het zomerakkoord belast bij uw vennootschap? Welke optimalisatiemogelijkheden zijn er? Waarom wacht u toch het best nog even af vooraleer u uw beleggingen herschikt?

BEVOEGDHEDEN

Meerhandtekeningsclausules: andere gevolgen in een nv dan in een bvba?

In een bvba kunt u via een meerhandtekeningsclausule de bevoegdheid van de individuele zaakvoerder inperken. In een nv daarentegen zijn die clausules vooral nuttig om te vermijden dat de voltallige raad van bestuur elk contract moet ondertekenen.

Kunt u aan die clausules kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen aanbrengen? Publiceert u die beperkingen dan of houdt u ze toch beter intern? Waarom? Welke ongewenste gevolgen kan zo’n publicatie in een bvba met zich meebrengen?

AANSPRAKELIJKHEID

Gif in de eieren: hoe zorgt u dat uw risico afdoende verzekerd is?

De fipronilcrisis beheerste wekenlang de media. Bent u aansprakelijk als u door een fout van een leverancier producten verkocht heeft waar iets mis mee is? Kunt u zich voor dat risico verzekeren?

Welke schade dekt uw verzekering productaansprakelijkheid en welke niet? Wat zijn dan de aandachtspunten? Bent u altijd beter af met een lagere vrijstelling?

Heeft u daarnaast ook een product-recallverzekering nodig? In welke bijkomende dekkingen voorziet die verzekering? Voor welke bedrijven is ze vooral nuttig?

SUCCESSIEPLANNING

Verzekeringsgift nu (opnieuw) mogelijk?

De federale Rulingdienst, bevoegd voor Brussel en Wallonië, bevestigde recentelijk dat er effectief geen successierechten verschuldigd zijn op de uitkering die de begiftigde van een verzekeringsgift na het overlijden van de schenker verkrijgt. Wat zijn dan de aandachtspunten?

Is een verzekeringsgift in het Vlaams gewest nog mogelijk? Waarmee moet u dan rekening houden?

VERKOOPPROCES

Uw bedrijf verkopen: wegwijs in de ‘lettersoep’ van het verkoopproces...

Uw bedrijf verkopen heeft heel wat voeten in de aarde. Het is niet alleen een langdurig en intensief proces, maar meestal wordt daarbij door de verschillende partijen ook gegoocheld met vaak Engelstalige termen en jargon zoals NDA, LOI, SPA, controlled auction, data room, ...

We overlopen voor u de fases van het verkoopproces en de documenten die daarbij gebruikt worden...

BEDRIJFSWAGENS

Een nieuwe wagen aankopen... nu of nooit?

Als u plannen heeft om een nieuwe wagen aan te kopen, dan maakt u daar het best nu zo snel mogelijk werk van, zeker als u een hybridewagen op het oog heeft. Waarom?

Wat verandert er vanaf 2020 aan de aftrekbeperkingen voor bedrijfswagens? Wijzigt ook de berekening van uw voordeel alle aard? Wanneer wel en wanneer niet?

Hoe realiseert u een nog groter fiscaal voordeel door met een financiële renting te werken?

LOONKOSTEN

Nu extra voordelig jongeren aanwerven?

In de drie gewesten gelden er steunmaatregelen voor de aanwerving van jonge werknemers. Wat zijn daarvoor de spelregels?

Kunt u als Vlaamse werkgever soms tweemaal steun genieten door een Waalse of Brusselse jongere aan te werven?

SOCIALE BIJDRAGEN

Hoe nu uw sociale bijdragen optimaliseren?

Hoe worden de voorlopige sociale bijdragen die u in 2017 betaalt, berekend? Waarom heeft u er belang bij in 2017 correcte bijdragen te betalen zodat u in 2019 niet met een herziening in meer of min geconfronteerd wordt?

Hoe berekent u de sociale bijdragen die u voor 2017 effectief verschuldigd bent? Wat onderneemt u dan het best als uw voorlopige bijdragen te hoog of te laag blijken te liggen?

Waarom is het van het grootste belang om uw sociale bijdragen altijd tijdig te betalen?

ZORGVOLMACHT

Kies voor een zorgvolmacht 2.0 op maat van uw behoeften

De zorgvolmacht bestaat ondertussen meer dan drie jaar en begint juridisch stilaan volwassen te worden.

Wat is het belang van zo’n zorgvolmacht? Moet u daarvoor altijd naar de notaris? Waar houdt u het best rekening mee als u een zorgvolmacht laat opstellen?

Hoe vermijdt u via die volmacht dat uw kinderen u later al te vlug naar een woonzorgcentrum verhuizen?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

Papier + digitaal

Kennismakingsaanbod

144 €

59,00  / 6 maanden

Eenmalig aanbod
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

287 €

262,00  / 1 jaar

Bij meerdere jaarabonnementen
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

287,00  / 1 jaar

maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
Alleen digitaal

Ontdekkingsaanbod

3 maanden

GRATIS

Eenmalig aanbod
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

258,00  / 1 jaar

maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00