Indicator Online
 
Onze oplossingen

Indicator

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider

Maandelijkse adviesbrief

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal winst te halen uit uw bedrijf
 • om antwoorden te krijgen op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • om na te denken over hoe u later uw bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • om uw bedrijf geleidelijk te optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • om een vermogens- en successieplanning op uw maat uit te bouwen
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • om met een gerust gemoed uw professionele carrière op termijn af te ronden

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de ervaren bedrijfsleider

 • die reeds meerdere jaren actief is
 • die oplossingen zoekt op (complexe) fiscale, juridische en financiële vragen
 • die nadenkt over hoe hij later zijn bedrijf zal overdragen of stopzetten
 • die het bedrijf geleidelijk wil optimaliseren voor een overdracht of stopzetting
 • die een vermogens- en successieplanning op maat wil uitbouwen
 • die met kennis van zaken overleg wil plegen met zijn boekhouder, bankdirecteur, verzekeringsmakelaar, ...
 • die met een gerust gemoed zijn professionele carrière op termijn wil afronden

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die de ervaren bedrijfsleider optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 9 - nummer 4 - 16.06.2017

ONROEREND GOED

Een pand uit uw vennootschap halen tegen € 50 registratierecht?

Enige tijd geleden gingen we uitgebreid in op de vraag of een bedrijfsleider die zijn activiteit stopzet het pand van zijn vennootschap het best koopt of het aan die vennootschap onttrekt.

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om een pand tegen € 50 te onttrekken? Hoe interpreteert de fiscus die voorwaarden? Waarop moet u letten als uw vennootschap een pand gekocht heeft en u daarna de aandelen overdraagt aan uw kinderen? Wat zei de Vlaamse Belastingdienst recentelijk over de toepassing van deze regeling op dividenduitkeringen?

SWT

SWT: wat is er nog mogelijk in 2017-2018?

In het kader van een aantal ontslagrondes was er in de media de laatste tijd weer heel wat te doen over werknemers die al op jonge leeftijd met SWT (het vroegere ‘brugpensioen’) zouden gaan. Wanneer is met SWT gaan vandaag nog mogelijk? Waarom zijn die regels ook voor u van belang als u een oudere werknemer ontslaat?

De NAR heeft op 21.03.2017 een aantal cao’s (nrs. 121 tot 126) gesloten die in een tijdelijk stelsel voorzien. Wanneer zijn die tijdelijke stelsels van toepassing?

VAPZ

Loont een sociaal VAPZ eigenlijk wel de moeite?

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen is goed gekend. 46% van alle zelfstandigen in hoofdberoep heeft zo’n contract onderschreven. Hoeveel bijdragen mag u dit jaar storten? Hoe wordt die bijdrage berekend? Hoe wordt u dan belast wanneer u uw pensioenkapitaal opneemt?

U kunt ook opteren voor een zgn. sociaal VAPZ. Wat houdt zo’n sociaal VAPZ precies in? Zijn de bijkomende waarborgen de meerkost wel waard?

DBI-AFTREK

Nieuwe antimisbruikbepaling: loopt de DBI-aftrek van uw holding nu ook gevaar?

Sinds 1 januari 2017 is de Europese antimisbruikbepaling m.b.t. de Moeder-dochterrichtlijn ook in het Belgische recht ingevoerd.

Wanneer is er volgens Europa en de EU-rechtspraak fiscaal misbruik? Welke praktische gevolgen heeft de nieuwe Belgische antimisbruikbepaling voor u? Wanneer is er in die context sprake van een ‘kunstmatige constructie’?

Kunnen ook andere dan economische motieven het gebruik van een holding rechtvaardigen?

VASTGOED

Hoe uw privé-investering in vastgoed optimaal financieren?

Sommige investeerders overwegen om een deel van hun beleggingen te verkopen als ze willen investeren in vastgoed. Is dat ook altijd de beste strategie?

Waarom kan het interessant zijn om uw vastgoedinvestering toch (deels) met een lening te financieren?

Is een ‘bullet’-krediet gekoppeld aan een pand op uw beleggingsportefeuille dan een interessant alternatief voor een klassieke hypothecaire lening?

VERKOOP VOORBEREIDEN

Uw bedrijf optimaal verkopen: (g)een evidente zaak?

U las het wellicht ook al in de media, de komende jaren zullen er letterlijk duizenden bedrijven te koop aangeboden worden. Lang niet alle eigenaars vinden echter gemakkelijk een koper voor hun bedrijf. Welke acties onderneemt u het best nu al, zelfs als u nog helemaal geen verkoop voorziet? Welke voorbereidingen treft u daarna, eens uw verkoopplannen concreet worden?

SUCCESSIEPLANNING

Inbreng en inkorting: soms onverwachte gevolgen bij een vrijwillige erfenissprong

Als u de erfenis van uw ouder verwerpt om zo een generatiesprong te realiseren, kunnen er onverwachte gevolgen opduiken. Uw kind moet dan de schenkingen die u zelf eventueel van uw ouder kreeg ook inbrengen, hoewel die deel uitmaken van uw vermogen. Hoe zit dat precies?

Daarnaast komt de gelijkheid tussen uw kinderen in het gedrang als u het ene kind een geldsom schonk en het andere begunstigde via een levensverzekering. Hoe lost u dat nog op?

VERKOOP BEDRIJF

Hoe uw aansprakelijkheid maximaal beperken bij de verkoop van uw bedrijf?

Na de verkoop van uw bedrijf kan de koper u aansprakelijk stellen voor inbreuken op de ‘verklaringen en waarborgen’. Hoe beperkt u dat risico?

Daarnaast kunnen zowel de koper als een derde ook nog altijd uw bestuurdersaansprakelijkheid inroepen. Kan uw vennootschap u voor dat risico vrijwaren? Waarom vraagt u het best ook altijd een volmacht om desnoods zelf uw ontslag als bestuurder of zaakvoerder te publiceren?

SUCCESSIEPLANNING

‘Creatieve’ alternatieven voor een bankgift: opletten geblazen?

In de praktijk merken we dat heel wat Belgen ‘alternatieven’ bedenken voor de klassieke bankgift om zo de termijn van drie jaar te omzeilen en/of om meer controle te behouden. De fiscale droom van veel schenkers is immers om zonder kosten te schenken én dan nog liefst met behoud van controle.

Welke van deze technieken worden in de praktijk gebruikt en welke daarvan zijn een goed en sluitend alternatief?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Tips & Advies Ervaren bedrijfsleider

 • Jaargang 9
 • Maandelijks
 • 11 nummers per jaar
 • 20 pagina's adviezen en oplossingen per nummer
 • 'Niet tevreden, geld terug'-garantie


Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Aanbod
Nummers
Frequentie
Papier
Digitaal
Opbergmap
Website
App

 

 

Papier + digitaal

Kennismakingsaanbod

€ 138

 59,00 /6 maanden

Eenmalig aanbod
6
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

€ 275

 250,00 /1 jaar

Bij meerdere jaarabonnementen
11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 275,00 /1 jaar

11
maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
Alleen digitaal

Ontdekkingsaanbod

3 maanden

GRATIS

Eenmalig aanbod
3
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 248,00 /1 jaar

11
maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00