Indicator Online
 
Onze oplossingen

Indicator

Tips & Advies Financieel management

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Tips & Advies Financieel management is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket van een financieel verantwoordelijke efficiënt uit te voeren
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die antwoorden zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de financiële gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 4 - nummer 2 - 07.06.2017

OVERGEDRAGEN VERLIES

Is een bedrijf met overgedragen verliezen daarom een aantrekkelijke overnameprooi?

In de krant werd Option onlangs ‘een beursgenoteerde aftrekpost’ en ‘een aantrekkelijke overnameprooi’ genoemd, omdat het bedrijf € 100 miljoen aan fiscaal recupereerbare verliezen heeft.

Klopt dat eigenlijk wel? Kan een vennootschap met fiscale verliezen die verliezen na een overname eigenlijk nog wel gebruiken? In welke mate kunt u dan na de overname winsten van de overnemende vennootschap naar de vennootschap met verliezen overhevelen? Is een overname via een fusie een betere manier om de verliesaftrek te behouden?

LOONOPTIMALISATIE

Aandelenopties voor de zaakvoerder van een managementvennootschap?

Het belastingregime voor de toekenning van aandelenopties aan werknemers is zeer voordelig. Meer en meer kaderleden leveren echter hun prestaties via een managementvennootschap. Kan het bedrijf dan rechtstreeks aan die kaderleden aandelenopties toekennen?

Een recente circulaire licht nu toe onder welke voorwaarden de zaakvoerder van een managementvennootschap opties toegekend kan krijgen. Hoe wordt de zaakvoerder daarop dan belast?

Wat is daarnaast het fiscale regime als de opties aan de managementvennootschap zelf toegekend worden?

ALARMBELPROCEDURE

Alarmbelprocedure: veel meer dan een formaliteit!

Als bij het opmaken van de jaarrekening blijkt dat het eigen vermogen gezakt is beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet het bestuur de alarmbelprocedure toepassen. Wat houdt die procedure concreet in?

Als het bestuur dan beslist de activiteiten voort te zetten, moet het een herstelplan voorleggen. Die vraag komt dan wellicht bij u terecht. Hoe pakt u dat dan het beste aan?

D&O

‘Directors & officers liability’ verzekeren: nu goedkoper én belangrijker dan ooit?

In het verleden was de kostprijs van een D&O-polis voor veel kmo’s vaak een struikelblok. Zo’n polis is de laatste jaren echter fors goedkoper geworden. Daarnaast is er een maatschappelijke tendens om steeds vaker een verantwoordelijke te zoeken wanneer er iets fout loopt...

Hoe wordt de premie van zo’n D&O-polis bepaald? Is ook uw aansprakelijkheid als financieel manager daarmee verzekerd? Wat zijn de praktische aandachtspunten als u het afsluiten van zo’n polis overweegt?

PENSIOEN

SWT: wat is er nog mogelijk in 2017-2018?

In het kader van een aantal ontslagrondes was er in de media de laatste tijd weer heel wat te doen over werknemers die al op jonge leeftijd met SWT (het vroegere ‘brugpensioen’) zouden gaan. Wanneer is met SWT gaan vandaag nog mogelijk? Waarom zijn die regels ook voor u van belang als het bedrijf een oudere werknemer ontslaat?

De NAR heeft op 21.03.2017 een aantal cao’s (nrs. 121 tot 126) gesloten die in een tijdelijk stelsel voorzien. Wanneer zijn die tijdelijke stelsels van toepassing?

INCASSO

Beslag op buitenlandse bankrekeningen?

Op 18 januari 2017 is de Europese verordening (nr. 655/2014 van 15 mei 2014) in werking getreden die het Europees bankbeslag invoert. Hoe legt u nu concreet beslag op de bankrekening van uw buitenlandse klant? Wat zijn de voorwaarden? Waarmee moet u dan toch uitkijken?

EBITDA

Hoe ebit/ebitda correct berekenen?

In een internationale context zijn ebit/ebitda courante prestatiemaatstaven. Ze worden daarbuiten bv. ook vaak gebruikt bij overnameonderhandelingen. Voor bedrijven die werken met een Belgische jaarrekening duiken er echter regelmatig interpretatieproblemen op. Met een technische nota van 17.03.2017 wil de CBN daaraan verhelpen. Wat leert die nota ons?

TAX SHELTER

Geen taxshelterattest: kosten aftrekbaar?

In een interne instructie stelt de fiscus zich nu soepel op voor investeerders in een taxshelter die het fiscale voordeel niet kunnen genieten omdat zij de vereiste attesten niet kunnen voorleggen.

Die instructie verduidelijkt hoe u dan de kosten en waardeverminderingen die u in het verleden als verworpen uitgave moest opnemen, nu toch fiscaal in mindering kunt brengen. Hoe zit die regeling precies in elkaar en welke strikte termijnen moet u daarbij dan naleven?

MEERWAARDEN

Gespreide taxatie: vergeet uw 276K niet

U kunt meerwaarden gespreid laten belasten zo u de verkoopprijs tijdig herbelegt. De fiscus is echter zeer streng als u die wederbelegging niet tijdig in uw aangifte opneemt, ook al herbelegt u binnen de wettelijke termijn. Wat zei het hof van beroep daarover onlangs?

MAAKLOON

Maakloon of levering: wat met de btw?

Het precieze onderscheid tussen een levering en een dienst is niet altijd even vanzelfsprekend, terwijl een juiste kwalificatie zeker in een grensoverschrijdende context van groot belang is.

Wanneer is er precies sprake van maakloonwerk en wanneer van een levering? Welk btw-tarief is voor maakloonwerk van toepassing? Welke specifieke verplichtingen moet een maakloonwerker nakomen? Wat zijn dan de regels voor de btw-plaatsbepaling?

AFSCHRIJVINGEN

Een uitzonderlijke afschrijving boeken?

Wanneer mag u volgens het boekhoudrecht een uitzonderlijke afschrijving toepassen? Is die afschrijving ook fiscaal aftrekbaar? Wat is daarbij de rol van het zgn. annaliteitsbeginsel?

REKENINGSTELSEL

Klasse 0: hoe gebruikt u de orderrekeningen correct?

Naar aanleiding van ons artikel over de verwerking van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen kregen we van een lezer de vraag om toe te lichten hoe de orderrekening correct gebruikt moet worden om zekerheden te boeken.

We bekijken voor u hoe u die zekerheden correct boekt en welke waardering u daarbij het beste hanteert.

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Tips & Advies Financieel management

 • Jaargang 4
 • Maandelijks
 • 11 nummers per jaar
 • 20 pagina's adviezen en oplossingen per nummer
 • 'Niet tevreden, geld terug'-garantie


Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Papier + digitaal

Kennismakingsaanbod

€ 115

 69,00 /6 maanden

Eenmalig aanbod
6
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

€ 230

 180,00 /1 jaar

Bij meerdere jaarabonnementen
11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 230,00 /1 jaar

11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
Alleen digitaal

Ontdekkingsaanbod

3 maanden

GRATIS

Eenmalig aanbod
3
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 207,00 /1 jaar

11
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00