Indicator Online
 
Onze oplossingen

Indicator

De hervormde woningfiscaliteit en uw belastingaangifte

Welk fiscaal voordeel levert uw hypothecaire lening u nog op?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

In dit dossier ontrafelen we de gevolgen van de complexe woningfiscaliteit voor u als zelfstandige. Aan de hand van schema's, tips en adviezen krijgt u een duidelijk beeld. Nieuwe mogelijkheden zoals de geïntegreerde woonbonus, de 'chèque habitat' of het verhoogd abattement leggen we duidelijk uit en kaderen we t.o.v. de oude systemen. Zo bent u in staat om zelf, of samen met uw boekhouder, uw aangifte probleemloos en correct in te vullen en maximaal fiscaal voordeel te halen uit uw onroerende goederen en hypothecaire lening(en).

in detail

De woningfiscaliteit is verregaand hervormd. Ook voor u als zelfstandige! Begrippen als eigen en enige woning en het eraan verbonden fiscaal voordeel zijn in de praktijk niet zo duidelijk meer en verschillende systemen lopen nu door elkaar. De verschillende gewesten hebben bovendien ook al ruim gebruik gemaakt van hun fiscale bevoegdheid voor de 'eigen woning'. Dit dossier helpt u om opnieuw een helder beeld te krijgen en geeft antwoorden op vragen zoals:

 • Wie is bevoegd voor wat?
  • gewestelijke versus federale bevoegdheden
  • wat is precies 'de eigen woning'?
  • wat is een 'niet-eigen woning'?
  • wat zijn de criteria die bepalen welk gewest bevoegd is?
 • Welke fiscale voordelen zijn mogelijk per gewest en wanneer?
  • de woonbonus in Vlaanderen
  • de chèque habitat (woonchèque) in Wallonië
  • het verhoogd abattement (korting op registratierechten) in Brussel
 • Wanneer maakt u nog aanspraak op voordelen zoals:
  • het bouwsparen?
  • het langetermijnsparen?
  • de bijkomende interestaftrek?
  • de gewone interestaftrek?

Misloop geen enkel fiscaal voordeel met betrekking tot uw onroerende goederen. Dit is het doel van dit dossier door de complexe regels om te zetten in praktische tips en adviezen en handige schema's en overzichten. Een onmisbaar Tips & Advies-Dossier om uw belastingaangifte correct in te vullen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige

 • die geen enkel fiscaal voordeel wil mislopen en de complexe woningfiscaliteit wil omzetten in een optimale belastingaangifte

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator nv

Inhoudstafel

DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud

1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning

1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd

1.2. Welke bevoegdheden zijn gewestelijk en welke federaal?

1.3. Van fiscale aftrekken naar belastingverminderingen

2. Wat is precies de ‘eigen woning’ waarvoor de gewesten bevoegd zijn?

2.1. Ruimer dan de woning die u zelf bewoont! Hoezo?

2.2. De vier redenen om er niet zelf te wonen

2.3. Buitenverblijf in Toscane als eigen woning, kan!

2.4. Wat als u meerdere eigendommen heeft?

2.5. Steeds van dag tot dag te bekijken!

2.6. Vrijstelling van onroerend inkomen voor de ‘eigen woning’

3. Wat is een ‘niet-eigen woning’ waarvoor de federale overheid bevoegd blijft?

3.1. Deel ‘eigen woning’ dat u beroepsmatig gebruikt

3.2. Deel ‘eigen woning’ dat u verhuurt

3.3. Volledige woning die u verhuurt aan derden, tenzij u een bepaalde reden heeft!

3.4. Andere onroerende goederen dan woningen

3.5. Wat met een buitenverblijf?

3.6. U bezit een woning, maar u bent een andere aan het bouwen

3.7. U bent blote eigenaar van een woning

3.8. U heeft meerdere woningen waar u niet zelf woont

3.9. Schematisch overzicht ‘eigen’ en ‘niet-eigen’ woning

4. Welk gewest is dan precies bevoegd?

4.1. Plaats van de woning is niet van belang!

4.2. Uw domicilie op 01.01 is doorslaggevend

4.3. Wat als er twee gewesten zijn, die u beschouwen als ‘inwoner’?

4.4. Waalse woonbonus voor een woning in Vlaanderen en omgekeerd, kan perfect!

DEEL II. Wanneer heeft u (nog) recht op de woonbonus?

1. Aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn in de drie gewesten?

1.1. Zijn er (reeds) verschillen tussen de drie gewesten?

1.2. Beperkt tot eigenaars of ook vruchtgebruikers?

1.3. Welke voorwaarden zijn van belang voor de lening zelf?

1.4. Voor welke ‘woningen’ kan de woonbonus genoten worden?

1.5. Lening om te kopen of te bouwen of ook om te verbouwen?

2. Basisprincipes voor zowel de gewestelijke als de federale woonbonus

2.1. Geen aftrek meer, maar een belastingvermindering!

2.2. Bedrag van de woonbonus

3. Welk fiscaal voordeel geeft de woonbonus u in Vlaanderen?

3.1. Geen aftrek, maar een belastingvermindering

3.2. Welke maximale bedragen komen in aanmerking voor de woonbonus?

4. Welk fiscaal voordeel geeft de woonbonus u in Brussel?

4.1. Geen aftrek, maar een belastingvermindering

4.2. Welke maximale bedragen komen in aanmerking voor de woonbonus?

5. Welk fiscaal voordeel geeft de woonbonus u in Wallonië?

5.1. Geen aftrek, maar een belastingvermindering

5.2. Welke maximale bedragen komen in aanmerking voor de woonbonus?

6. Er bestaat ook nog een federale woonbonus!

6.1. Wanneer is deze federale woonbonus van toepassing?

6.2. Alleen nog mogelijk voor ‘oude’ leningen?

6.3. Mogelijk verlies als u niet tijdig verhuist!

6.4. Welk fiscaal voordeel geeft de federale woonbonus nog?

6.5. Geen cumul tussen de federale en de gewestelijke woonbonus mogelijk

7. Waarom is het jaar van lening zo van belang?

7.1. Verschil tussen leningen tot en met 2013 en leningen van 2014 of later

7.2. Geen keuzemogelijkheid meer zoals die voorheen bestond?

DEEL III. Kan het voordeel bouwsparen nog van toepassing zijn?

1. Voor welke leningen is dit mogelijk nog van toepassing?

1.1. Het bouwsparen is min of meer de woonbonus van vóór 2005

1.2. Bouwsparen nu ‘verdeeld’ in een gewestelijk en een federaal bouwsparen!

1.3. Zijn er wat bouwsparen betreft al verschillen tussen de gewesten?

2. Voorwaarden om het voordeel bouwsparen te kunnen genieten

2.1. Kenmerken met betrekking tot de aard van de lening

2.2. Wat moet het doel zijn van de lening voor het bouwsparen?

2.3. Moet het de enige woning zijn?

2.4. Moet het ook de ‘eigen’ woning zijn?

3. Welk fiscaal voordeel levert het bouwsparen u nog op?

3.1. Principe van ‘belastingvermindering’

3.2. Hoeveel bedraagt die belastingvermindering precies?

DEEL IV. Het voordeel langetermijnsparen indien niets anders van toepassing

1. Het langetermijnsparen na de zesde staatshervorming

2. Voorwaarden om het langetermijnsparen te kunnen genieten

2.1. Voorwaarden aangaande de lening zelf

2.2. Voorwaarden met betrekking tot het doel van de lening

2.3. Moet het de enige woning zijn?

2.4. Moet het de woning zijn die u zelf betrekt?

2.5. Datum van de lening

3. Wat is het fiscale voordeel van het langetermijnsparen?

3.1. Principe van ‘belastingvermindering’

3.2. Berekening van de belastingvermindering

3.3. Basisbedrag van de belastingvermindering

3.4. Combinatie woonbonus en langetermijnsparen/bouwsparen

DEEL V. Wat blijft er nog over van de zgn. bijkomende interestaftrek?

1. Voor welke leningen kan dit nog van toepassing zijn?

1.1. Leningen van vóór 2005 die nog steeds lopen?

1.2. Aanvullende verbouwingsleningen van na 2005

1.3. Wat met herfinancieringsleningen van na 2005?

1.4. Leningen om te kopen of te bouwen na 2005?

1.5. Kan het nu nog voor leningen vanaf 2014 of is dit onmogelijk geworden?

2. Aan welke voorwaarden moe(s)t er dan sowieso voldaan zijn?

2.1. Algemene voorwaarden met betrekking tot de lening

2.2. Algemene voorwaarden met betrekking tot de woning

2.3. Specifieke voorwaarden in geval van nieuwbouw

2.4. Specifieke voorwaarden als het gaat om een verbouwing

3. Welk fiscaal voordeel levert u dit in het voorkomende geval nog op?

3.1. Sowieso geen aftrek meer, maar ook een belastingvermindering

3.2. Fiscaal voordeel van de bijkomende vermindering

3.3. Hoeveel bedraagt de bijkomende belastingvermindering voor de eigen woning?

3.4. Wat is het federale voordeel als het een ‘niet-eigen’ woning betreft?

DEEL VI. Bestaat de fameuze ‘gewone interestaftrek’ nog?

1. Wanneer kan die nog van toepassing zijn?

1.1. Gewone interestaftrek om het onroerend inkomen te neutraliseren

1.2. Kan dat ook voor de eigen woning of net niet?

1.3. Kan het ook nog voor nieuwe leningen of alleen voor oude?

1.4. Doen de drie gewesten hier vanaf 01.01.2015 hetzelfde of niet?

1.5. Is een deel van de onroerende voorheffing nog steeds verrekenbaar?

2. Aan welke voorwaarden moet de lening voldoen?

2.1. Voorwaarden die zowel op federaal als op gewestelijk vlak gelden

2.2. Bijkomende gewestelijke voorwaarden

3. Welk fiscaal voordeel kan u dit nu nog opleveren?

3.1. Ook hier verschillend naargelang het de eigen woning betreft of niet?

3.2. Welk gewestelijk fiscaal voordeel krijgt u nog?

3.3. Wat levert het federale voordeel u desgevallend op?

De hervormde woningfiscaliteit en uw belastingaangifte

 • Onmiddellijk toepasbare adviezen en oplossingen
 • Complexe materie verstaanbaar gebracht
 • 'Gebruik' uw hypothecair krediet optimaal
 • 118 pagina's
 • Gratis verzending


Aanbod
Pagina's

 

 

Papier

Abonneeaanbod

€ 91

 71,00

Enkel met actief abonnement
118
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 91,00

118
Prijzen zijn excl. btw
 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00