Indicator Online
 
Onze oplossingen

Indicator

Tips & Advies Financieel management

Maandelijkse adviesbrief op maat van de financieel verantwoordelijke

Tips & Advies Financieel management is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket van een financieel verantwoordelijke efficiënt uit te voeren
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de financieel verantwoordelijke in een bedrijf

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die antwoorden zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de financiële gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met de bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de financieel verantwoordelijke optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 3 - nummer 11 - 07.04.2017

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Te weinig winst om uw notionele interestaftrek volledig te gebruiken?

Wat kunt u op de valreep nog ondernemen als u te weinig winst heeft om uw notionele interestaftrek (NI) volledig te benutten?

Kunt u meerwaarden niet (volledig) gespreid laten belasten of belastbare reserves toch belastbaar maken? Wanneer is dat zinvol? Hoe kunt u daarnaast uw afschrijvingen optimaliseren?

ARBEIDSDUUR

Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: nu meer mogelijkheden om flexibel te werken?

De nieuwe Wet Werkbaar en Wendbaar Werk biedt bedrijven nu ruimere mogelijkheden om flexibel te werken om zo seizoenspieken op te vangen of vrijwillige overuren te laten presteren. Hoe zitten die nieuwe regels precies in elkaar?

Daarnaast versoepelt de wet de administratieve formaliteiten voor deeltijds werk. Welke impact hebben die nieuwe bepalingen voor u?

AANDELENOPTIES

Aandelenopties: opletten met ‘cashless exercise’?

Aandelenopties en warrants blijven een fiscaal vriendelijke manier om bedrijfsleiders en sleutelmedewerkers te verlonen en aan het bedrijf te binden.

Bij de uitoefening van de opties stort de vennootschap de meerwaarde vaak rechtstreeks op de rekening van de optiehouder zonder dat de optiehouder eerst de aandelen moet aankopen.

Blijft de gerealiseerde meerwaarde bij zo’n ‘cashless exercise’ wel degelijk ook belastingvrij? Wat zijn dan de aandachtspunten?

DIVIDEND

Hoeveel roerende voorheffing moet u in 2017 op uw dividend inhouden?

De laatste vijf jaar is de roerende voorheffing die u op door het bedrijf betaalde dividenden moet inhouden meermaals gewijzigd. Het standaardtarief bedraagt nu 30%, maar daarnaast bestaan er enkele verlaagde tarieven. We zetten alles nog eens voor u op een rijtje...

Genieten de aandeelhouders in 2017 voor vastgeklikte reserves, VVPR-bis-dividenden of liquidatiereserves reeds de voordeligste tarieven? Wat zijn dan telkens de voornaamste voorwaarden? Hoe keert u zo’n dividend uit?

JAARREKENING

Gewijzigde kmo-definitie: hoe ‘uitgestelde werking’ correct toepassen?

Als gevolg van de implementatie van de Europese ‘Boekhoudrichtlijn’ bij wet van 18 december 2015 wijzigde de definitie van ‘kleine’ vennootschap (art. 15 W.Venn.) .

De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het eerste boekjaar dat aanvangt na 31 december 2015, behoudens de regel van de ‘uitgestelde werking’ die pas een jaar later in werking treedt. Daardoor wijzigen de regels om te bepalen of een vennootschap klein is in 2017 voor de derde keer op rij.

Wat moet u over die ‘uitgestelde werking’ vandaag al weten en hoe moet u deze regel in de praktijk toepassen?

SLECHTE BETALERS

Pandwet: opnieuw uitgesteld én aangepast...

Welke belangrijke aanpassingen werden er nu aangebracht aan de nieuwe Pandwet? Hoe zorgt u nu voor een correcte clausule van eigendomsvoorbehoud? Moet u dat eigendomsvoorbehoud ook laten registreren? En wat zegt de nieuwe wet over uw retentierecht?

LOONNORM

De nieuwe loonnorm is vastgelegd

De sociale partners hebben in het interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2017-2018 de loonnorm vastgelegd op 1,1%. Mag u nu loonsverhogingen toekennen? Welke extra’s kunt u nog altijd buiten die loonnorm om invoeren?

ALGEMENE VERGADERING

Een lastige (minderheids)aandeelhouder?

Mag een ontevreden aandeelhouder vóór de algemene vergadering uw boekhouding en de jaarrekening komen nakijken? Moet u hem dan ook documenten meegeven of toesturen?

Mag die aandeelhouder zich daarna op de algemene vergadering laten bijstaan door een advocaat of accountant? Kunnen de andere aandeelhouders of het bestuur een lastige aandeelhouder de deelname aan de vergadering ontzeggen of weigeren bepaalde vragen te beantwoorden?

LOONKOSTEN

Aanwervingspremie vóór 1 juni aanvragen?

Als u sinds 1 januari 2017 een werkzoekende aanwerft, geniet u onder bepaalde voorwaarden een premie. Wat zijn daarbij de spelregels? Wanneer en hoe moet u die premie aanvragen?

PLAATS VAN DE DIENST

Goederenvervoer binnen België: wanneer toch zonder btw?

Bij goederenvervoer zorgt de bepaling van de plaats van de dienst in een b2b-context vaak voor enige verwarring.

Wanneer is er sprake van binnenlands vervoer en wanneer van intracommunautair vervoer of van vervoer naar een derde land? Wat zijn dan telkens de spelregels voor de btw?

DIVIDEND

Beter nog even wachten met een dividend?

Kunt u uw notionele interestaftrek nog optimaliseren door een belangrijk dividend pas binnen een paar maanden als tussentijds dividend toe te kennen?

CONSORTIUM

Wanneer maakt het bedrijf deel uit van een consortium en wat zijn dan de gevolgen?

In familiale groepen gebeurt het wel vaker dat de familie de aandelen van de verschillende bedrijven rechtstreeks aanhoudt. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen bracht onlangs een advies uit over de ‘consolidatie bij de horizontale groep’ (CBN-advies 2017/6, 15.03.2017) .

Wanneer maakt een bedrijf deel uit van een consortium? Wat zijn dan de fiscale gevolgen? Welke impact heeft dat op uw jaarrekening? Heeft een consortium ook een consolidatieplicht?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Tips & Advies Financieel management

 • Jaargang 3
 • Maandelijks
 • 11 nummers per jaar
 • 20 pagina's adviezen en oplossingen per nummer
 • 'Niet tevreden, geld terug'-garantie


Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Papier + digitaal

Kennismakingsaanbod

€ 115

 69,00 /6 maanden

Eenmalig aanbod
6
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

€ 230

 180,00 /1 jaar

Bij meerdere jaarabonnementen
11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 230,00 /1 jaar

11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
Alleen digitaal

Ontdekkingsaanbod

3 maanden

GRATIS

Eenmalig aanbod
3
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 207,00 /1 jaar

11
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00