Onze oplossingen

Indicator

Vermogens- en successieplanning

70 actuele technieken voor een optimale en veilige vermogens- en successieplanning

Een Praktische Gids 2016 over... 

samengevat

Deze nieuwe editie geeft u een geactualiseerd antwoord op de vraag hoe u ook vandaag nog uw vermogen fiscaal gezien optimaal kunt overdragen, zonder in het vizier van de fiscus te komen. Zo bent u er zeker van dat u ook in de toekomst uw erfgenamen het grootste deel van de koek geeft. De fiscus krijgt enkel het wettelijke minimum en u en uw erfgenamen blijven gespaard van fiscale verrassingen.

in detail

Deze editie is volledig up-to-date met alle nieuwe maatregelen, wetswijzigingen en circulaires. We leggen 70 actuele en veelgebruikte technieken uit volgens een vaste structuur:

 • wat houdt de techniek in?
 • hoe doet u het correct?
 • wat zijn de voordelen van deze techniek?
 • wat zijn de nadelen van deze techniek?
 • wanneer is dit een goede strategie?
 • hoeveel kost het?
 • wat is de invloed van de antimisbruikbepaling?
 • extra tips

Dit boek helpt u om de juiste keuzes te maken. U vindt er ook handige modellen in terug om de besproken technieken te kunnen toepassen (bv. handgift, onrechtstreekse schenking, testament, ...). Uw vermogen opbouwen en doorgeven zonder dat uw erfgenamen te veel successierechten betalen en met goedkeuring van de fiscus. Dat is waaraan u nu moet werken om later een optimaal resultaat te verkrijgen.

Deze Praktische Gids 2016 is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige ondernemer, de vrije beroeper

 • die zijn vermogen fiscaal vriendelijk wil opbouwen en een goede successieplanning wil uitwerken

Als extra krijgt u bij deze Praktische Gids 2016 een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Deze Praktische Gids 2016 is samengesteld door... 

Johan Adriaens

 • estate planner, vennoot Neven & Partners bvba

Peter VanRyckeghem

 • hoofdredacteur Indicator nv

In deze Praktische Gids 2016 leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel I - Wat u vooraf moet weten

1. Wat is van wie?

1.1. U bent gehuwd

1.2. U woont samen

2. Wie erft wat?

2.1. Er is geen testament

2.2. Er is wel een testament

2.3. Hoeveel successierechten betaalt men?

2.4. Regioshopping tussen de gewesten

3. Gunstregime voor de gezinswoning

3.1. Gunstregeling voor de gezinswoning

3.2. De regeling in Vlaanderen

3.3. De regeling in Brussel

3.4. De regeling in Wallonië

4. Verzekeringen en successierechten

4.1. De levensverzekering

4.2. Het algemene principe: belastbaar in de successierechten

4.3. Er is een speciale regeling bij een gemeenschapsstelsel

4.4. De uitzonderingen op de algemene regel 2||14/03/2016

4.5. En wat als de begunstigde (echtgenote B) vroeger sterft?

5. De antimisbruikbepaling en uw successieplanning

5.1. De ‘oude’ regeling (van vóór 1 juni 2012)

5.2. De antimisbruikbepaling (sinds 1 juni 2012)

5.3. Wie bewijst wat?

5.4. Wat valt er nu onder ‘fiscaal misbruik’ en wat niet?

5.5. Circulaire van 10 april 2013 over registratie- en successierechten: een ‘witte’ en een ‘zwarte’ lijst

5.6. De nieuwe Vlaamse circulaire

5.7. Beoordeling geval per geval blijft de regel

5.8. Tijdstip inwerkingtreding

5.9. Federale en Vlaamse Rulingcommissie

6. Nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF)

Deel II - Technieken om uw vermogen
te optimaliseren

1. Hoe bevoordeelt u een of meerdere van uw kinderen?

1.1. Wat is het?

1.2. Hoe doet u het correct?

1.3. Wat zijn de voordelen?

1.4. Wat zijn de nadelen?

1.5. Extra tips

1.6. Wanneer is dit een goede strategie?

1.7. Hoeveel kost het?

1.8. En de antimisbruikbepaling?

2. Hoe laat u uw zaak over aan de (actieve) kinderen?

2.1. Wat is het?

2.2. Hoe doet u het correct?

2.3. Wat zijn de voordelen?

2.4. Wat zijn de nadelen?

2.5. Extra tips

2.6. Wanneer is dit een goede strategie?

2.7. Hoeveel kost het?

2.8. En de antimisbruikbepaling?

3. Uw onderneming belastingvrij doorgeven

3.1. Wat is het?

3.2. Hoe doet u het correct?

3.3. Wat zijn de voordelen?

3.4. Wat zijn de nadelen?

3.5. Extra tips

3.6. Wanneer is dit een goede strategie?

3.7. Hoeveel kost het?

3.8. En de antimisbruikbepaling?

4. Uw onderneming laten vererven tegen 3%

4.1. Wat is het?

4.2. Hoe doet u het correct?

4.3. Wat zijn de voordelen?

4.4. Wat zijn de nadelen?

4.5. Extra tips

4.6. Wanneer is dit een goede strategie?

4.7. Hoeveel kost het?

4.8. En de antimisbruikbepaling?

5. De statuten van uw familiebedrijf finetunen

5.1. Wat is het?

5.2. Hoe doet u het correct?

5.3. Wat zijn de voordelen?

5.4. Wat zijn de nadelen?

5.5. Extra tips

5.6. Wanneer is dit een goede strategie?

5.7. Hoeveel kost het?

5.8. En de antimisbruikbepaling?

6. Hoe vermijdt u later ruzie tussen uw erfgenamen?

6.1. Wat is het?

6.2. Hoe doet u het correct?

6.3. Wat zijn de voordelen?

6.4. Wat zijn de nadelen?

6.5. Extra tips

6.6. Wanneer is dit een goede strategie?

6.7. Hoeveel kost het?

6.8. En de antimisbruikbepaling?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7.1. Wat is het?

7.2. Hoe doet u het correct?

7.3. Wat zijn de voordelen?

7.4. Wat zijn de nadelen?

7.5. Extra tips

7.6. Wanneer is dit een goede strategie?

7.7. Hoeveel kost het?

7.8. En de antimisbruikbepaling?

8. Technieken om (een stuk) te onterven

8.1. Wat is het?

8.2. Hoe doet u het correct?

8.3. Wat zijn de voordelen?

8.4. Wat zijn de nadelen?

8.5. Extra tips

8.6. Wanneer is dit een goede strategie?

8.7. Hoeveel kost het?

8.8. En de antimisbruikbepaling?

9. De handgift

9.1. Wat is het?

9.2. Hoe doet u het correct? 2||14/03/2016

9.3. Wat zijn de voor- en de nadelen?

9.4. Extra tips

9.5. Wanneer is dit een goede strategie?

9.6. Hoeveel kost het?

9.7. En de antimisbruikbepaling?

10. De bankgift (onrechtstreekse schenking)

10.1. Wat is het?

10.2. Hoe doet u het correct?

10.3. Wat zijn de voor- en de nadelen?

10.4. Extra tips

10.5. Wanneer is dit een goede strategie?

10.6. Hoeveel kost het?

10.7. En de antimisbruikbepaling?

11. Kwijtschelding van een schuld

11.1. Wat is het?

11.2. Hoe doet u het correct?

11.3. Wat zijn de voordelen?

11.4. Wat zijn de nadelen?

11.5. Extra tips

11.6. Wanneer is dit een goede strategie?

11.7. Hoeveel kost het?

11.8. En de antimisbruikbepaling?

12. De factuurgift

12.1. Wat is het?

12.2. Hoe doet u het correct?

12.3. Wat zijn de voordelen?

12.4. Wat zijn de nadelen?

12.5. Extra tips

12.6. Wanneer is dit een goede strategie?

12.7. Hoeveel kost het?

12.8. En de antimisbruikbepaling?

13. Schenken via een Nederlandse notaris

13.1. Wat is het?

13.2. Hoe doet u het correct?

13.3. Wat zijn de voordelen?

13.4. Wat zijn de nadelen?

13.5. Extra tips

13.6. Wanneer is dit een goede strategie?

13.7. Hoeveel kost het?

13.8. En de antimisbruikbepaling?

14. Schenken tegen het vlakke tarief van 3% (7%)

14.1. Wat is het?

14.2. Hoe doet u het correct?

14.3. Wat zijn de voordelen?

14.4. Wat zijn de nadelen?

14.5. Extra tips

14.6. Wanneer is dit een goede strategie?

14.7. Hoeveel kost het?

14.8. En de antimisbruikbepaling?

15. Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik

15.1. Wat is het?

15.2. Hoe doet u het correct?

15.3. Wat zijn de voordelen?

15.4. Wat zijn de nadelen?

15.5. Extra tips

15.6. Wanneer is dit een goede strategie?

15.7. Hoeveel kost het?

15.8. En de antimisbruikbepaling?

16. Schenken met voorbehoud van blote eigendom

16.1. Wat is het?

16.2. Hoe doet u het correct?

16.3. Wat zijn de voordelen?

16.4. Wat zijn de nadelen?

16.5. Extra tips

16.6. Wanneer is dit een goede strategie?

16.7. Hoeveel kost het?

16.8. En de antimisbruikbepaling?

17. Schenken in schijfjes

17.1. Wat is het?

17.2. Hoe doet u het correct?

17.3. Wat zijn de voordelen?

17.4. Wat zijn de nadelen?

17.5. Extra tips 2||14/03/2016

17.6. Wanneer is dit een goede strategie?

17.7. De nieuwe schenkbelasting in Vlaanderen voor onroerend goed 2||14/03/2016

17.8. De nieuwe schenkbelasting in Brussel voor onroerend goed

17.9. De nieuwe schenkbelasting in Wallonië voor onroerend goed

17.10. Hoeveel kost het?

17.11. En de antimisbruikbepaling?

18. Schenken in onverdeeldheid

18.1. Wat is het?

18.2. Hoe doet u het correct?

18.3. Wat zijn de voordelen?

18.4. Wat zijn de nadelen?

18.5. Extra tips

18.6. Wanneer is dit een goede strategie?

18.7. Hoeveel kost het?

18.8. En de antimisbruikbepaling?

19. Schenken in alle anonimiteit

19.1. Wat is het?

19.2. Hoe doet u het correct?

19.3. Wat zijn de voor- en de nadelen?

19.4. Extra tips

19.5. Wanneer is dit een goede strategie?

19.6. Hoeveel kost het?

19.7. En de antimisbruikbepaling?

20. Schenken met modaliteiten

20.1. Wat is het?

20.2. Hoe doet u het correct?

20.3. Wat zijn de voordelen?

20.4. Wat zijn de nadelen?

20.5. Extra tips

20.6. Wanneer is dit een goede strategie?

20.7. Hoeveel kost het?

20.8. En de antimisbruikbepaling?

21. Schenken met een (facultatieve) last

21.1. Wat is het?

21.2. Hoe doet u het correct?

21.3. Wat zijn de voordelen?

21.4. Wat zijn de nadelen?

21.5. Extra tips

21.6. Wanneer is dit een goede strategie?

21.7. Hoeveel kost het?

21.8. En de antimisbruikbepaling?

22. Schenken met een beheersvolmacht

22.1. Wat is het?

22.2. Hoe doet u het correct?

22.3. Wat zijn de voordelen?

22.4. Wat zijn de nadelen?

22.5. Extra tips

22.6. Wanneer is dit een goede strategie?

22.7. Hoeveel kost het?

22.8. En de antimisbruikbepaling?

23. Schenken met last van bewind

23.1. Wat is het?

23.2. Hoe doet u het correct?

23.3. Wat zijn de voordelen?

23.4. Wat zijn de nadelen?

23.5. Wanneer is dit een goede strategie?

23.6. Hoeveel kost het?

23.7. En de antimisbruikbepaling?

24. De techniek van het ‘doorschenken’

24.1. Wat is het?

24.2. Hoe doet u het correct?

24.3. Wat zijn de voordelen?

24.4. Wat zijn de nadelen?

24.5. Extra tips: fiscaal sluitend?

24.6. Wanneer is dit een goede strategie?

24.7. Hoeveel kost het?

24.8. En de antimisbruikbepaling?

25. De vermomde schenking of ‘doen alsof’

25.1. Wat is het?

25.2. Hoe doet u het correct?

25.3. Wat zijn de voordelen?

25.4. Wat zijn de nadelen?

25.5. Wanneer is dit een goede strategie?

25.6. Hoeveel kost het?

25.7. En de antimisbruikbepaling?

26. De ‘gesplitste’ roerende schenking

26.1. Wat is het?

26.2. Hoe doet u het correct?

26.3. Wat zijn de voordelen?

26.4. Wat zijn de nadelen?

26.5. Extra tips

26.6. Wanneer is dit een goede strategie?

26.7. Hoeveel kost het?

26.8. En de antimisbruikbepaling?

27. De doorschuif- of restschenking

27.1. Wat is het?

27.2. Hoe doet u het correct? 2||14/03/2016

27.3. Wat zijn de voordelen?

27.4. Wat zijn de nadelen?

27.5. Extra tips

27.6. Wanneer is dit een goede strategie?

27.7. Hoeveel kost het?

27.8. En de antimisbruikbepaling?

28. De teruggeefschenking

28.1. Wat is het?

28.2. Hoe doet u het correct?

28.3. Wat zijn de voordelen?

28.4. Wat zijn de nadelen?

28.5. Wanneer is dit een goede strategie?

28.6. Hoeveel kost het?

28.7. En de antimisbruikbepaling?

29. Schenken aan minderjarigen

29.1. Wat is het?

29.2. Hoe doet u het correct?

29.3. Wat zijn de voordelen?

29.4. Wat zijn de nadelen?

29.5. Extra tips

29.6. Wanneer is dit een goede strategie?

29.7. Hoeveel kost het?

29.8. En de antimisbruikbepaling?

30. Het ik-opa-testament

30.1. Wat is het?

30.2. Hoe doet u het correct?

30.3. Wat zijn de voordelen?

30.4. Wat zijn de nadelen?

30.5. Extra tips

30.6. Wanneer is dit een goede strategie?

30.7. Hoeveel kost het?

30.8. En de antimisbruikbepaling?

31. De techniek van generation skipping

31.1. Wat is het?

31.2. Hoe doet u het correct?

31.3. Wat zijn de voor- en de nadelen?

31.4. Extra tips

31.5. Wanneer is dit een goede strategie?

31.6. Hoeveel kost het?

31.7. En de antimisbruikbepaling?

32. Een testament als fiscaal instrument

32.1. Wat is het?

32.2. Hoe doet u het correct?

32.3. Wat zijn de voordelen?

32.4. Wat zijn de nadelen?

32.5. Extra tips

32.6. Wanneer is dit een goede strategie?

32.7. Hoeveel kost het?

32.8. En de antimisbruikbepaling?

33. Het restlegaat om te optimaliseren

33.1. Wat is het?

33.2. Hoe doet u het correct?

33.3. Wat zijn de voordelen?

33.4. Wat zijn de nadelen?

33.5. Extra tips

33.6. Wanneer is dit een goede strategie?

33.7. Hoeveel kost het?

33.8. En de antimisbruikbepaling?

34. Via een testament de langstlevende indekken

34.1. Wat is het?

34.2. Hoe doet u het correct?

34.3. Wat zijn de voordelen?

34.4. Wat zijn de nadelen?

34.5. Extra tips

34.6. Wanneer is dit een goede strategie?

34.7. Hoeveel kost het?

34.8. En de antimisbruikbepaling?

35. Hoe bevoordeelt u de langstlevende?

35.1. Wat is het?

35.2. Hoe doet u het correct?

35.3. Wat zijn de voordelen?

35.4. Wat zijn de nadelen?

35.5. Extra tips

35.6. Wanneer is dit een goede strategie?

35.7. Hoeveel kost het?

35.8. En de antimisbruikbepaling?

36. Wijzigen van het huwelijksstelsel of van het huwelijkscontract

36.1. Wat is het?

36.2. Hoe doet u het correct?

36.3. Wat zijn de voordelen?

36.4. Wat zijn de nadelen?

36.5. Extra tips

36.6. Wanneer is dit een goede strategie?

36.7. Hoeveel kost het?

36.8. En de antimisbruikbepaling?

37. Een keuzebeding in het huwelijks­contract

37.1. Wat is het?

37.2. Hoe doet u het correct?

37.3. Wat zijn de voordelen?

37.4. Wat zijn de nadelen?

37.5. Extra tips

37.6. Wanneer is dit een goede strategie?

37.7. Hoeveel kost het?

37.8. En de antimisbruikbepaling?

38. ‘Schuiven’ van eigen vermogen naar de huwgemeenschap

38.1. Wat is het?

38.2. Hoe doet u het correct?

38.3. Wat zijn de voordelen?

38.4. Wat zijn de nadelen?

38.5. Extra tips: een probleem bij echtscheiding?

38.6. Wanneer is dit een goede strategie?

38.7. Hoeveel kost het?

38.8. En de antimisbruikbepaling?

39. Het alsof- of verrekeningsbeding

39.1. Wat is het?

39.2. Hoe doet u het correct?

39.3. Wat zijn de voordelen?

39.4. Wat zijn de nadelen?

39.5. Extra tips

39.6. Wanneer is dit een goede strategie?

39.7. Hoeveel kost het?

39.8. En de antimisbruikbepaling?

40. Sterfhuisconstructie of nihilbeding

40.1. Wat is het?

40.2. Hoe doet u het correct?

40.3. Wat zijn de voordelen?

40.4. Wat zijn de nadelen?

40.5. Extra tips

40.6. Wanneer is dit een goede strategie?

40.7. Hoeveel kost het?

40.8. En de antimisbruikbepaling?

41. (Wederzijdse) schenkingen tussen echtgenoten

41.1. Wat is het?

41.2. Hoe doet u het correct?

41.3. Wat zijn de voor- en de nadelen?

41.4. Extra tips

41.5. Wanneer is dit een goede strategie?

41.6. Hoeveel kost het?

41.7. En de antimisbruikbepaling?

42. Onroerend goed aankopen via een tontine (een beding van aanwas)

42.1. Wat is het?

42.2. Hoe doet u het correct?

42.3. Wat zijn de voor- en de nadelen?

42.4. Extra tips

42.5. Wanneer is dit een goede strategie?

42.6. Hoeveel kost het?

42.7. En de antimisbruikbepaling?

43. Beding van aanwas voor roerende goederen

43.1. Wat is het?

43.2. Hoe doet u het correct?

43.3. Wat zijn de voordelen?

43.4. Wat zijn de nadelen?

43.5. Extra tips

43.6. Wanneer is dit een goede strategie?

43.7. Hoeveel kost het?

43.8. En de antimisbruikbepaling?

44. De techniek van vruchtgebruik en blote eigendom

44.1. Wat is het?

44.2. Hoe doet u het correct?

44.3. Wat zijn de voordelen?

44.4. Wat zijn de nadelen?

44.5. Extra tips

44.6. Wanneer is dit een goede strategie?

44.7. Hoeveel kost het?

44.8. En de antimisbruikbepaling?

45. De gesplitste aankoop (privé)

45.1. Wat is het?

45.2. Hoe doet u het correct?

45.3. Wat zijn de voordelen?

45.4. Wat zijn de nadelen?

45.5. Extra tips

45.6. Wanneer is dit een goede strategie?

45.7. Hoeveel kost het?

45.8. En de antimisbruikbepaling?

46. De gesplitste aankoop met tijdelijk vruchtgebruik

46.1. Wat is het?

46.2. Hoe doet u het correct?

46.3. Wat zijn de voordelen?


46.4. Wat zijn de nadelen?

46.5. Extra tip: verzaking aan het vrucht­gebruik

46.6. Wanneer is dit een goede strategie?

46.7. Hoeveel kost het?

46.8. En de antimisbruikbepaling?

47. De ‘omgekeerde’ gesplitste aankoop

47.1. Wat is het?

47.2. Hoe doet u het correct?

47.3. Wat zijn de voor- en de nadelen?

47.4. Wanneer is dit een goede strategie?

47.5. Hoeveel kost het?

47.6. En de antimisbruikbepaling?

48. Een notariële volmacht voor als u seniel wordt?

48.1. Wat is het?

48.2. Hoe doet u het correct?

48.3. Wat zijn de voor- en de nadelen?

48.4. Extra tips

48.5. Wanneer is dit een goede strategie?

48.6. Hoeveel kost het?

48.7. En de antimisbruikbepaling?

49. Een verzekering voor de successie­rechten

49.1. Wat is het?

49.2. Hoe doet u het correct?

49.3. Wat zijn de voordelen?

49.4. Wat zijn de nadelen?

49.5. Extra tips

49.6. Wanneer is dit een goede strategie?


49.7. Hoeveel kost het?

49.8. En de antimisbruikbepaling?

50. Beleggen in een spaar- of beleggings­verzekering (Tak 21 en Tak 23)

50.1. Wat is het?

50.2. Hoe doet u het correct?

50.3. Wat zijn de voordelen?

50.4. Wat zijn de nadelen?

50.5. Extra tips

50.6. Wanneer is dit een goede strategie?

50.7. Hoeveel kost het?

50.8. En de antimisbruikbepaling?

51. De controle behouden via een Tak 21 of een Tak 23

51.1. Wat is het?

51.2. Hoe doet u het correct?

51.3. Wat zijn de voordelen?

51.4. Wat zijn de nadelen?

51.5. Extra tips

51.6. Wanneer is dit een goede strategie?

51.7. Hoeveel kost het?

51.8. En de antimisbruikbepaling?

52. De ‘klassieke’ of ‘moderne’ verzekeringsgift?

52.1. Wat is het?

52.2. Hoe doet u het correct?

52.3. Wat zijn de voordelen? 2||14/03/2016

52.4. Wat zijn de nadelen? 2||14/03/2016

52.5. Extra tips 2||14/03/2016

52.6. Wanneer is dit een goede strategie? 2||14/03/2016

52.7. Hoeveel kost het? 2||14/03/2016

52.8. En de antimisbruikbepaling? 2||14/03/2016

53. De begunstigingsclausule van de verzekering optimaliseren

53.1. Wat is het?

53.2. Hoe doet u het correct?

53.3. Wat zijn de voordelen?

53.4. Wat zijn de nadelen?

53.5. Extra tip: duid de (klein)kinderen ‘generiek’ aan

53.6. Wanneer is dit een goede strategie?

53.7. Hoeveel kost het?

53.8. En de antimisbruikbepaling?

54. De verzekeringstontine of verzekering op twee hoofden

54.1. Wat is het?

54.2. Hoe doet u het correct?

54.3. Wat zijn de voordelen?

54.4. Wat zijn de nadelen?

54.5. Extra tips

54.6. Wanneer is dit een goede strategie?

54.7. Hoeveel kost het?

54.8. En de antimisbruikbepaling?

55. Een groepsverzekering of IPT

55.1. Wat is het?

55.2. Hoe doet u het correct?

55.3. Wat zijn de voordelen?

55.4. Wat zijn de nadelen?

55.5. Extra tips

55.6. Wanneer is dit een goede strategie?

55.7. Hoeveel kost het?

55.8. En de antimisbruikbepaling?

56. Heeft uw groepsverzekering of IPT optrekken in Frankrijk nog zin?

56.1. Wat is het?

56.2. Hoe doet u het correct?

56.3. Wat zijn de voordelen?

56.4. Wat zijn de nadelen?

56.5. Wanneer is dit een goede strategie?

56.6. Hoeveel kost het?

56.7. En de antimisbruikbepaling?

57. Uw vermogen afschermen

57.1. Wat is het?

57.2. Hoe doet u het correct?

57.3. Wat zijn de voor- en de nadelen?

57.4. Extra tips

57.5. Wanneer is dit een goede strategie?

57.6. Hoeveel kost het?

57.7. En de antimisbruikbepaling?

58. Een perfecte spreiding tussen roerend en onroerend goed

58.1. Wat is het?

58.2. Hoe doet u het correct?

58.3. Wat zijn de voordelen?

58.4. Wat zijn de nadelen?

58.5. Extra tips

58.6. Wanneer is dit een goede strategie?

58.7. Hoeveel kost het?

58.8. En de antimisbruikbepaling?

59. Het duolegaat

59.1. Wat is het?

59.2. Hoe doet u het correct?

59.3. Wat zijn de voordelen?

59.4. Wat zijn de nadelen?

59.5. Extra tips

59.6. Wanneer is dit een goede strategie?

59.7. Hoeveel kost het?

59.8. En de antimisbruikbepaling?

60. Het monolegaat

60.1. Wat is het?

60.2. Hoe doet u het correct?

60.3. Wat zijn de voordelen?

60.4. Wat zijn de nadelen?

60.5. Extra tips

60.6. Wanneer is dit een goede strategie?

60.7. Hoeveel kost het?

60.8. En de antimisbruikbepaling?

61. Verhuizen naar het buitenland

61.1. Wat is het?

61.2. Hoe doet u het correct?

61.3. Wat zijn de voordelen?

61.4. Wat zijn de nadelen?

61.5. Wanneer is dit een goede strategie?

61.6. Hoeveel kost het?

61.7. En de antimisbruikbepaling?

62. Lijfrente als fiscale techniek

62.1. Wat is het?

62.2. Hoe doet u het correct?

62.3. Wat zijn de voordelen?

62.4. Wat zijn de nadelen?

62.5. Extra tips

62.6. Wanneer is dit een goede strategie?

62.7. Hoeveel kost het?

62.8. En de antimisbruikbepaling?

63. Werken met een patrimonium­vennootschap

63.1. Wat is het?

63.2. Hoe doet u het correct?

63.3. Wat zijn de voordelen?

63.4. Wat zijn de nadelen?

63.5. Extra tips

63.6. Wanneer is dit een goede strategie?

63.7. Hoeveel kost het?

63.8. En de antimisbruikbepaling?

64. De maatschap

64.1. Wat is het?

64.2. Hoe doet u het correct?

64.3. Wat zijn de voordelen?

64.4. Wat zijn de nadelen?

64.5. Extra tips

64.6. Wanneer is dit een goede strategie?

64.7. Hoeveel kost het?

64.8. En de antimisbruikbepaling?

65. Stichting administratiekantoor

65.1. Wat is het?

65.2. Hoe doet u het correct?

65.3. Wat zijn de voordelen?

65.4. Wat zijn de nadelen?

65.5. Verschil met een Nederlands administratie­kantoor

65.6. Wanneer is dit een goede strategie?

65.7. Hoeveel kost het?

65.8. En de antimisbruikbepaling?

66. De trust

66.1. Wat is het?

66.2. Hoe doet u het correct?

66.3. Wat zijn de voordelen?

66.4. Wat zijn de nadelen?

66.5. Wanneer is dit een goede strategie?

66.6. Hoeveel kost het?

66.7. En de antimisbruikbepaling?

67. Een letter of wishes of de ultieme brief

67.1. Wat is het?

67.2. Hoe doet u het correct?

67.3. Wat zijn de voordelen?

67.4. Wat zijn de nadelen?

67.5. Extra tips

67.6. Wanneer is dit een goede strategie?

67.7. Hoeveel kost het?

67.8. En de antimisbruikbepaling?

68. Een overeenkomst sluiten over uw latere nalatenschap als ultiem middel?

68.1. Wat is het?

68.2. Hoe doet u het correct?

68.3. De voor- en nadelen

68.4. Wanneer is dit een goede strategie?

68.5. Hoeveel kost het?

68.6. En de antimisbruikbepaling?

Deel III - Tarieven

Schenkingsrechten: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Schenkingsrechten: Vlaams gewest

Schenkingsrechten: Waals gewest

Successierechten: Brussels Hoofdstedelijk gewest

Successierechten: Vlaams gewest

Successierechten: Waals gewest

Deel IV - Modellen

Bankgift – brief van begiftigde aan schenker

Bankgift – brief van begiftigde aan schenker (aangetekend)

Bankgift – brief van schenker aan begiftigde

Bankgift – brief van schenker aan begiftigde (aangetekend)

Betaling factuur – bewijsdocument

Bewijsdocument (gesplitste) bankgift

Bewijsdocument bankgift – pacte adjoint

Bewijsdocument handgift – pacte adjoint

Checklist bij overlijden

Checklist zorgvolmacht

Handgift – brief van begiftigde aan schenker

Handgift – brief van begiftigde aan schenker (aangetekend)

Handgift – brief van schenker aan begiftigde

Handgift – brief van schenker aan begiftigde (aangetekend)

Klassieke modaliteiten in hand- of bankgift

Kwijtschelding schuld – bewijsdocument

Kwijtschelding schuld – brief van begiftigde aan schenker

Kwijtschelding schuld – brief van schenker aan begiftigde

Overeenkomst van onverdeeldheid

Overeenkomst van uitkoop van de vruchtgebruiker

Schenking – facultatieve jaarlijkse geïndexeerde rentelast als modaliteit

Schenking – facultatieve jaarlijkse rentelast als modaliteit

Testament (over te schrijven)

Testament met duolegaat (over te schrijven)

Testament met duolegaat met minimum (over te schrijven)

Vermogens- en successieplanning

 • 70 actuele technieken
 • Geanalyseerd volgens een vaste structuur
 • Onmiddellijk toepasbare adviezen en oplossingen
 • Inclusief online service met handige modellen en/of tools
 • 418 pagina's
 • Handig formaat
 • Gratis verzending


Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

Papier + Online service

Abonneeaanbod

€ 111

 81,00

Enkel met actief abonnement
418
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 111,00

418
Prijzen zijn excl. btw
 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00