Onze oplossingen

Indicator

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider

Maandelijkse adviesbrief

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal winst te halen uit uw bedrijf
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om na te denken over hoe u later uw bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • om uw bedrijf geleidelijk te optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • om een vermogens- en successieplanning op uw maat uit te bouwen
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • om met een gerust gemoed uw professionele carrière op termijn af te ronden

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de ervaren bedrijfsleider

 • die reeds meerdere jaren actief is
 • die oplossingen zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die nadenkt over hoe hij later zijn bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • die het bedrijf geleidelijk wil optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • die een vermogens- en successieplanning op maat wil uitbouwen
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met zijn boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • die met een gerust gemoed zijn professionele carrière op termijn wil afronden

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de ervaren bedrijfsleider optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 9 - nummer 1 - 17.03.2017

LIQUIDATIE

Vereffening: wat doet u met het pand van uw vennootschap?

Als u een pand van uw vennootschap koopt, betaalt u het registratierecht. Uw vennootschap realiseert dan een meerwaarde, maar zij kan die meerwaarde overboeken naar een liquidatiereserve. Die liquidatiereserve kunt u zich nadien belastingvrij uitkeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u het gebouw bij liquidatie echter ook aan uw vennootschap onttrekken tegen het vast recht van € 50, maar dan betaalt u wel 30% rv op de liquidatiebonus. Hoe kiest u tussen die twee alternatieven?

CONTROLE

Onenigheid tussen de aandeelhouders: kunt u zich laten bijstaan door een extern adviseur?

Hoever gaat uw individueel controlerecht als u zich als minderheidsaandeelhouder ernstig vragen stelt bij de gang van zaken binnen een bedrijf? Mag u zich dan laten bijstaan door een extern adviseur? Met welke beperkingen moet u dan rekening houden?

Kunt u ook vragen dat de vennootschap een commissaris aanstelt? Is dat voor u ook een goede oplossing? Wanneer mag u zich daarnaast op de algemene vergadering laten bijstaan door uw advocaat?

ARBEIDSVOORWAARDEN

Een ‘asset deal’: welke gevolgen voor het personeel?

Moet u het personeel ook altijd verplicht mee overnemen als u via een overname van activa een bedrijfsactiviteit overneemt?

Welke gevolgen heeft die overname voor de individuele en collectieve loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel? Waarmee moet u rekening houden als uw bedrijf zelf onder een ander paritair comité valt? Hoe pakt u de zaken dan praktisch het best aan?

LEVENSVERZEKERING

Erfbelasting op levensverzekeringen: biedt nieuw Vlaams decreet nu soelaas?

De standpunten van de Vlaamse Belastingdienst over de erfbelasting op levensverzekeringen waren het voorbije jaar bijna continu in het nieuws. Een nieuw Vlaams decreet (decreet van 23.12.2016) heeft de administratie nu op een aantal punten fors teruggefloten...

Wat is er veranderd als u als grootouder uw kleinkind via een levensverzekering op een gecontroleerde manier wilt begunstigen of als ouder de langstlevende de flexibiliteit wilt geven om na uw overlijden een levensverzekering ten gunste van uw kinderen toch nog aan te passen?

BELEGGINGSFISCALITEIT

Hoe privé fiscaal optimaal beleggen?

U wordt overspoeld met informatie over sparen en beleggen. De fiscale behandeling van uw belegging zal echter mee het uiteindelijke rendement bepalen.

Sinds 1 januari 2017 is de speculatietaks afgeschaft, maar de roerende voorheffing is verhoogd en ook aan de beurstaks is gesleuteld. Investeert u het best rechtstreeks in aandelen of obligaties, of hebben fondsen toch een fiscaal voordeel? Wanneer is een Tak 23 fiscaal een goede oplossing?

TWEEDE VERBLIJF

Vastgoed via een Franse SCI aanhouden: nu toch een ‘aandelenbelegging’?

Veel investeerders kopen een tweede verblijf in Frankrijk aan via een SCI (‘société civile immobilière’). Dat biedt een aantal voordelen op het vlak van vermogensplanning en kan ook het beheer gemakkelijker maken, als u bv. samen met uw kinderen een pand aankoopt.

Hoe wordt u dan in België belast? Wat zei Cassatie daarover onlangs? Heeft dat arrest voor gevolg dat u voortaan enkel nog belastingen betaalt als uw SCI een dividend uitkeert?

TWEEDE PIJLER

Nu de informatie over uw (aanvullend) pensioen raadplegen via ‘mypension.be’?

Een aantal verzekeraars verwijzen hun klanten nu voor informatie over hun aanvullend pensioen door naar ‘mypension.be’. Welke gegevens vindt u op die website en hoe interpreteert u de informatie correct?

Op ‘mypension.be’ vindt u enkel brutokapitalen terug. Hoeveel belasting betaalt u dan op de uitkering? Wie kan nog vóór zijn 65 zijn pensioenkapitaal opvragen? Is dat eigenlijk wel interessant?

SCHORSING ARBEIDSOVEREENKOMST

Nu ruimere mogelijkheden voor tijdskrediet: hoeveel inspraak heeft u dan als werkgever?

De sociale partners hebben eind december 2016 de cao over het tijdskrediet aangepast. Het tijdskrediet zonder motief is afgeschaft en het tijdskrediet voor zorgmotieven werd uitgebreid.

Wanneer heeft een werknemer nu precies recht op tijdskrediet? Mag u dat tijdskrediet weigeren of uitstellen? Kunt u bepaalde categorieën werknemers ook uitsluiten van de opname van tijdskrediet? Hoe pakt u dat dan aan?

SUCCESSIEPLANNING

Is er toch ook voor uw gezinswoning een successieplanning nodig?

Aangezien de gezinswoning in de drie gewesten in de erfbelasting vrijgesteld is voor de langstlevende, wordt er aan die gezinswoning bij het uitwerken van een successieplanning vaak te weinig aandacht besteed. Bij het overlijden van de eerststervende volgt er dan dikwijls een onaangename verrassing.

Waarom werkt u toch het best ook voor uw gezinswoning een successieplanning uit? Over welke alternatieven beschikt u dan?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider

 • Jaargang 9
 • Maandelijks
 • 11 nummers per jaar
 • 20 pagina's adviezen en oplossingen per nummer
 • 'Niet tevreden, geld terug'-garantie


Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Papier + digitaal

Kennismakingsaanbod

€ 138

 59,00 /6 maanden

Eenmalig aanbod
6
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

€ 275

 250,00 /1 jaar

Bij meerdere jaarabonnementen
11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 275,00 /1 jaar

11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
Alleen digitaal

Ontdekkingsaanbod

3 maanden

GRATIS

Eenmalig aanbod
3
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 248,00 /1 jaar

11
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00