Indicator Online

Indicator

Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Nieuwe regels voor de opname van uw extralegale pensioenen als zelfstandige sinds 1 januari 2016

Hoe en wanneer neemt u als zelfstandige voortaan het best uw pensioenkapitaal op?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit actuadossier is uw leidraad om de gevolgen in te schatten van de veel strengere voorwaarden om uw pensioenkapitaal op te nemen. We bekijken specifiek het kapitaal dat u in de tweede pijler opgebouwd heeft: het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), de individuele pensioentoezegging (IPT) en de groepsverzekering. Zo bent u er zeker van dat uw inspanningen voor een optimale pensioenopbouw mee evolueren met de nieuwe regels en nog succesvol zijn op de dag waarop u effectief met pensioen gaat.

in detail

In dit nieuwe actuadossier krijgt u een antwoord op pertinente vragen zoals:

  • Vanaf wanneer kunt u vanaf nu uw VAPZ, IPT of groepsverzekering opnemen?
  • Welke overgangsmaatregelen zijn er voorzien?
  • Wanneer neemt u dat geld vanuit fiscaal oogpunt het best op?
  • Hoe zit het met uw spaarpot in de zgn. derde pijler (pensioensparen, langetermijnsparen)?
  • Vanaf wanneer kunt u dat kapitaal opnemen en hoe wordt u dan belast?
  • Wat is fiscaal het voordeligste moment om dat kapitaal ook effectief op te nemen?

Als zelfstandige heeft u een laag wettelijk pensioen. U moet dus extra's opbouwen. Dit dossier geeft u een antwoord op de vraag of u uw optimale mix van pensioenopbouw moet wijzigen in functie van de strengere voorwaarden van kracht sinds 1 januari 2016.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige

  • die snel en to the point op de hoogte wil zijn van de gevolgen van de strengere voorwaarden om het pensioenkapitaal opgebouwd via de tweede pijler (het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), de individuele pensioentoezegging (IPT) en de groepsverzekering) op te nemen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Gerrit Van Daele

  • professor UGent

Bruno Bosch

  • hoofdredacteur Indicator nv

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Situering van de wet van 18 december 2015

2. Het aanvullend pensioen in België

2.1. Het vierpijlersysteem

2.2. Fiscale pensioenverzekeringen

2.3. Verzekeringen in de vierde pijler

3. Wijzigingen inzake de minimumrendements­garantie voor collectieve pensioen­toezeggingen

3.1. De minimumrendementsgarantie vóór 2016

3.2. De minimumrendementsgarantie sinds 2016

3.3. Gevolgen van de nieuwe minimumrendementsgarantie voor de bestaande contracten

3.4. Is er voor andere aanvullende pensioenen geen minimum­rendement?

3.5. Concrete aanpak: wat moet u doen?

4. Wanneer mag of moet een pensioen­verzekering nu nog uitgekeerd worden?

4.1. Historiek

4.2. De gewijzigde uitkeringsdatum van bedrijfspensioenplannen

4.3. De uitkeringsdatum van het pensioensparen en langetermijnsparen

4.4. Concrete aanpak: wat kunt u doen met uw bedrijfs­pensioen­plan?

5. Overlijdensdekking voor ‘slapers’ in een collectieve pensioentoezegging

6. Fiscale gevolgen van een verdaagde uitkering

6.1. Belasting op een RIZIV- en een VAPZ-pensioenuitkering

6.2. Belasting op de uitkering van een interne IPT

6.3. Belasting op de uitkering van een externe IPT

6.4. Belasting op de uitkering van een CPT (‘groepsverzekering’)

6.5. Belasting op het pensioensparen

6.6. Belasting op het langetermijnsparen

7. Impact van de nieuwe Wet op het bedrijfspensioen als kredietinstrument

7.1. Een bedrijfspensioenplan als kredietmiddel

7.2. Gevolgen van verdaging of latere uitkering op een door een bedrijfspensioenplan gewaarborgd krediet

8. Kort samengevat: wat kunt u in de praktijk het best doen?

8.1. RIZIV

8.2. VAPZ en IPT

8.3. Groepsverzekering

Aanbod
Pagina's

 

 

Papier

Abonneeaanbod

€ 91

 71,00

Enkel met actief abonnement.
57
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 91,00

57
Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016 35 99 00