Onze oplossingen

Indicator

Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes

Praktische gids voor huurder en verhuurder

Een Praktische Gids 2016 over... 

samengevat

In dit dossier krijgt u het antwoord op al uw vragen over handelshuur en de huur van bedrijfsruimtes. Een handelspand, magazijn, praktijk- of kantoorruimte: u moet altijd rekening houden met heel wat regels bij het huren en verhuren. Dit dossier is uw leidraad om juridisch veilig te handelen en garandeert u een probleemloze huurperiode.

in detail

Van de ondertekening tot de beëindiging van het contract, alle aspecten komen aan bod in dit dossier:

 • de formaliteiten bij handelshuur, bv.:
  • indexatie of herziening van de huurprijs
  • opzegging van de huur
  • huurhernieuwing en huuroverdracht
  • verbouwingen
 • de 'vrijheid' bij gewone huur van bedrijfsruimtes
  • stel een huurcontract 'op maat' op!

Als huurder en/of verhuurder moet u in elke situatie weten wat er voor u van belang is. Dit dossier legt het u haarfijn uit.
Inclusief onmiddellijk bruikbare modellen via de online service en een addendum met handige schema's met de do's-and-don'ts rond handelshuur.

Deze Praktische Gids 2016 is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zaakvoerder, de vrije beroeper

 • die juridisch veilig en zorgeloos een handelspand wil huren/verhuren

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze editie 2016 gaan over... 

de meest recente wet- en regelgeving inzake handelshuur

een 30-tal recente en belangrijke uitspraken van rechters

tal van nieuwe elementen zoals

 • een huurcontract voor een tijdelijke pop-upstore
 • het vroegtijdig stopzetten van het contract door de huurder
 • het toepassingsgebied van de Handelshuurwet

Als extra krijgt u bij deze Praktische Gids 2016 een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

addendum

 • met handige schema's om snel de juiste beslissing te nemen

Deze Praktische Gids 2016 is samengesteld door... 

Petra Daemen

 • Odigo Advocaten

Griet Pals

 • hoofdredacteur Indicator nv

In deze Praktische Gids 2016 leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1. Uw handelshuurcontract doorgelicht

1. Wat (ver)huurt u?

1.1. Een winkelpand of een horecazaak

1.2. Wat is het verschil met een concessie?

1.3. Wat met een ‘shop-in-shop’?

1.4. Praktijkruimte voor vrij beroep

1.5. Handelaar die diensten aanbiedt

1.6. Toonzaal van een aannemer

1.7. Magazijn

1.8. Bed and breakfast

1.9. Handelaar die zich enkel richt tot een deelpubliek of een gespecialiseerd publiek

1.10. Wat met annex appartement?

1.11. Wat met parking?

1.12. (Geen) handelshuur, omdat u het zo afspreekt?

2. De verhuurder(s)

2.1. Eigenaar-verhuurder(s)

2.2. De erfgenamen volgen op

2.3. Een vennootschap verhuurt

2.4. De verhuurder huurt zelf

2.5. Wie is de verhuurder precies? Sinds 1 februari 2014 duidelijker aangeven

3. De huurder(s)

3.1. Woonstkeuze

3.2. Meerdere huurders

3.3. De kandidaat-huurder bestaat nog niet

3.4. De onderhuurder wordt hoofdhuurder

3.5. Wie is de huurder precies? Sinds 1 februari 2014 duidelijker aangeven

4. De huurprijs

4.1. Kunt u een progressieve huurprijs afspreken?

4.2. Indexatie voorzien?

4.3. Wat met huurkosten?

4.4. Heeft de ex-huurder nog ergens recht op?

5. Het pand

5.1. Over welke ruimten hebben we het?

5.2. Waarvoor moet het dienen?

6. De huurwaarborg

6.1. Hoeveel mag u vragen/moet u betalen?

6.2. Hoe een waarborg stellen?

6.3. Aanvullen met een persoonlijke borgstelling?

7. Hoelang duurt de huur?

7.1. Negen jaar

7.2. Of toch langer dan negen jaar?

7.3. Het kan minder zijn…

7.4. Opzegbaar door de huurder

7.5. Kan de verhuurder vervroegd opzeggen?

8. Enkele speciale clausules nader bekeken

8.1. Uitzettingsbeding

8.2. Voorkooprecht en voorkeurrecht

8.3. Eerbiedigingsbeding

8.4. Opzeg mogelijk door de verhuurder

8.5. Verbouwen mag niet…

8.6. Schadebeding bij wanprestatie

9. De plaatsbeschrijving

9.1. Door wie?

9.2. Wat is het nut?

9.3. Wanneer moet het gebeuren?

10. Bijkomende attesten

10.1. Energieprestatiecertificaat (EPC)

10.2. Audit en onderhoud cv

11. Registratie

11.1. Moet het?

11.2. Door wie?

11.3. Hoeveel tijd heeft u daarvoor?

11.4. Waar? Nieuw adres sinds 1 april 2014…

11.5. Wat heeft u daarbij nodig?

11.6. Hoeveel kost dat?

11.7. Wat met huurcontract voor meer dan negen jaar?

Deel 2. Indexering, huurkosten

1. Wanneer indexeren?

2. Welke index? Hoe berekenen?

2.1. Op basis van de gezondheidsindex

2.2. Waar vindt u de indexcijfers?

2.3. De huurder even herinneren aan de index?

2.4. Negatieve index

3. Een aantal jaren vergeten door de verhuurder?

3.1. Hoelang kunt u terug?

3.2. Geen recht meer op indexatie…

4. Wat bij vooruitbetaalde huur?

5. Huurkosten

5.1. Ook de onroerende voorheffing doorrekenen?

5.2. Een handelszaak in een appartementsblok?

5.3. Retroactief huurkosten opvragen (door de verhuurder)

Deel 3. Herziening huurprijs

1. Waarover gaat het?

2. Wanneer kan het?

3. Omhoog, of soms ook omlaag?

4. Om welke redenen?

5. De normale huurwaarde is van belang

6. Alleen mits nieuwe externe omstandigheden

6.1. Nieuwe omstandigheden

6.2. Externe omstandigheden

7. Minstens 15% hoger of lager

8. Duurzame wijziging

9. Hoe pakt u dat praktisch aan?

9.1. Gewoon een brief sturen?

9.2. De vrederechter beslist daarover

Deel 4. Er komt een aannemer aan te pas

1. Herstellingen

1.1. Wat voorziet het contract daarover?

1.2. Kleine herstellingen en onderhoud ten laste van de huurder

1.3. Grote werken ten laste van de verhuurder

2. Verbouwingen

2.1. Verbouwen mag niet, volgens het contract

2.2. De huurder mag volgens het huurcontract verbouwen

Deel 5. Brand-, water-, storm- en andere schade: goed verzekerd, goed huurcontract?

1. In de eerste plaats een probleem van de huurder

2. Discussie tussen huurder en eigenaar

2.1. Welke verzekering moet tussenkomen?

2.2. De verzekering afstemmen op de afspraken in het huurcontract!

3. Discussie tussen buren

Deel 6. Overdracht van huur

1. Waarover gaat het?

2. Wat is het verschil met onderhuur?

3. Mag er zomaar overgedragen worden?

3.1. Wat zegt het contract?

3.2. Wat staat u als huurder te doen?

3.3. De verhuurder heeft soms niet het recht om te weigeren

3.4. De verhuurder mag weigeren

4. Overdracht van huur van meer dan negen jaar: via de notaris…

5. Een gedeeltelijke overdracht van het huurcontract?

5.1. Gedeeltelijke overdracht handelsfonds zou kunnen

5.2. Gedeeltelijk onderhuren kan wel

6. Wat met de huurwaarborg ‘ex-huurder’?

7. Als ‘ex-huurder’ borg voor de overnemer?

7.1. In eerste instantie wel…

7.2. Niet meer vanaf de hernieuwing!

8. Wat met verbouwingen door de overdrager?

Deel 7. Huurhernieuwing

1. Wat is precies het belang?

2. Strikte formaliteiten

2.1. Door wie?

2.2. Hoe moet zo’n hernieuwing aangevraagd worden?

2.3. Wanneer moet het precies?

2.4. Aan wie?

2.5. Elk woord telt!

2.6. Iets vergeten, tweede kans?

2.7. Gebruik ons model

2.8. Enkel voor initiële handelsactiviteit

3. Vergeten aanvragen of aanvraag ongeldig, wat dan?

3.1. Eruit?!

3.2. Stilzwijgend blijven huren

4. De verhuurder weigert

4.1. Welke reacties zijn er mogelijk?

4.2. Hoeveel tijd om te reageren en hoe?

4.3. Mag u botweg weigeren?

4.4. Wat is een geldige reden?

4.5. Wie moet de opgegeven reden nakomen in geval van mede-eigendom?

4.6. Wat als de verhuurder de opgegeven reden achteraf niet nakomt?

4.7. Hoeveel moet u aan de huurder betalen?

5. Akkoord, maar onder andere voorwaarden (door de verhuurder)

5.1. Hogere huurprijs

5.2. Uitzettingsbeding invoegen

5.3. Ook door de verhuurder driejaarlijks opzegbaar

5.4. Een gedeelte van het pand ‘terugnemen’

5.5. Hoe laat u dit als verhuurder weten aan uw huurder?

5.6. Hoe reageert u als huurder?

6. Als huurder andere voorwaarden voorstellen

6.1. Een lagere prijs

6.2. Voor minder dan negen jaar

6.3. Voorkooprecht invoegen

6.4. Hoe reageert u als verhuurder daarop?

7. Huur hernieuwd, maar kort nadien het pand verkocht

7.1. Wat is precies het probleem?

7.2. Registratie hernieuwing

7.3. Eerbiedigingsclausule geeft de huurder meer zekerheid

8. Hoe registreert u de hernieuwing?

8.1. Een overeenkomst over de hernieuwing?

8.2. Brieven over en weer

8.3. Geen reactie op uw aanvraag

8.4. Wanneer moet u registreren?

8.5. Registratierechten uitsparen, interessant?

9. Hoe vaak mag u vernieuwen?

9.1. Wat als 36 jaar niet volstaan?

9.2. Hoe lost u dat als huurder op?

10. Huurhernieuwing als onderhuurder

10.1. Handelshuur als onderhuurder

10.2. Hoe weet u of u onderhuurder bent?

10.3. Recht op een huurhernieuwing, maar er gelden andere regels

10.4. Wat als de hoofdhuurder zijn hernieuwing vergeet?

10.5. Neem het heft in eigen handen: twee aanvragen versturen

10.6. Wanneer is de huurhernieuwing oké?

11. Garantie op huurhernieuwing voor de toekomst…

11.1. Kan dat wel?

11.2. Wat kan de verhuurder wél beloven?

12. Berekening van de termijnen: praktisch

Deel 8. De huur komt ten einde

1. Einde contract

2. Minnelijke beëindiging

3. De huurder zegt op

3.1. Driejaarlijks opzegbaar…

3.2. Wat na meer dan negen jaar huur (zonder hernieuwing)?

4. De verhuurder zegt op

4.1. Mag dat tussentijds?

4.2. Hoelang duurt de opzeg dan?

4.3. Alleen om er zelf een handel in te starten

4.4. Een vergoeding betalen

4.5. Wat na meer dan negen jaar huur (zonder hernieuwing)?

5. De nieuwe eigenaar zet u eruit

5.1. Niet voor om het even welke reden

5.2. Hoe moet er dan opgezegd worden?

6. De huurder houdt zich niet aan de afspraken: verbreking mogelijk?

7. De huurder betaalt de huur niet

7.1. Uitzetten

7.2. Pandbeslag

7.3. Huur niet betaald en pand verlaten…

7.4. De huurder failliet, dus einde contract?

7.5. Huur overgedragen: ex-huurder draait mee op?!

8. Huurschade

8.1. Plaatsbeschrijving gemaakt?

8.2. De huurwaarborg aanspreken

8.3. Huurschade? Zelfs meer dan dat...

8.4. Huur overgedragen: ex-huurder draait mee op?!

9. Wat met verbouwingswerken?

9.1. Terug in de oorspronkelijke staat

9.2. De verhuurder moet mogelijk niets betalen

9.3. Nieuwe huurder: betalen of ik breek alles uit

10. Uw zaak overleeft 36 jaar handelshuur

Deel 9. Huur van andere bedrijfsruimtes

1. Geen handelshuur

2. Geen regels?

3. Het contract

3.1. Welke partijen?

3.2. Plaatsbeschrijving

3.3. Welke attesten?

3.4. Wie registreert (en betaalt daarvoor)?

4. Welke prijs?

4.1. Vrij overeen te komen

4.2. Indexatie

4.3. Herziening mogelijk

4.4. Doorrekening kosten

4.5. Huurwaarborg

5. Hoelang?

5.1. Huurder bedrijfsruimte wordt niet beschermd

5.2. Onbepaalde duur

5.3. Bepaalde duur

5.4. Hernieuwing mogelijk

5.5. Stopzetting in onderling akkoord

6. Overdracht en onderhuur

7. Onderhoud en herstellingen

7.1. Wat voorziet de wet?

7.2. Andere afspraken op papier?

8. Verbouwen

8.1. Mag de huurder het?

8.2. Wat op het einde?

9. Te koop of te huur

9.1. Bezichtigen

9.2. Uithangborden

Deel 10. Een bedrijfs- of handelspand kopen, wat met de zittende huurder?

1. Privé kopen of via uw vennootschap, dat maakt mogelijk een verschil

2. Om welke soort van pand gaat het?

2.1. Bedrijfspand: kantoor, magazijn, atelier e.d.

2.2. Handelspand bezet door handelshuurder

Deel 11. Lijst modellen

Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes

 • Stel een huurcontract op maat samen
 • Handige schema's
 • Onmiddellijk toepasbare adviezen en oplossingen
 • Inclusief online service met handige modellen en/of tools
 • 136 pagina's
 • Gratis verzending


Aanbod
Pagina's

 

 

Papier

Abonneeaanbod

€ 91

 71,00

Enkel met actief abonnement
136
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

€ 91

 91,00

136
Prijzen zijn excl. btw
 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00