Indicator Online

Indicator

Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden  |   Specifieke voorwaarden seminaries

Algemene voorwaarden

Prijzen

Prijzen zijn steeds exclusief btw. Levering in België is gratis. Neem contact op met onze Klantenservice om de verzendkosten voor leveringen in het buitenland te vragen.

Abonneekorting

Heeft u al een actief abonnement dan krijgt u een korting op elk bijkomend abonnement op dezelfde of een andere adviesbrief of bij het bestellen van een boek of dossier, tenzij anders vermeld. De korting op een bijkomend abonnenemt blijft geldig zolang het eerste abonnement loopt. De verschillende abonnementen moeten allemaal hetzelfde leverings- en facturatieadres hebben. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Levering

Wij verwerken onmiddellijk uw bestelling. De bestelde publicatie(s) zoals boeken en dossiers sturen we u binnen de maand via post op. De gemiddelde leveringstermijn is ongeveer een week. Bij een eventueel probleem verwittigen wij u direct.
Uw abonnement op een adviesbrief gaat in vanaf het eerstvolgende nummer dat verschijnt na de verwerking van uw bestelling.
Bij een digitaal abonnement krijgt u na de verwerking van uw bestelling een e-mail met een link om u te registreren.

Betaling

Wij verwachten dat u de betaling onmiddellijk na het ontvangen van de factuur uitvoert. Heeft u online betaald, dan krijgt u altijd een factuur als bevestiging van uw betaling. Indien de online betaling om welke reden dan ook niet uitgevoerd werd, neemt dit de verschuldigdheid van de prijs niet weg en moet deze via overschrijving voldaan worden op het op de factuur aangegeven rekeningnummer, binnen de op de factuur vermelde vervaltermijn. De factuur voor een abonnement op een adviesbrief of een digitaal abonnement ontvangt u apart. De factuur voor elke andere bestelling sturen we samen met de bestelde publicatie op.

Gratis proefabonnementen: geen enkele verplichting

Na een gratis proefperiodebeslist u geheel vrijblijvend of u een te betalen abonnement wenst. Om uw abonnement niet te onderbreken, sturen wij u een factuur. Als u die onmiddellijk betaalt, loopt uw abonnement ononderbroken door. Wenst u niet te verlengen, dan mag u de factuur en de herinneringen gewoon negeren.

'Niet-tevreden, geld terug'-garantie

Een abonnement kunt u op elk moment stopzetten. Het resterende abonnementsgeld betalen we onmiddellijk terug, zonder discussie (tenzij er andere voorwaarden van toepassing waren op het moment dat u zich heeft geabonneerd). Wij vragen wel de reden voor het onmiddellijk stopzetten van uw abonnement te geven.

Herroepingsrecht

U heeft tot 14 dagen na de levering van een publicatie bedenktijd. Een bestelling annuleren doet u per brief, per fax of per e-mail. Alle publicaties, uitgezonderd adviesbrieven, moet u bij annulatie van de bestelling binnen een periode van 14 dagen na herroeping terugsturen in de originele verpakking. De verzendingskosten zijn te uwen laste.

 

Algemene voorwaarden  |   Specifieke voorwaarden seminaries

Specifieke voorwaarden seminaries

Inschrijvingsgeld en betaling

Het inschrijvingsgeld moet betaald zijn voor de datum van het Tips & Advies Seminarie, tenzij u gebruik maakt van de kmo-portefeuille. Indicator nv behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot het Tips & Advies Seminarie te weigeren indien het inschrijvingsgeld niet tijdig werd betaald.

Annuleren

Elke inschrijving, al dan niet reeds betaald, kan geannuleerd worden. Bij een annulering zijn volgende regels van toepassing:

  • Bij annulering meer dan 7 dagen voor het Tips & Advies Seminarie: 100% terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
  • Bij annulering minder dan 7 dagen maar meer dan 24 uur voor het Tips & Advies Seminarie: 50% terugbetaling.
  • Bij een annulering minder dan 24 uur voor het Tips & Advies Seminarie blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Indicator nv zich het recht voor om het Tips & Advies Seminarie af te lassen. Indicator nv zal dan het reeds betaalde inschrijvingsgeld volledig terugbetalen. Bij aflassing is de verantwoordelijkheid van Indicator nv beperkt tot de waarde van het reeds betaalde inschrijvingsgeld.

Andere deelnemer

Bij verhindering kunt u iemand aanduiden die uw plaats inneemt. De gegevens van de vervanger moeten aan Indicator nv minstens 24 uur voor het Tips & Advies Seminarie doorgegeven worden.

Extra deelnemers van hetzelfde bedrijf

Extra deelnemers van hetzelfde bedrijf kunnen eventueel ingeschreven worden aan gunstige voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u terug op de webpagina van het Tips & Advies Seminarie.

Andere docent/spreker

Indicator nv kan zonder voorafgaande mededeling de aangekondigde spreker vervangen door een evenwaardig gekwalificeerde en ervaren spreker.