Indicator Online
 
Onze oplossingen

Indicator

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider

Maandelijkse adviesbrief

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal winst te halen uit uw bedrijf
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om na te denken over hoe u later uw bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • om uw bedrijf geleidelijk te optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • om een vermogens- en successieplanning op uw maat uit te bouwen
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • om met een gerust gemoed uw professionele carrière op termijn af te ronden

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de ervaren bedrijfsleider

 • die reeds meerdere jaren actief is
 • die oplossingen zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die nadenkt over hoe hij later zijn bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • die het bedrijf geleidelijk wil optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • die een vermogens- en successieplanning op maat wil uitbouwen
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met zijn boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • die met een gerust gemoed zijn professionele carrière op termijn wil afronden

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de ervaren bedrijfsleider optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 9 - nummer 3 - 16.05.2017

PENSIOENOPBOUW

Geen belastbare winst: is een backservicepremie storten soms toch fiscaal zinvol?

Als u al fors fiscaal geoptimaliseerd heeft of bv. zware afschrijvingen heeft lopen, dan maakt uw vennootschap wellicht nog weinig belastbare winst.

Kan het dan soms toch zinvol zijn om de beschikbare ruimte binnen uw groepsverzekering of IPT te benutten om een fiscaal aftrekbare backservicepremie te betalen? Wanneer?

BORGSTELLING

Uw bank vraagt een borgstelling: welke voorzorgen neemt u dan het best?

Wat zijn de aandachtspunten als uw bank vraag dat u zich borg stelt voor uw vennootschap? Waarom combineert u zo’n borgstelling vaak beter met een hypotheek dan met een mandaat?

Waarom doet u er goed aan uw oude kredietovereenkomsten nog eens na te kijken? Wat gebeurt er met uw borgstelling als u de aandelen van uw bedrijf verkoopt? Waarover onderhandelt u dan het best met de bank en met de overnemer?

DIVIDENDEN

Buitenlandse dividenden: hoe verhoogt u uw rendement?

Het tweede kwartaal is traditioneel de periode waarin het dividend over het voorbije boekjaar uitgekeerd wordt. Dividenden zijn een belangrijk bestanddeel van het rendement van uw aandelenbeleggingen.

De fiscus pikt wel een stevig graantje mee. Voor buitenlandse dividenden is er twee keer belasting verschuldigd: eerst buitenlandse bronheffing, en daarbovenop nog eens Belgische roerende voorheffing. Hoe kunt u die buitenlandse belasting beperken?

REKENING-COURANT

Hoe kunt u vandaag gratis geld lenen bij uw vennootschap?

Geld uit uw vennootschap halen via een dividend blijft duur. Vanaf wanneer kunt u uw liquidatiereserves tegen de verlaagde rv van 5% uitkeren?

Hoe kunt u in de tussentijd op een goedkope manier geld uit uw vennootschap halen? Hoe wordt u belast op een lening in rekening-courant? Welke goedkopere alternatieven bestaan er?

Hoe kunt u bv. vandaag met een hypothecaire lening met variabele rente gratis geld lenen bij uw vennootschap?

ARBEIDSDUUR

Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: nu meer mogelijkheden om flexibel te werken?

De nieuwe Wet Werkbaar en Wendbaar Werk biedt bedrijven nu ruimere mogelijkheden om flexibel te werken om zo seizoenspieken op te vangen of vrijwillige overuren te laten presteren. Hoe zitten die nieuwe regels precies in elkaar?

Daarnaast versoepelt de wet de administratieve formaliteiten voor deeltijds werk. Welke impact hebben die nieuwe bepalingen voor u?

KINDERGELD

Uw kind studeert af: gevolgen voor uw kindergeld en uw belastingen?

Behoudt u ook na het einde van het school- of academiejaar het recht op kinderbijslag? Wanneer wel en wanneer niet? Waarom schrijft uw kind zich dan het best tijdig als werkzoekende in?

Vanaf wanneer is uw kind fiscaal niet langer ten laste? Welke impact heeft dat op uw belastingaanslag?

JAARREKENING

Uw jaarrekening niet of niet tijdig neergelegd of goedgekeurd: (g)een drama?

Heel wat bedrijven springen te lichtzinnig om met de termijnen om de jaarrekening goed te keuren en neer te leggen. Welke termijnen moet u daarbij precies naleven? Kunt u de jaarvergadering indien nodig toch nog uitstellen?

Kan uw bestuurdersaansprakelijkheid door een laattijdige neerlegging in het gedrang komen? Waarom gaat u het best na of een failliete klant zijn jaarrekening wel tijdig neergelegd heeft?

VAKANTIE

Te veel werk: kunt u nog terugkomen op een eerder goedgekeurde vakantieaanvraag?

Nu de vakantie eraan komt heeft ook u wellicht opnieuw met een aantal werknemers discussies over wat kan en niet kan. Wie bepaalt wanneer een werknemer vakantie mag opnemen? Mag u nog terugkomen op een eerder goedgekeurde vakantie, bv. als er onverwachts veel werk is?

Mogen uw werknemers ook onbetaald verlof opnemen of hun vakantie spreiden over halve dagen? Klopt het dat werknemers die tijdens hun vakantie ziek worden die dagen toch behouden?

SUCCESSIEPLANNING

Een private stichting ‘light’ oprichten voor uw zorgenkind?

Ouders met een ‘zorgenkind’ richten steeds vaker een private stichting op zodat ze zeker zijn dat hun kind later niets tekortkomt.

Waarom wordt zo’n stichting dan vaak in een ‘light’-versie opgestart? Hoe zorgen de ouders er daarna voor dat die stichting over de nodige middelen beschikt? Hoeveel kost schenken en legateren aan een private stichting?

Wordt uw kind ook belast op de middelen die hij later van die stichting krijgt?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider

 • Jaargang 9
 • Maandelijks
 • 11 nummers per jaar
 • 20 pagina's adviezen en oplossingen per nummer
 • 'Niet tevreden, geld terug'-garantie


Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Papier + digitaal

Kennismakingsaanbod

€ 138

 59,00 /6 maanden

Eenmalig aanbod
6
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

€ 275

 250,00 /1 jaar

Bij meerdere jaarabonnementen
11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 275,00 /1 jaar

11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
Alleen digitaal

Ontdekkingsaanbod

3 maanden

GRATIS

Eenmalig aanbod
3
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 248,00 /1 jaar

11
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00