Onze oplossingen

Indicator

Btw - Maximale recuperatie, minimale kosten

Maximaliseer uw btw-aftrek en minimaliseer uw btw-voorfinanciering

Een Praktische Gids 2016 over... 

samengevat

Dit dossier is uw leidraad om de strikte btw-spelregels op een haalbare manier en volledig legaal in uw voordeel te gebruiken. Wij leren u waarop u moet letten en welke mogelijkheden u heeft om zo weinig mogelijk btw te betalen, zo weinig mogelijk btw voor te financieren en een maximale btw-aftrek te realiseren.

in detail

Optimaliseren, maar problemen vermijden met uw belastingcontroleur is ons uitgangspunt. Daarom zijn alle btw-tips in dit nieuwe dossier 100% betrouwbaar, 100% legaal en 100% fiscaal aanvaard. We geven tips, adviezen en oplossingen voor de volgende thema's:

 • timing van aankopen en verkopen
 • afrekenen van de btw
 • vergunning maandelijkse teruggaaf
 • verlegging van de heffing
 • leasing i.p.v. aankoop
 • herzieningen in uw nadeel/voordeel
 • tolerantie inzake voorschotfacturen
 • kleineondernemersregeling
 • gemengde en gedeeltelijke btw-plicht
 • btw-eenheid
 • doorrekenen van kosten
 • btw-aftrek op auto's

De btw-wetgeving is heel strikt en laat op het eerste gezicht weinig speelruimte toe om ze in uw voordeel toe te passen. Dit dossier bewijst het tegendeel en legt u verschillende haalbare optimalisatietechnieken in detail uit. Zo bent u er zeker van dat u ook op het vlak van btw geen kansen laat liggen en maximaal voordeel behaalt.

Deze Praktische Gids 2016 is er speciaal voor... 

iedere bedrijfsleider en zaakvoerder

 • die op het vlak van de btw geen kansen wil laten liggen en maximaal voordeel wil behalen

Deze Praktische Gids 2015 is samengesteld door... 

Marc Govers

 • THE VAT HOUSE cvba, HET BTW HUIS

Ludwig Van der Reysen

 • hoofdredacteur Indicator nv

In deze Praktische Gids 2016 leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Timing van aan- en verkopen MF|M1C6317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1C7317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1C7317B7A2A0060-EFL|M1C8317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1C7317B7A2A0060-EFL|M1CA317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1C7317B7A2A0060-EFL|M1CB317B7A2A0060-EFL

1.1. Tracht uw btw op aankoopfacturen zo snel mogelijk te recupereren MF|M4D317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M4E317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M4E317B7A2A0060-EFL|M2ABCE6BCCD8EC-EFL

1.2. Ook de juiste timing inzake uw verkopen kan een verschil maken MF|M1C6317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1C7317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1C7317B7A2A0060-EFL|M1C8317B7A2A0060-EFL

2. Slim afrekenen met de Btw MF|M1C6317B7A2A0060-EFL

2.1. Ontvangen btw min zelf betaalde btw

2.2. U moet btw betalen MF|M1C6317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1CE317B7A2A0060-EFL

2.3. U moet btw terugkrijgen MF|M1C6317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1D4317B7A2A0060-EFL

2.4. Btw-rekeninguittreksel MF|M1C6317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1C7317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1C7317B7A2A0060-EFL|M1CD317B7A2A0060-EFL

3. Vraag een vergunning maandelijkse teruggaaf aan MF|M1C6317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1D4317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1D4317B7A2A0060-EFL|M1D8317B7A2A0060-EFL

3.1. Wanneer is dat precies mogelijk en wat zijn de voorwaarden?

3.2. Vooral nuttig voor exportgerichte bedrijven en de bouwsector

4. Ga voor een verlegging van de heffing MF|M1C6317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1CE317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1CE317B7A2A0060-EFL|M73ABCE6BCCD8EC-EFL

4.1. Wat houdt dat precies in en wat is het voordeel hiervan? MF|M1AE317B7A2A0060-EFL MF|M1AE317B7A2A0060-EFL|M1AF317B7A2A0060-EFL MF|M1AE317B7A2A0060-EFL|M1AF317B7A2A0060-EFL|M1B4317B7A2A0060-EFL

4.2. Hoe zorgt u ervoor om zo veel mogelijk gefactureerd te worden of zelf te factureren met verlegging van de heffing?

4.3. Verlegging van de heffing bij invoer: vraag een vergunning aan MF|ME0317B7A2A0060-EFL MF|ME0317B7A2A0060-EFL|MFD317B7A2A0060-EFL MF|ME0317B7A2A0060-EFL|MFD317B7A2A0060-EFL|M18ABCE6BCCD8EC-EFL

5. Ga voor leasing in plaats van voor aankoop MF|M1C6317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1C7317B7A2A0060-EFL MF|M405317B7A2A0060-EFL MF|M405317B7A2A0060-EFL|MDFABCE6BCCD8EC-EFL MF|M405317B7A2A0060-EFL|MDFABCE6BCCD8EC-EFL|ME0ABCE6BCCD8EC-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M4E317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M4E317B7A2A0060-EFL|M4F317B7A2A0060-EFL

5.1. Welk voordeel biedt leasing op het vlak van btw?
Geen voorfinanciering, hoezo?

5.2. Opgelet met investeringen met een beperkt recht op aftrek

5.3. Onroerende leasing

6. Vermijd herzieningen in uw nadeel en vergeet deze in uw voordeel niet MF|M4D317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M62317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M62317B7A2A0060-EFL|M63317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M62317B7A2A0060-EFL|M64317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M62317B7A2A0060-EFL|M65317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M62317B7A2A0060-EFL|M66317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M62317B7A2A0060-EFL|M67317B7A2A0060-EFL

6.1. Wat houdt een btw-herziening eigenlijk in en waarvoor geldt die? MF|M29317B7A2A0060-EFL MF|M29317B7A2A0060-EFL|M49317B7A2A0060-EFL MF|M29317B7A2A0060-EFL|M49317B7A2A0060-EFL|M4B317B7A2A0060-EFL

6.2. Hoe kunt u zulke herzieningen vermijden of beperken? MF|M1D9317B7A2A0060-EFL MF|M1D9317B7A2A0060-EFL|M1DA317B7A2A0060-EFL MF|M1D9317B7A2A0060-EFL|M1DA317B7A2A0060-EFL|M1DE317B7A2A0060-EFL

6.3. Wat bij eerst 100% beroepsgebruik en na enkele jaren een deel privégebruik? MF|M4D317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M62317B7A2A0060-EFL

6.4. Voorbeelden van herzieningen in uw voordeel MF|M4D317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M62317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M62317B7A2A0060-EFL|M67317B7A2A0060-EFL

7. Gebruik de tolerantie inzake voorschotfacturen MF|M1C6317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1C7317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1C7317B7A2A0060-EFL|M1CC317B7A2A0060-EFL MF|M285317B7A2A0060-EFL MF|M285317B7A2A0060-EFL|M292317B7A2A0060-EFL MF|M285317B7A2A0060-EFL|M292317B7A2A0060-EFL|M297317B7A2A0060-EFL

7.1. Uitgaande voorschotfacturen

7.2. Inkomende voorschotfacturen

8. Vermijd de kleineondernemersregeling MF|M4D317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M55317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M55317B7A2A0060-EFL|M5B317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M62317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M62317B7A2A0060-EFL|M64317B7A2A0060-EFL

8.1. Wat is dat en wat houdt die in?

8.2. Waarom dubbel zo pijnlijk als u er ineens onder valt?

8.3. Hoe vermijdt u dat?

9. Vermijd gemengde of gedeeltelijke btw-plicht MF|M4D317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M55317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M55317B7A2A0060-EFL|M58317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M55317B7A2A0060-EFL|M57317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M5D317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M5D317B7A2A0060-EFL|M5E317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M5D317B7A2A0060-EFL|M5F317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M5D317B7A2A0060-EFL|M61317B7A2A0060-EFL

9.1. Wat is dat en wat is het verschil tussen die twee?

9.2. Hoe wordt u dat en wat is het gevolg als u dat wordt?

9.3. Ga voor de regel van het werkelijke gebruik

9.4. Hoe kunt u gemengde btw-plicht vermijden?

10. Vorm eventueel een btw-eenheid MF|M4D317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M55317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M55317B7A2A0060-EFL|M5A317B7A2A0060-EFL MF|M1AE317B7A2A0060-EFL MF|M1AE317B7A2A0060-EFL|M1AF317B7A2A0060-EFL MF|M1AE317B7A2A0060-EFL|M1AF317B7A2A0060-EFL|M1B1317B7A2A0060-EFL MF|M1F0317B7A2A0060-EFL MF|M1F0317B7A2A0060-EFL|M205317B7A2A0060-EFL MF|M1F0317B7A2A0060-EFL|M205317B7A2A0060-EFL|M209317B7A2A0060-EFL

10.1. Wat is dat en wat is het voordeel/nadeel daarvan?

10.2. Hoe vormt u zo’n btw-eenheid?

11. Kijk uit bij het doorrekenen van kosten MF|M1D9317B7A2A0060-EFL MF|M1D9317B7A2A0060-EFL|M1DA317B7A2A0060-EFL MF|M1D9317B7A2A0060-EFL|M1DA317B7A2A0060-EFL|M7BABCE6BCCD8EC-EFL MF|M1D9317B7A2A0060-EFL|M1DA317B7A2A0060-EFL|M76ABCE6BCCD8EC-EFL

11.1. Btw aanrekenen of niet?

11.2. Wat met btw-aftrekbeperkingen? MF|M4D317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M4E317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M4E317B7A2A0060-EFL|M4F317B7A2A0060-EFL

11.3. Praktijkgeval: btw op hotelkosten personeel leverancier aftrekbaar? MF|M4D317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M68317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M68317B7A2A0060-EFL|M70317B7A2A0060-EFL

12. Btw-aftrek auto’s: welke formule kiest u het best? MF|M4D317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M68317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M68317B7A2A0060-EFL|M6D317B7A2A0060-EFL MF|M84317B7A2A0060-EFL MF|M84317B7A2A0060-EFL|M9A317B7A2A0060-EFL MF|M84317B7A2A0060-EFL|M9A317B7A2A0060-EFL|M9B317B7A2A0060-EFL MF|M84317B7A2A0060-EFL|M9A317B7A2A0060-EFL|M9C317B7A2A0060-EFL

12.1. Welke mogelijkheden zijn er?

12.2. De verschillende methodes van de Btw

12.3. Hoe kiest u deze die voor u het best is?

12.4. Wat met uw lichte vracht? MF|M84317B7A2A0060-EFL MF|M84317B7A2A0060-EFL|M9A317B7A2A0060-EFL MF|M84317B7A2A0060-EFL|M9A317B7A2A0060-EFL|M9D317B7A2A0060-EFL

12.5. Verkoop van de auto MF|M84317B7A2A0060-EFL MF|M84317B7A2A0060-EFL|M9E317B7A2A0060-EFL MF|M84317B7A2A0060-EFL|M9E317B7A2A0060-EFL|M9F317B7A2A0060-EFL MF|M84317B7A2A0060-EFL|M9E317B7A2A0060-EFL|MA0317B7A2A0060-EFL MF|M84317B7A2A0060-EFL|M9E317B7A2A0060-EFL|MA1317B7A2A0060-EFL

13. Vermijd enkele van de meest voorkomende fouten inzake btw

13.1. Op een korting-contant zit nooit btw! MF|M1D9317B7A2A0060-EFL MF|M1D9317B7A2A0060-EFL|M1E0317B7A2A0060-EFL MF|M1D9317B7A2A0060-EFL|M1E0317B7A2A0060-EFL|M1E2317B7A2A0060-EFL

13.2. Een aannemer kan u slechts in één geval factureren met btw, nl. als u een eenmanszaak bent en het zuiver privé is, anders moet het altijd met ‘btw verlegd’. En het btw-tarief dan? MF|M1C6317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1CE317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1CE317B7A2A0060-EFL|M73ABCE6BCCD8EC-EFL MF|M285317B7A2A0060-EFL MF|M285317B7A2A0060-EFL|M28B317B7A2A0060-EFL MF|M285317B7A2A0060-EFL|M28B317B7A2A0060-EFL|M28E317B7A2A0060-EFL MF|M405317B7A2A0060-EFL MF|M405317B7A2A0060-EFL|M446317B7A2A0060-EFL MF|M405317B7A2A0060-EFL|M446317B7A2A0060-EFL|M44D317B7A2A0060-EFL

13.3. Betaal uw btw tijdig en dien de btw-aangifte tijdig in, anders kunt u geen teruggave krijgen voor de afgelopen periode! MF|M1AE317B7A2A0060-EFL MF|M1AE317B7A2A0060-EFL|M1AF317B7A2A0060-EFL MF|M1AE317B7A2A0060-EFL|M1AF317B7A2A0060-EFL|M1B5317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1D4317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1D4317B7A2A0060-EFL|M74ABCE6BCCD8EC-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1D4317B7A2A0060-EFL|M1D6317B7A2A0060-EFL MF|M1C6317B7A2A0060-EFL|M1D4317B7A2A0060-EFL|M75ABCE6BCCD8EC-EFL

13.4. Let op met beroepsmatige aankopen via internet MF|M285317B7A2A0060-EFL MF|M285317B7A2A0060-EFL|M28B317B7A2A0060-EFL MF|M285317B7A2A0060-EFL|M28B317B7A2A0060-EFL|M28E317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M4E317B7A2A0060-EFL MF|M4D317B7A2A0060-EFL|M4E317B7A2A0060-EFL|M51317B7A2A0060-EFL

Btw - Maximale recuperatie, minimale kosten

 • Factureer veilig en correct
 • Vermijd problemen met inkomende facturen
 • Onmiddellijk toepasbare adviezen en oplossingen
 • 52 pagina's
 • Gratis verzending


Aanbod
Pagina's

 

 

Papier

Abonneeaanbod

€ 91

 71,00

Enkel met actief abonnement
52
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

 91,00

52
Prijzen zijn excl. btw
 

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

016/35 99 00