Onze oplossingen

Indicator

Het abc van aftrekbare kosten voor vennootschappen

Zo zorgt u ervoor dat uw vennootschap in 2016 zo veel mogelijk 'kosten' draagt

Een Praktische Gids 2016 over... 

samengevat

Deze praktische gids helpt u om tot een maximale fiscale aftrek te komen en zo geld te besparen. In deze nieuwe editie 2016 houden we rekening met de relevante wetswijzigingen en de nieuwe mogelijkheden. Zo bent u er zeker van dat u als bedrijfsleider ook in 2016 geen enkele aftrekbare kost laat liggen.

in detail

We geven u een alfabetisch overzicht van 104 aftrekbare kosten en bespreken elke kost volgens een vaste structuur:

 • Volledig aftrekbaar?
 • Kosten of afschrijving?
 • Wat met de btw?
 • Waarop moet u zeker letten?
 • Wat moet u bijhouden voor uw boekhouder?

Wie hard werkt voor zijn zaak, ziet zijn winsten niet graag terugvloeien naar 'Michel I'. Deze volledig geactualiseerde praktische gids helpt u om ook in 2016 uw winsten maximaal te behouden en zo weinig mogelijk belastingen te betalen: 100% legaal, 100% aanvaard, 0% risico.

Deze Praktische Gids 2016 is er speciaal voor... 

bedrijfsleiders van vennootschappen

 • die maximaal voordeel willen halen uit alle mogelijke aftrekbare kosten

Deze Praktische Gids 2016 is samengesteld door... 

Tim Van Sant

 • btw-adviseur minister van Financiën Johan Van Overtveldt

Peter VanRyckeghem

 • hoofdredacteur Indicator nv

In deze Praktische Gids 2016 leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel I - Wat moet u vooraf weten?

1. Vennootschapsbelasting: voor wie?

2. Tarieven vennootschapsbelasting

3. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?

4. De beroepskosten afschrijven of onmiddellijk in kosten nemen?

5. Lineair of degressief afschrijven?

6. Wat is aftrekbaar voor de Btw?

7. Wat is fiscaal gezien een correcte factuur?

8. Wanneer kan uw vennootschap de btw recupereren?

9. Verwerping van de aftrek of btw op het voordeel van alle aard?

10. Gemengde btw-plicht

Deel II - Wat zijn aftrekbare kosten?

1. Aandelenoptieplan

2. Aankoop onroerend goed

3. Aanvullende collectieve verzekering gezondheidszorg

4. Advocaat (ereloon)

5. Anciënniteitspremie

6. Antiek

7. Autokosten

8. Bankkosten

9. Belastingen

10. Beveiliging

11. Bijscholing

12. Boetes

13. Brandstof

14. Buitenlandse zakenreizen

15. Bureau

16. Bureaubenodigdheden

17. Business seats

18. Commissielonen

19. Cultuurcheques

20. Daguitstappen voor het personeel

21. Dagvergoedingen binnenland (forfaitair)

22. Dagvergoedingen buitenland (forfaitair)

23. Demonstratiemateriaal

24. Dividenden (het DBI-stelsel)

25. Drank (klanten en personeel)

26. Ecocheques

27. Elektriciteit

28. Elektrisch voertuig

29. Ereloon van de accountant, de boekhouder of de fiscalist

30. Failliete klant

31. Fiets

32. Firmawagen

33. Forfaitaire onkostenvergoedingen

34. Gas

35. Geheime commissielonen

36. Geschenken en geschenkcheques

37. Giften

38. Goodwill en cliënteel

39. Herstellingen (algemeen)

40. Huur (algemeen)

41. Huur (bedrijfsmateriaal)

42. Huur van onroerend goed
(betaald aan de bedrijfsleider)

43. Huwelijkspremie

44. Huwelijks- en communiefeesten

45. Interesten rekening-courant (rc)

46. Interesten van leningen

47. Investeringsaftrek

48. Investeringsreserve

49. Jobstudent

50. Kledij

51. Kranten en andere abonnementen

52. Laattijdige neerlegging van de jaarrekening

53. Leasingkosten

54. Lijfrente

55. Loon (bedrijfsleider)

56. Loon (personeel)

57. Loonbonus (personeel)

58. Luxewagen

59. Maaltijdcheques

60. Maaltijden (bedrijfsrestaurant)

61. Managementfee

62. Meubilair

63. Minderwaarde op aandelen

64. Monsters of staaltjes

65. Motorfiets

66. Notionele interestaftrek

67. Opendeurdagen

68. Opvangkosten voor kinderen

69. Outplacement

70. Parkeerboetes

71. Parkeerkosten

72. Pc

73. Pensioenopbouw (groepsverzekering)

74. Personeelsfeest

75. Personeelsvrijstelling kmo

76. Poetshulp

77. Publiciteit (algemeen)

78. Publiciteit (op een wagen)

79. Receptiekosten

80. Recht van opstal en erfpacht

81. Reclame

82. Relatiegeschenken

83. Restaurantkosten (binnenland)

84. Restaurantkosten (buitenland)

85. Seminaries

86. Serviceclub

87. Sociale bijdragen (bedrijfsleider)

88. Sociale bijdragen (vennootschap)

89. Software

90. Sponsoring

91. Sportcheques

92. Studiereizen

93. Tantième

94. Tax shelter

95. Telefoon en fax

96. Verzekeringen (zaak)

97. Voorafbetaling belastingen

98. Voorheffingen

99. Voorziening voor risico’s en kosten

100. Voorziening voor vakantiegeld

101. Vruchtgebruik

102. Water

103. Website

104. Werknemersparticipatie

Het abc van aftrekbare kosten voor vennootschappen

 • 104 aftrekbare kosten besproken
 • Volgens een vaste structuur
 • Onmiddellijk toepasbare adviezen en oplossingen
 • 298 pagina's
 • Handig formaat
 • Gratis verzending


Aanbod
Pagina's

 

 

Papier

Abonneeaanbod

€ 111

 81,00

Enkel met actief abonnement
298
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 111,00

298
Prijzen zijn excl. btw
 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00