Indicator Online
 
Onze oplossingen

Indicator

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider

Maandelijkse adviesbrief

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal winst te halen uit uw bedrijf
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om na te denken over hoe u later uw bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • om uw bedrijf geleidelijk te optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • om een vermogens- en successieplanning op uw maat uit te bouwen
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • om met een gerust gemoed uw professionele carrière op termijn af te ronden

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de ervaren bedrijfsleider

 • die reeds meerdere jaren actief is
 • die oplossingen zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die nadenkt over hoe hij later zijn bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • die het bedrijf geleidelijk wil optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • die een vermogens- en successieplanning op maat wil uitbouwen
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met zijn boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • die met een gerust gemoed zijn professionele carrière op termijn wil afronden

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de ervaren bedrijfsleider optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 9 - nummer 2 - 14.04.2017

DIVIDENDEN

Hoeveel roerende voorheffing betaalt u in 2017 op uw dividend?

De laatste vijf jaar is de roerende voorheffing die u op dividenden uit uw vennootschap betaalt meermaals gewijzigd. Het standaardtarief bedraagt nu 30%, maar daarnaast bestaan er enkele verlaagde tarieven.

Geniet u in 2017 voor vastgeklikte reserves, VVPR-bis-dividenden of liquidatiereserves reeds de voordeligste tarieven? Wat zijn de voornaamste voorwaarden? Hoe keert u zo’n dividend uit?

WAARDERINGSREGELS

Alarmbelprocedure of rechtvaardiging behoud waarderingsregels in continuïteit?

Als u bij het opmaken van uw jaarrekening constateert dat het nettoactief van uw vennootschap lager ligt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet u de zgn. alarmbelprocedure naleven. Als u die procedure niet naleeft, kan uw bestuurdersaansprakelijkheid in het gedrang komen.

De verplichting om te verantwoorden waarom u de waarderingsregels in continuïteit blijft toepassen, is wellicht minder bekend. Wanneer speelt die verplichting, wat houdt ze concreet in en wat zijn de sancties als u ze niet naleeft?

FISCALE OPTIMALISATIE

Is een liquidatiereserve aanleggen wel altijd een goed idee?

In het kader van de fiscale optimalisatie van uw jaarafsluiting is het zinvol na te gaan of het voor u wel voordelig is om een liquidatiereserve aan te leggen. Wat zijn daarbij de aandachtspunten?

Waarmee moet u dan rekening houden als u binnen afzienbare tijd uw bedrijf wilt overlaten, aan uw kinderen of aan een geïnteresseerde koper?

GROEIFINANCIERING

‘Scale-up’: een groeispurt financieren, geen evident verhaal?

Als uw kind met een bedrijf gestart is, dan weet u allicht dat het niet evident is om groeifinanciering te vinden. Wat zijn dan de aandachtspunten als u een beroep doet op bankfinanciering?

Met welke afspraken kunt u er bij een kapitaalinbreng voor zorgen dat het groeipotentieel van het bedrijf voldoende gereflecteerd wordt in de waardering, zodat uw belang niet te fel verwatert? Waar kunt u zoal terecht om risicokapitaal aan te trekken?

INNOVATIE-AFTREK

Innovatie-aftrek: een waardig alternatief voor de octrooi-aftrek?

De wet van 9 februari 2017 voert een aftrek voor innovatie-inkomsten in. Hoe wordt die innovatie-aftrek berekend? Welke overgangsmaatregelen zijn er voorzien voor wie reeds de octrooi-aftrek geniet?

In welke mate is het toepassingsgebied van de innovatie-aftrek ruimer dan dat van de octrooi-aftrek? Geniet u de innovatie-aftrek ook als uw bedrijf zelf software ontwikkelt?

TAXSHELTER

Geïnvesteerd in een taxshelter: wat kunt u nog doen als u geen eindattest verkrijgt?

Duizenden kmo’s hebben geïnvesteerd in een ‘taxshelter’ om op die manier een fiscaal voordeel te genieten. Om dat fiscaal voordeel definitief te kunnen verwerven, moeten de investeerders een eindattest kunnen voorleggen. Voor een aantal producties weigert de FOD Financiën dat attest nu af te leveren.

Wat zijn de fiscale gevolgen van die weigering? In welke mate kunt u zelf die nadelige gevolgen dan toch nog enigszins beperken?

SUCCESSIEPLANNING

Hertrouwen: wat zijn de gevolgen voor het erfrecht van uw kinderen?

Een tweede huwelijk kan grote gevolgen hebben voor het erfrecht van uw kinderen uit een vorige relatie. Hoe zit dat concreet? In welke compenserende maatregelen heeft de wetgever voorzien?

Hoe kunt u er in samenspraak met uw nieuwe partner via een zgn. Valkeniers-clausule voor zorgen dat uw kinderen beter beschermd zijn? Hoever kunt u daarin gaan?

FISCALE OPTIMALISATIE

Investeringsaftrek of notionele interestaftrek: hoe optimaal kiezen?

Het percentage van de notionele interestaftrek is ten gevolge van de lagere rente de laatste jaren fors gedaald. Daarnaast moet u ook kiezen tussen de notionele interestaftrek en de gewone investeringsaftrek.

Opteert u dan altijd het best voor de hoogste van die twee aftrekken? Hoe kiest u als het bedrijf onvoldoende winst heeft om die aftrekken volledig te benutten? En wat is de beste keuze als er nog overgedragen verliezen zijn?

FINANCIËLE PLANNING

Zonder financiële zorgen naar een woonzorgcentrum: hoe aanpakken?

Veel Belgen maken zich terecht zorgen over hoe ze later de factuur van een verblijf in een woonzorgcentrum (WZC) zullen betalen. Wat kost een verblijf in een WZC momenteel? Hoeveel kapitaal moeten u of uw bejaarde ouders daarvoor opzijzetten?

Is het een optie om uw woning te verhuren om de kost van het WZC te betalen? Kunt u het pand beter verkopen? Is een verkoop op lijfrente dan een optie?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider

 • Jaargang 9
 • Maandelijks
 • 11 nummers per jaar
 • 20 pagina's adviezen en oplossingen per nummer
 • 'Niet tevreden, geld terug'-garantie


Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Papier + digitaal

Kennismakingsaanbod

€ 138

 59,00 /6 maanden

Eenmalig aanbod
6
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

€ 275

 250,00 /1 jaar

Bij meerdere jaarabonnementen
11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 275,00 /1 jaar

11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
Alleen digitaal

Ontdekkingsaanbod

3 maanden

GRATIS

Eenmalig aanbod
3
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 248,00 /1 jaar

11
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00