Indicator Online

Indicator

Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider

Maandelijkse adviesbrief

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal winst te halen uit uw bedrijf
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om na te denken over hoe u later uw bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • om uw bedrijf geleidelijk te optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • om een vermogens- en successieplanning op uw maat uit te bouwen
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • om met een gerust gemoed uw professionele carrière op termijn af te ronden

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de ervaren bedrijfsleider

 • die reeds meerdere jaren actief is
 • die oplossingen zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die nadenkt over hoe hij later zijn bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • die het bedrijf geleidelijk wil optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • die een vermogens- en successieplanning op maat wil uitbouwen
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met zijn boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • die met een gerust gemoed zijn professionele carrière op termijn wil afronden

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de ervaren bedrijfsleider optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 9 - nummer 7 - 20.10.2017

BEDRIJF VERKOPEN

Uw bedrijf verkopen: welke clausules in het contract zijn ook echt marktconform?

Terwijl u als ondernemer wellicht dacht dat de deal eindelijk bijna rond was, wordt u bij het opstellen van de overnameovereenkomst vaak nog geconfronteerd met hoogoplopende discussies over een aantal clausules. Daarbij wordt vaak geschermd met wat ‘gebruikelijk’ is.

Een gespecialiseerd advocatenkantoor, Contrast, heeft nu opnieuw 300 overnameovereenkomsten uit de periode 2012-2016 geanalyseerd. Wat kan de koper in de overnameovereenkomst terecht van u vragen en wanneer eist hij duidelijk te veel?

VERHUREN AAN UW VENNOOTSCHAP

Uw vennootschap ‘overdreven’ huur vragen: fiscaal niet noodzakelijk altijd nadelig?

Hoe wordt u belast als u (een gedeelte van) een gebouw verhuurt aan uw eigen vennootschap? Welk gedeelte van de huur moet dan als een beroepsinkomen geherkwalificeerd worden en welke huur telt daarvoor niet mee? Is er ook een herkwalificatie als u kosten doorrekent?

Waarom kan ‘overdreven huur’ vragen soms toch interessanter zijn dan meer loon opnemen?

TESTAMENT

Een testament opmaken: wat als de legataris overleden is of verwerpt?

Wat zijn de aandachtspunten als u via uw testament aan iemand iets wilt nalaten, bv. aan een ver familielid of aan een goede vriend?

Wat voorziet u het best voor het geval dat de begunstigde vooroverlijdt of het legaat verwerpt?

Wat moet u anderzijds weten als u zelf bv. als erfgenaam een testament wilt aanvechten?

HOSPITALISATIE

Premie hospitalisatieverzekering: mag u zich nu ook aan een forse stijging verwachten?

De media berichtten uitgebreid over de premiestijging tot 9% bovenop de medische index bij een grote verzekeraar. Moet ook u zich aan zo’n prijsverhoging verwachten? Wat is daarbij het belang van het onderscheid tussen een collectieve en een individuele polis?

Wat kunt u ondernemen als uw verzekeraar de premies fors verhoogt? Hoeveel speelruimte heeft u dan als uw personeel ook mee verzekerd is?

ZOMERAKKOORD

Hervorming vennootschapsbelasting: hoe nu al anticiperen?

Het zomerakkoord bevat heel wat fiscale maatregelen, zowel positieve als negatieve. Hoewel het geen evidentie is om te anticiperen op een aangekondigde hervorming waarvan enkel de algemene principes bekend zijn, is al vaker gebleken dat afwachten en ondergaan evenmin een optie is.

Welke acties onderneemt u het best nog vóór het einde van het boekjaar?

TAKS EFFECTENREKENINGEN

Taks op de effectenrekeningen: geen ontsnappen aan?

De begrotingsonderhandelingen van deze zomer hebben een opmerkelijke nieuwe belasting in het leven geroepen: de taks op de effectenrekeningen, ook de abonnementstaks genoemd. Wat weten we tot dusver over deze nieuwe belasting?

Wat zijn de eventuele ontsnappingsroutes? Volgens de media brengen die alternatieven zoveel kosten met zich mee dat het sop de kool niet waard is. Is dat wel altijd correct?

BESTUUR

Heeft ook uw vennootschap nood aan een directiecomité?

Wat zijn de bevoegdheden van een directiecomité? Wie bepaalt de samenstelling van dat directiecomité? Kan het directiecomité beslissen over aangelegenheden waarbij een lid van dat comité een tegenstrijdig belang heeft?

Wanneer is de oprichting van zo’n directiecomité zinvol? Welke eenvoudigere alternatieven bestaan er in de praktijk?

HUURRECHT

Kunt u vanaf nu effectief drie maanden huurwaarborg vragen?

U las het uitgebreid in de media. De huurwaarborg zou in Vlaanderen stijgen van twee naar drie maanden huur. Wat is daar precies van aan en wat houden de nieuwe spelregels concreet in?

Welke andere wijzigingen brengt het nieuwe Vlaamse ontwerp van huurdecreet met zich mee? Kan uw huurder nu gemakkelijker opzeggen? Komen er nu ook duidelijke regels voor de verdeling van de herstellingskosten? Wat verandert er als u studentenkamers verhuurt?

SCHENKING

Een ‘echte’ schenking combineren met een ‘welzijnsclausule’?

Als u schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik of als u controle inbouwt via een maatschap, dan hebben uw kinderen meestal niet het gevoel dat ze echt iets gekregen hebben, maar wel dat het eerder om een ‘papieren’ schenking gaat.

Hoe kunt u tegelijkertijd ‘echt’ schenken en toch via een ‘welzijnsclausule’ een vangnet inbouwen voor het geval dat u later zelf behoeftig wordt?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Papier + digitaal

Kennismakingsaanbod

€ 138

 59,00 /6 maanden

Eenmalig aanbod
6
maandelijks
Indicator-app (Android en iOS): toegang tot Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

€ 275

 250,00 /1 jaar

Bij meerdere jaarabonnementen
11
maandelijks
Indicator-app (Android en iOS): toegang tot Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 275,00 /1 jaar

11
maandelijks
Indicator-app (Android en iOS): toegang tot Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider
Prijzen zijn excl. btw
Alleen digitaal

Ontdekkingsaanbod

3 maanden

GRATIS

Eenmalig aanbod
3
maandelijks

 

Indicator-app (Android en iOS): toegang tot Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 248,00 /1 jaar

11
maandelijks

 

Indicator-app (Android en iOS): toegang tot Tips & Advies Ervaren Bedrijfsleider
Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00