Onze oplossingen

Indicator

Wanneer kiezen voor uitkering van dividenden, tantièmes en interesten i.p.v. extra loon?

In dit permanent wijzigend wettelijk landschap ook in 2016 de beste keuzes maken

Een Praktische Gids 2016 over... 

samengevat

Dit dossier analyseert drie klassieke manieren om optimaal geld uit uw vennootschap te halen: het uitkeren van dividenden, tantièmes of interesten door uw vennootschap. Dit zijn alternatieven om ook in de toekomst voordelig geld uit uw vennootschap te halen.

in detail

We bekijken deze drie klassieke technieken om geld uit uw vennootschap te halen op dezelfde gestructureerde manier:

 • korte toelichting van de techniek
 • analyse vanuit juridisch standpunt
 • analyse vanuit fiscaal standpunt
  • voor u privé
  • voor uw vennootschap
 • aandachtspunten en tips
 • voor- en nadelen
 • voorbeelden: verschil tussen vroeger en nu

Wat vroeger een fiscaal voordelige oplossing was, moet u nu opnieuw in vraag stellen. Met dit dossier bent u de regering steeds een stap voor en heeft u drie alternatieven om ook nu nog fiscaal optimaal en volkomen wettelijk geld uit uw vennootschap te halen.

Deze Praktische Gids 2016 is er speciaal voor... 

iedere ondernemer

 • die de regering een stap voor wil zijn en steeds opnieuw fiscaal optimaal en volkomen wettelijk geld uit zijn vennootschap wil halen

Deze Praktische Gids 2015 is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Peter VanRyckeghem

 • fiscaal hoofdredacteur

In deze Praktische Gids 2016 leest u...

Inhoudstafel

1. Wanneer moet u als aannemer factureren?

1.1. Verplichting tot facturatie

1.2. Uiterste factuurdatum

2. Wat moet u als aannemer vermelden op uw factuur?

2.1. Enkele algemeenheden

2.2. Verplichte vermeldingen voor de Btw

2.3. Bij voorkeur te vermelden op uw factuur

2.4. Specifieke vermeldingen inzake de belastingvermindering voor dakisolatiewerken

2.5. Specifieke vermeldingen voor creditnota’s

2.6. Specifieke vermeldingen bij het afleveren van een dubbel

2.7. Specifieke vermeldingen voor werken met het oog op de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand

2.8. Specifieke vermeldingen voor werken met het oog op de beveiliging van beroepslokalen

2.9. Ook een vereenvoudigde factuur mogelijk!

3. Hoe moet u uw facturen versturen?

3.1. Via de post?

3.2. Elektronisch?

3.3. Handigheidje…

4. Wanneer moet u als aannemer factureren met ‘btw verlegd’?

4.1. Algemeen

4.2. Wanneer is de regeling ‘btw verlegd’ toepasselijk?

4.3. Specifieke gevallen

4.4. Is een combinatie van het stelsel ‘btw verlegd’ en het verlaagd btw-tarief mogelijk?

4.5. Het stelsel ‘btw verlegd’ geeft aanleiding tot een btw-tegoed

5. Wanneer kunt u factureren tegen 6% btw?

5.1. Basisgegevens en -voorwaarden

5.2. Aan welk type pand zal u werken uitvoeren?

5.3. Welke werken zal u precies uitvoeren?

5.4. Is uw klant een eindverbruiker?

5.5. Heeft u een attest van de klant?

5.6. Relatie hoofdaannemer-onderaannemer

5.7. Wat bij werken aan een appartementsgebouw?

5.8. Wat met woningen van een vennootschap?

5.9. Wat met woningen voor dubbel gebruik?

5.10. Wat met woningen voor gehandicapten?

5.11. Instellingen voor gehandicapten

5.12. Huisvesting in het kader van het sociaal beleid

5.13. Afbraak en heropbouw van gebouwen in 32 welbepaalde steden en gemeenten

5.14. Schoolgebouwen

5.15. Wat met cohousing?

5.16. U koopt als aannemer een oude woning, u renoveert die en u verkoopt ze verder

6. Wanneer kunt u tegen 12% btw factureren?

6.1. Principe

6.2. Voorwaarden voor wat betreft de verkoop van woningen voor huisvesting in het kader van het sociaal beleid

6.3. Voorwaarden voor wat betreft de werken aan woningen voor huisvesting in het kader van het sociaal beleid

7. Grond en btw

7.1. Wanneer wél met btw?

7.2. Toepasselijk btw-tarief voor de grond

7.3. Is btw op de grond nadelig?

8. Hoeveel tijd moet u de klant geven om te betalen?

8.1. Algemeen principe

8.2. Mythe van de 30 dagen

8.3. Wat is de ideale termijn?

9. Wat kunt u doen als de klant niet betaalt?

9.1. Herinnering of zgn. rappel

9.2. Aanmaning of ingebrekestelling

9.3. Een beroep doen op derden

9.4. Rechtstreekse vordering van de onder­aannemer

9.5. Wat als uw klant wil afbetalen?

9.6. Wat als uw klant failliet gaat?

10. Hoe en hoelang moet u uw facturen bewaren?

10.1. Hoelang moet u uw facturen bewaren?

10.2. Hoe moet u uw facturen bewaren?

10.3. Plaats van bewaring moet niet noodzakelijk meer in België zijn

11. Sinds 2013 verplicht om de authen­tici­teit, integriteit en leesbaar­heid te waarborgen van alle facturen

11.1. Zowel voor elektronische als voor papieren facturen

11.2. Authenticiteit: is de factuur wel degelijk afkomstig van die leverancier?

11.3. Integriteit: is de inhoud van de factuur niet gewijzigd?

11.4. Leesbaarheid: is de factuur door iedereen te openen en/of te lezen?

11.5. Heeft dit invloed op de wijze waarop u uw facturen moet bewaren?

11.6. Specifieke controlemogelijkheden bij elektronische bewaring

12. Een factuur op zich is niet meer voldoende

12.1. Factuur én controlespoor vereist sinds 2013 voor uw btw-aftrek

12.2. Zorgen voor een bedrijfscontrole die een ‘reconstructie’ mogelijk maakt

12.3. Welke ‘stukken’ zorgen voor een betrouwbaar controlespoor?

13. Uw facturen en de zgn. opeisbaarheid van
de btw

13.1. Wat moet er verstaan worden onder ‘belastbaar feit’ en ‘opeisbaarheid’?

13.2. Het einde van een wirwar van regelingen!

13.3. De nieuwe opeisbaarheidsregels vanaf 2016

14. Inhoudingsplicht voor fiscale en sociale schulden

15. Modellen en checklisten

Wanneer kiezen voor uitkering van dividenden, tantièmes en interesten i.p.v. extra loon?

 • 3 klassieke technieken geanalyseerd
 • Volledig wettelijk oké
 • Onmiddellijk toepasbare adviezen en oplossingen
 • 60 pagina's
 • Gratis verzending


Aanbod
Pagina's

 

 

Papier

Abonneeaanbod

€ 91

 71,00

Enkel met actief abonnement
60
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

€ 91

 91,00

60
Prijzen zijn excl. btw
 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00